Tilkoblede systemer

 • Oversikt
 • Læring
 • Nyheter
 • Relaterte produkter

Alle tilkoblede systemer dreier seg om å kontinuerlig kunne tilby en oppdatert status for tekniske bygningsdata. Disse dataene kan deretter brukes i analyser og eventuelle forbedringer av systemet for å skape bedre komfort eller mer effektiv drift. Siden disse tilkoblede systemene er tilgjengelige via internett, gir de også betydelige tids- og budsjettbesparelser.

Danfoss tilbyr mange ulike tilkoblede systemer og fokuserer på å støtte overgangen til digitale systemer i bygninger. Vi utvikler hele tiden flere systemer og forbedrer samtidig våre eksisterende systemer.

Vi kan i dag tilby tilkoblede systemer på disse områdene:

Digitale aktuatorer for PIBCV

Den innovative aktuatoren NovoCon® er spesialdesignet for integrering av HVAC hydronisk innregulering og styring med BACnet- eller Modbus-drevne systemer for byggadministrasjon (BMS). Den kan erstatte BMS-komponenter og forsyner BMS-systemet med oppdaterte systemdata via busskommunikasjonen, som er koblet sammen i serie. Når ekstern datatilgang til BMS er etablert, er det mulig å fjernoppstarte systemet.

SCADA for elektroniske styreenheter

De elektroniske styreenhetene ECL 310 og Apex 20 kan fjernstyres av tre ulike SCADA-systemer:

- Danfoss Energy Control System (DECS), en nettbasert løsning for varmesystemer. Den kan installeres lokalt og vil automatisk konfigurere brukergrensesnitt og funksjonalitet for å kunne støtte applikasjonen i styreenheten

- OPC-server, som er kompatibel med de fleste SCADA-klienter og muliggjør hurtig tilkobling og konfigurasjon av ECL-styreenheten som en enhet i systemet. Den støtter Modbus-kommunikasjonsprotokoller i tillegg til spesielle lese/skrive-algoritmer for å øke gjennomstrømningen til og fra styreenheten.

- ECL Tool, en nettbasert programvare som lar serviceteknikere effektivisere service og idriftsetting av systemet. Den er koblet til én eller flere ECL 310-styreenheter og muliggjør fjernovervåking og -styring fra en PC eller smarttelefonapp.

 

Automatisk energimåleravlesning

Energiforbruksdataene som innsamles av det brede utvalget av Sono® ultrasoniske energimålere for oppvarming og kjøling, kan registreres, analyseres og visualiseres med løsningen vår for automatisk måleravlesning (AMR – Automatic Meter Reading). Enkelte av disse målerne kan konfigureres via SonoApp™. SonoCollect™ datainnsamling med kablet eller trådløst M-Bus-grensesnitt kan lagre data fra opptil 500 individuelle målere. Hvis én eller flere innsamlere er koblet til den skybaserte SonoEnergy™-programvaren som tjeneste-plattformen (SaaS), kan man få fjerntilgang til dataene. Forbruksdataene kan analyseres og hentes til videre prosesser i andre systemer, f.eks. faktureringsløsninger, energirådgivningsløsninger, optimalisering av nettet, SCADA, BMS etc.

Automatisk motvirkning av legionella

MTCV-varmebalanseringsventiler, utstyrt med den valgfrie elektroniske desinfiseringsmodulen, og TWA termiske aktuatorer danner grunnlaget for et helautomatisk varmtvannssystem. Systemet kan styres ved å bruke den elektroniske styreenheten CCR2+. Du har fjerntilgang til styreenheten via Wi-Fi på mobile enheter, eller den kan integreres i systemer for byggadministrasjon (BMS). Resultatet blir et helautomatisk system for temperaturovervåking og -registrering, desinfeksjonssekvenser, alarmer og mer.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Økt innsikt i systemdata

Fjerntilgang og -styring

Tidsbesparende

Økt energieffektivitet

Bidrar til smarte byggekonsepter

Et nytt perspektiv på effektivitet i bygninger med løsninger fra Danfoss

Det finnes velprøvd teknologi som effektiviserer bygningene våre og systemene i dem. Ved å optimalisere de tekniske bygningssystemene for styring av varme-, kjøle- og ventilasjonssystemer kan vi i gjennomsnitt oppnå 30 % energibesparelser.

Læring

Nyheter

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Smart legionellaforebygging
  mandag 24. september 2018

  I mange år har Danfoss spilt en viktig rolle for å etablere trygge varmtvannssystemer i sykehus, hoteller, leilighetskomplekser og andre bygg. Nå har våre MTCV-varmebalanseringsventiler og nye CCR2+-elektrostyreenhet for automatisk desinfeksjon blitt vesentlig forbedret til fordel for deg.

Relaterte produkter

 • if (isSmallPicture) { ECL-styreenheter- Danfoss; } else if (isBigColumns) { ECL-styreenheter- Danfoss } else { ECL-styreenheter- Danfoss }
  ECL-styreenheter

  Elektroniske styreenheter er intelligente temperaturregulatorer. De kan tilpasses en rekke forskjellige fjernvarmesystemer og sikrer høyt komfortnivå og optimal energiutnyttelse.

 • if (isSmallPicture) { NovoCon® S - digital aktuator fra Danfoss; } else if (isBigColumns) { NovoCon® S - digital aktuator fra Danfoss } else { NovoCon® S - digital aktuator fra Danfoss }
  NovoCon® S - digital aktuator

  Med NovoCon® S revolusjonerer Danfoss måten vannbåren balansering og HVAC-styring samarbeider på. De første i sitt slag av digitale HVAC-aktuatorer er direkte forbundet med et bygningsstyringssystem (BMS). Dette gjør det mulig for systemintegratorer å designe toppmoderne løsninger for Tingenes internett (IoT).

 • if (isSmallPicture) { AB-QM - Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM - Danfoss } else { AB-QM - Danfoss }
  AB-QM

  AB-QM trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler (PIBCV) gir både en styringsfunksjonalitet og en dynamisk balanseringsløsning for varme- og kjølesystemer for HVAC. PIBCV er utviklet for ulike typer terminalenheter og sørger for høy innekomfort og energieffektivitet i offentlige og kommersielle bygninger.