A2L-kylmäaineet kaupallisessa jäähdytyksessä

Myrkyttömät ja heikosti syttyvät A2L-kylmäaineet ovat suhteellisen helppo tapa vähentää lämmityspotentiaalia (Global Warming Potential, GWP).

Kylmäteollisuudessa ollaan vaiheittain luopumassa korkean GWP:n kylmäaineiden käytöstä, ja jo nyt ympäristölle ystävällisempiä kylmäaineita voidaan käyttää lukemattomiin käyttötarkoituksiin. Seuraavana on vuorossa siirtymä erittäin alhaisen GWP-arvon aineisiin.

Luonnollisia kylmäaineita, kuten R290 ja CO2, käytetään monissa eri sovelluksissa. Kuitenkin jos halutaan kustannustehokas ja perinteistä järjestelmäsuunnittelua tukeva ratkaisu, A2L-kylmäaineet ovat erinomainen valinta – niiden GWP on vähintään 90 % matalampi.

Älä anna syttyvyyden olla este. Kun noudatetaan yksinkertaisia varotoimia, A2L-kylmäaineet ovat turvallisia ja suhteellisen helppokäyttöisiä. Tutustu asiakkaidemme useimmin kysyttyihin kysymyksiin, niin saat kokonaiskuvan aiheesta:

A2L-kylmäaineet – perusasioita

ASHRAE-standardissa 34 ja kylmäaineiden turvallisuusluokitusta koskevassa ISO 817 -standardissa on yksiselitteinen luokitus, jolla kylmäaineiden myrkyllisyys ja syttyvyys voidaan määrittää.

A2L-kylmäaineiden syttyvyys ja myrkyllisyys ovat pienempiä muihin luokkiin verrattuna, mikä tekee niistä toiseksi turvallisimman kylmäaineluokan.

A = Myrkytön

2 = Syttyvä

L = Matala palamistaso

R1234yf GWP 4
R1234ze GWP 6
R454C GWP 146
R455A GWP 145
R454A GWP 238
R454B GWP 466
R447A GWP >500
R32 GWP 675
R452B GWP 676

Oheisessa kaaviossa esitetään, miten A2L-kylmäaineiden GWP ja tiheys vertautuvat muihin kylmäaineisiin.

Ensisijainen etu on GWP-arvo. R134a:n kaltaiseen suosittuun kylmäaineeseen verrattuna A2L-kylmäaine, samoin kuin R1234yf, pienentää GWP-arvoa jopa 99 %. Matala tai erittäin matala GWP-taso tekee A2L-kylmäaineista houkuttelevan valinnan, kun säädökset kiristyvät entisestään.

Koska niiden fysikaaliset ominaisuudet muistuttavat HFC-kylmäaineita, ne ovat myös suhteellisen helppokäyttöisiä eivätkä tee järjestelmästä monimutkaisempaa. Lisäksi AL2-kylmäaineiden kanssa voidaan käyttää useimpia asentajille tuttuja työkaluja.

Hyviin puoliin kuuluu myös, että A2L-kylmäaineet luokitellaan "lievästi syttyviksi", joten ne ovat turvallinen vaihtoehto useimpiin jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppusovelluksiin, sillä niitä on vaikea sytyttää.

A2L-kylmäaineet ovat tehokkaampia ja suorituskykyisempiä kuin monet A1-kylmäaineet ja luonnolliset kylmäaineet. Siksi ne ovat monikäyttöisiä, kun niitä käytetään oikeiden komponenttien ja putkikokojen kanssa.

Työskentely A2L-kylmäaineiden parissa – turvallisuus ja riskienhallinta

A2L-kylmäaineet tarvitsevat vähintään 1 000 kertaa enemmän energiaa syttyäkseen kuin useimmat A3-luokan herkästi syttyvät kylmäaineet.

Se tarkoittaa, että A2L-kylmäaineet eivät todennäköisesti syty palavasta savukkeesta tai tilalämmittimestä. Jopa avotulella on vaikeuksia sytyttää A2L-kylmäaineita testiolosuhteissa.

Lisäksi L tarkoittaa, että palamistaso on matala. Liekki palaa siis todennäköisesti hitaasti ja sammuu itsestään, jos syttyminen tapahtuu.

Jotta A2L-kylmäaine syttyy, sen pitoisuuden on oltava erittäin suuri. Käytännössä suljetussa tilassa olisi tapahduttava merkittävä vuoto, jotta päästäisiin kylmäaineen alemmalle syttymisrajalle (noin 300 g/m3).

Kylmäaineen on myös altistettava avotulelle tai suurenergiselle lähteelle.

Laboratoriotestit ovat kuitenkin osoittaneet, että useimmissa tapauksissa edes puhalluslampun liekki ei sytytä A2L-kylmäaineita.

Kyllä, kylmäaineiden syttymisrajat ja sytytysenergiat ovat erilaisia, mutta ne kaikki kuuluvat samaan luokkaan: A2L

Kylmäaineissa on oltava tietty ilmapitoisuus, jotta niiden seos olisi syttyvä. Alempi syttyvyysraja (LFL) on matalin syttymispitoisuus.

A2L-kylmäaineiden LFL on yli 100 g/m3. Yleensä se on yli 300 g/m3.

Tämä tarkoittaa, että syttyäkseen A2L-kylmäaineen pitoisuuden on oltava kymmenen kertaa korkeampi kuin A3-luokan kylmäaineen.

Kun riskitekijöitä hallitaan esimerkiksi riittävällä ilmanvaihdolla ahtaissa tiloissa, A2L-kylmäaineen syttymisriski pienenee.

Vaikka syttymisriski on pieni, on tärkeää muistaa, että A2L-kylmäaineet ovat kuitenkin lievästi syttyviä ja turvallisuusmääräysten alaisia.

On ehdottoman tärkeää käyttää asianmukaisia komponentteja. Danfoss Coolselector®2 on nopein tapa löytää oikeat komponentit oikeaan tehtävään.

On myös otettava huomioon tietyt täytösrajoitukset. Käyttäjät voivat käyttää korkeintaan 11 kg A2L-kylmäainetta EN 378-2 -standardin mukaisia perusturvatoimia noudattaen ja korkeintaan 54 kg kylmäainetta, kun käytössä on lisäturvatoimia, kuten vuotojen havaitseminen.

Jos olet epävarma oikeista komponenteista, ota meihin yhteyttä, niin saat asiantuntevaa neuvontaa.

Otetaan esimerkiksi uudet Optyma™-koneikot.

Tietokonemallinnuksella ja konkreettisella testauksella ei havaittu syttymistä, kun Danfossin komponentteja käytettiin syttyvässä ympäristössä.

Kuten kaikissa jäähdytysjärjestelmissä, on kuitenkin tärkeää käyttää oikeita komponentteja ja täytösrajoja, jotta käyttökohteen turvallisuusmääräyksiä noudatetaan

AL2-sovellukset ja kylmäaineen valinta

Kyllä, kylmäaine on valittava oikein käyttökohteen ja käyttöolosuhteiden mukaan. Joissakin tapauksissa A3-kylmäaine voi olla jopa parempi vaihtoehto.

Tässä on muutamia esimerkkejä:

  • Keskikokoiset keskilämpöiset järjestelmät 2–40 kW: R454C, R455C ja R1234yf.
  • Pienemmät järjestelmät alle 2 kW: R290 (A3-luokka)

Ei. Niitä saa käyttää vain uusissa järjestelmissä.

Tämä riippuu sovelluksesta. Esimerkiksi ilmastointisovelluksen täytösraja on erilainen kuin kylmähuoneen jäähdytysjärjestelmässä.

EN378 edellyttää myös, että huomioit järjestelmän sijainnin sekä tilaan pääsyn ja tilan koon. Suljetun sisätilan täytösrajat ovat siis erilaiset kuin kylmähuoneessa, jossa on katolle asennettava koneikko.

Käyttämällä mikrokanavalämmönsiirrintä voit vähentää täytöstä merkittävästi, mikä lisää joustavuutta putkiston, jäähdytyskapasiteetin jne. suhteen.

Katso kätevästä Charging of A2L Refrigerants kylmäaineiden täytösohjeesta, miten eri sovellusten täytösrajat sekä muut kriittiset etäisyys- ja komponenttilaskelmat lasketaan.

Odotamme A2L-kylmäaineiden olevan kuvioissa pitkään, joten niiden käyttöön siirtymiselle on juuri nyt hyvä hetki.

Montrealin pöytäkirjan Kigalin muutoksen noudattaminen edellyttää, että tavoitteena on 85 %:n vähennys hiilidioksidiekvivalenttipäästöissä vuoteen 2036 mennessä, ja fluorattujen kaasujen EU F-GAS -tavoite on vain 79 % vuonna 2030.

A2L-kylmäaineiden matala GWP-arvo ja heikko syttyvyys voivat auttaa täyttämään yhä tiukkenevat ympäristömääräykset.

Luonnolliset kylmäaineet ovat houkutteleva pitkäaikainen ratkaisu uusiin kylmäaineisiin siirtymisessä. Jokainen niistä tuo kuitenkin mukanaan omat haasteensa.

HC-kylmäaineet edellyttävät korkeampia turvallisuusstandardeja ja rajoittavat kylmäaineen täytöstä.

CO2-järjestelmät ovat hieman monimutkaisempia käytössä, sillä niissä on erilainen suunnitteluarkkitehtuuri ja korkeammat käyttöpaineet.

Molemmat edellyttävät lisätietoutta ja koulutusta.