ECL-styreenheter

Elektroniske styreenheter (ECL) er intelligente temperaturregulatorer for systemer for fjernvarme og varmt tappevann. Ved hjelp av værkompensering og programnøkler kan de tilpasses en rekke forskjellige fjernvarmesystemer, noe som sikrer et høyt komfortnivå og optimal energiutnyttelse.

Utvalget omfatter svært enkle elektroniske styreenheter med tradisjonell analog funksjon, i tillegg til avanserte elektroniske styreenheter med heldigitalt grensesnitt.

Det som er felles for alle styreenhetene, er at de er enkle å bruke. De mer avanserte styreenhetene i ECL Comfort-serien bruker intelligent USB-teknologi, og figurene på det grafiske displayet på styreenhetene gjør det enkelt å få et raskt overblikk over systemet.

All navigasjon og samhandling med ECL-styreenheten eller ECA-fjernkontrollen skjer ved å dreie eller trykke på betjeningshjulet på frontpanelet. Alle menyer og avlesninger av systemdata vises på det grafiske displayet på morsmålet ditt, og den logiske menystrukturen er lett og intuitiv å bruke.

Det er ingen blinkende lamper eller mengder av knapper og brytere, men mulighetene er likevel ubegrenset. Dette sikrer korrekt igangsetting og enkel daglig drift, noe som igjen fører til optimal komfort og pålitelighet.

Funksjoner og fordeler

Elektroniske varmeregulatorer gjør det mulig for deg å spare installasjons- og igangsettingstid, redusere uplanlagt vedlikehold, dra nytte av en kortere læringskurve og redusere energiforbruket

Enkel installasjon og igangsetting med en rekke ECL-programnøkler

Du sparer 11–15 % eller mer på energiforbruket i bygningen, i tillegg til å redusere CO2-utslippet.