Whitepaper: Kjølealternativer nå og i fremtiden

tirsdag 2. mai 2023

Trender og drivere innen valg av kuldemedier

Dette whitepaperet undersøker trender og drivere innen valg av kuldemedier til oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering og kjøling (HVAC/R).

Nye og fremtidige forskrifter om kuldemedier kan gjøre det utfordrende å holde seg oppdatert på dagens trender, og nye forskrifter påvirker alt fra komponentvalg til utforming av fremtidige systemer.

Dette whitepaperet undersøker trender og drivere innen valg av kuldemedier til oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering og kjøling (HVAC/R). Den inneholder et sammendrag av Danfoss' erfaringer og kunnskap, som beskriver bakgrunnen, trendene og driverne innen nåværende og fremtidig valg av kuldemedier.

Utforsking av trender og drivere innen valg av kuldemedier

Den tekniske artikkelen omtaler kuldemedienes historie, spår at dampkompresjonssystemer fortsatt kommer til å dominere, og forventer en dramatisk økning i forbruket av kuldemedier på grunn av den økende etterspørselen etter grønn energi og fremvoksende økonomier. Valg av egnede kuldemedier er en beslutning som vil påvirke brukerne i mange år, og ifølge ekspertene er sikkerhet, pris og miljø de viktigste faktorene å ta hensyn til når man bygger et system. Det finnes imidlertid ikke noe enkelt kuldemedium som balanserer alle disse faktorene for alle bruksområder. Valg av nye alternativer innebærer investeringer, kostnader og opplæring, men vi tror at hvis disse valgene gjøres på riktig måte, og med en innovativ tilnærming, kan de skape nye muligheter.

Den tekniske artikkelen tar også for seg virkningen av forskrifter, inkludert nasjonale og internasjonale forskrifter, GWP-grenser og avgifter på kuldemedier med høy GWP, og gir en oversikt over de mest lovende alternative kuldemediene som er tilgjengelige på markedet nå.

Emner som omtales i dette whitepaper:

  • Kjølemiddelforskrifter: En diskusjon om nasjonale og internasjonale forskrifter, inkludert GWP-grenser og avgifter på kuldemedier med høy GWP.
  • REACH-begrensningen på PFAS: En oversikt over prosessplan og risikovurdering for PFAS-restriksjoner.
  • Bærekraft: Et fokus på viktigheten av bærekraft ved valg av kuldemedier.
  • Alternative kuldemedier: En diskusjon om de mest lovende alternative kuldemedier, inkludert hydrofluoroolefiner (HFO-er) og naturlige kuldemedier.
Last ned whitepaperet her

Om forfatteren:

Torben Funder-Kristensen, leder for Industry Affairs Climate Solutions, Danfoss

Torben Funder-Kristensen er en erfaren autoritet innen kjøle- og luftkondisjoneringsbransjen. Han har jobbet med løsninger for bærekraftig kjøling av produkter, mennesker og planeten i mer enn 20 år. Siden Torben ble ansatt i Danfoss i 1995, har han hatt flere lederstillinger innen utvikling av produksjonsprosesser, materialer og komponenter. Med sin inngående tekniske innsikt er han i forkant av utviklingen av teknologier med vidtrekkende implikasjoner, for eksempel implementering av Montreal-protokollen eller utvikling av bedre kjølekjeder. Torben driver innovasjon ved å ta i bruk eksisterende teknologi på nye utfordringer, og står bak en rekke tekniske artikler og patenter. Han har en mastergrad og en doktorgrad i maskinteknikk fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og representerer Danfoss i EPEE, EHPA GFCCC og ASERCOM.

RETHINK Live – Navigere i endringene innen kuldemedier

Med alle de nye og kommende forskriftene rundt kuldemedier, kan det være en utfordring å holde oversikt over veien videre.

Vår interne ekspert, Torben Funder Kristensen, gir deg en oppdatert oversikt over utvalget av kuldemedier, inkludert status for ulike forskrifter og deres innvirkning på bransjen. Han vil også snakke om faktorene du bør vurdere når du designer en bærekraftig kuldemedieløsning.

Finn ut mer i RETHINK Live-arrangementet

Vil du vite mer om kuldemedier?

Danfoss er verdensledende innen levering av kompressorer og styreenheter, og har et av de mest omfattende og komplette produktutvalgene i HVAC/R-industrien. Våre produkter finnes i en rekke ulike bransjer, som dagligvare, kommersiell og industriell kjøling, luftkondisjonering, produkter for lagerkjøling og automasjon i ulike spesifikke industrisektorer. Vi er i forkant når det gjelder å utvikle produkter som bruker kuldemedier og evaluere egnetheten til nye kuldemedier etter hvert som de introduseres.