Varmt tappevann

 • Oversikt
 • Relaterte produkter
 • Læring
 • Nyheter

Med systemer fra Danfoss trenger du aldri å bekymre deg for legionella eller utilstrekkelig/kaldt vann på badet. Våre varmtvannsløsninger omfatter varmtvannsberedere som kan kobles til flere tanker, i tillegg til lagrings- og ladesystemer, varmtvannsventiler som forebygger legionella og temperaturregulatorer. Når disse brukes sammen, kombinerer de behovet for høy ytelse, komfort, hygiene og ressurseffektiv drift – også ved høy belastning.

Ferskvannssystemer for desentralisert oppvarming av varmtvann brukes enten alene eller integrert i en leilighetsstasjon. Systemet varmer opp vannet kun når det er behov for det. Med nøyaktig planlegging vil volumet på rørene mellom ferskvannssystemet og kranene i en leilighet være under tre liter (når legionellatesting ikke er påkrevd).

Varmtvannsproduksjon

Produksjon av varmtvann skjer i en av våre varmtvannsberedere. Disse kan utstyres med en eller flere lagringstanker for å gi nok varmtvann i perioder med høy belastning. De kan også utstyres med et tankladingsprinsipp. De oppfyller kravene til hygiene, sikkerhet og temperatur og kan kobles til ulike energikilder. Bruk av varmtvannsventiler og temperaturregulatorer bidrar til å forebygge legionella. Alt i alt får man en høytytende, komfortabel, hygienisk og ressurseffektiv produksjon av varmt tappevann.

Varmtvannsdistribusjon

Varmtvannet distribueres deretter til tappepunktene. Som oftest vil størrelsen på bygningen gjøre det nødvendig med en serie stigerør som varmtvannet sirkulerer i. Våre varmebalanseringsventiler sikrer riktig hydronisk innregulering for å unngå lang ventetid. Siden disse styrer vanntemperaturen, hindrer de også at vannet blir for varmt, noe som forårsaker kalk, korrosjon og lav energieffektivitet. Som regel er disse ventilene innstilt på en temperatur som motvirker veksten av legionella.

Smart og energieffektiv forebygging av legionella

Varmebalanseringsventilene kan utstyres med termostatiske eller elektroniske desinfeksjonsmoduler, noe som gjør det mulig med periodisk spyling av systemet for å drepe legionellabakterier. Det elektroniske temperaturregistreringssystemet overvåker alle temperaturer og starter den sikre og energieffektive desinfeksjonssyklusen. Systemet lagrer også temperaturdataene for registreringsformål. Den elektroniske styreenheten er lett tilgjengelig på mobile enheter med Wi-Fi, eller den kan integreres i systemer for byggadministrasjon (BMS) for fjernstyrings-, overvåkings- og alarmformål.

Av og til er det behov for å senke varmtvannstemperaturen i nærheten av tappepunktene. Våre blandeventiler for varmtvann sikrer at temperaturen på utløpsvannet er trygt for bruk.

Hvordan balanseres varmtvannssystemer?

Hva er problemene og utfordringene med varmtvannssystemer i forretningsbygg? Finn ut hvorfor hydronisk innregulering er viktig, hvilken innregulering som er best og hvordan dette kan løse problemene.

Hvordan vi kan hjelpe deg

One partner with high DHW expertise

High performance and energy efficiency

Resource efficient operation

Pass Legionella testing

Lowest possible operating costs

MTCV Thermal balancing valves with CCR2+ electronic controller

Establish safe and energy efficient DHW systems and control them remotely on a mobile device.

Relaterte produkter

 • Selvregulerende temperaturregulatorer- Danfoss
  Selvregulerende temperaturregulatorer

  Termostatiske temperaturregulatorer brukes til å kontrollere strømningstemperaturen for øyeblikkelig/lagret tappevarmtvann og i varmesystemer. I flerfamiliehus og forretningsbygg brukes de i varmtvannssystemer og til begrensning av returtemperatur i fjernvarmeapplikasjoner.

Læring

Nyheter

 • Smart legionellaforebygging
  mandag 24. september 2018

  I mange år har Danfoss spilt en viktig rolle for å etablere trygge varmtvannssystemer i sykehus, hoteller, leilighetskomplekser og andre bygg. Nå har våre MTCV-varmebalanseringsventiler og nye CCR2+-elektrostyreenhet for automatisk desinfeksjon blitt vesentlig forbedret til fordel for deg.