Liikerakennukset

 • Ratkaisut
 • Käyttösovellukset
Liikerakennukset

Liikerakennuksissa on kyettävä sekä dynaamiseen kasvuun että kestävään hallintaan. Hotelleissa, toimistoissa, supermarketeissa ja muissa julkisissa tiloissa rakennustekniikan on mukauduttava markkinoiden tarpeisiin, säädöksiin ja sertifikaatteihin. Myös käyttäjät ja sijoittajat on huomioitava. Energiankulutusta, päästöjä ja kustannuksia voidaan pienentää merkittävästi käyttämällä Danfossin tuotteita ja ratkaisuja lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä, rakennuksen hallintajärjestelmissä sekä hisseissä ja liukuportaissa. Hyödyntämällä asiantuntijaneuvojamme voidaan suunnittelu- ja valmistustavoitteet täyttää, niin yksittäisissä sovelluksissa, kuin rakennusprojektin kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa.

Lue lisää Lue vähemmän

Ratkaisut

 • Hotellihuone
  Hotellit

  Hotellitoimiala on erittäin kilpailtu sektori, jossa katteet ovat jatkuvan paineen alla. Hotellivieraille tarjotun palvelun on oltava korkealla tasolla hotellin maineen takia. Energian säästäminen on tärkeä erottava tekijä. Danfoss tarjoaa mukavuutta lisääviä LVI-ratkaisuja, jotka auttavat pienentämään energiankulutusta.

 • Toimistot

  Toimistorakennusten käyttötavat muuttuvat nopeasti. Älykkäät toimistot, digitalisaatio, joustavat työasemat ja muut vastaavat trendit vaativat myös tekniikan mukauttamista. Optimaalinen sisätilojen mukavuus on olennaista työntekijöille. Danfoss tarjoaa mukavuutta lisääviä ja energiaa säästäviä LVI-ratkaisuja.

Käyttösovellukset

 • Taajuusmuuttajat kompressoreihin
  Taajuusmuuttajat ammattikäytössä oleviin kompressoreihin

  Muuttuva nopeudenohjaus taajuusmuuttajalla mahdollistaa pienemmän energiankulutuksen, kun kompressoria käytetään matalammalla nopeudella. 

 • Taajuusmuuttajat hisseihin ja liukuportaisiin
  Taajuusmuuttajat hisseihin ja liukuportaisiin

  Saavuta hyvä tehokkuus sekä hissien ja liukuportaiden sujuva, äänetön ja hiljainen käyttö muuttuvalla nopeudenohjauksella taajuusmuuttajien avulla.

 • Taajuusmuuttajat puhaltimiin
  Taajuusmuuttajat liikerakennuksien puhaltimiin

  Helppokäyttöisen käyttöliittymän, hajautetun älyn ja pienen energiankulutuksen ansiosta Danfossin taajuusmuuttajat optimoivat puhallinten toiminnan.

 • Pumppujen taajuusmuuttajat liikerakennuksiin
  Pumppujen taajuusmuuttajat liikerakennuksiin

  Suojaa pumppuasi ja optimoi liiketilan ilmanvaihdon ja ilmastoinnin toiminta taajuusmuuttajien avulla.

 • Linjasäätö- ja hallintaratkaisut

  Danfossin linjasäätö- ja hallintaratkaisut varmistavat lämmitys- ja jäähdytysveden optimaalisen jakamisen LVI-järjestelmissä. Suositeltu ratkaisu riippuu järjestelmästä; jatkuvavirtauksinen vai vaihtuvavirtauksinen, sovelluksesta; lämmitys ja/tai jäähdytys ja lämmönsäteilijästä; patterit, päätelaitteet tai muut.

 • Ilmastointiyksiköt

  Ilmastointiyksiköiden tulisi tuottaa rakennukseen oikea määrä oikeanlämpöistä ilmaa oikealla hetkellä. Danfossin säätöventtiilit ja toimilaitteet varmistavat parhaan sisätilojen mukavuuden energiatehokkaalla tavalla. Ne säätävät virtausta (lämmitettyä tai jäähdytettyä) ilmastointiyksikköön tarkasti siten, että poistoilman lämpötila vastaa haluttua lämpötilaa.