Liikerakennukset

 • Ratkaisut
 • Käyttösovellukset
Liikerakennukset

Liikerakennuksissa on kyettävä sekä dynaamiseen kasvuun että kestävään hallintaan. Hotelleissa, toimistoissa, supermarketeissa ja muissa julkisissa tiloissa rakennustekniikan on mukauduttava markkinoiden tarpeisiin, säädöksiin ja sertifikaatteihin. Myös käyttäjät ja sijoittajat on huomioitava. Energiankulutusta, päästöjä ja kustannuksia voidaan pienentää merkittävästi käyttämällä Danfossin tuotteita ja ratkaisuja lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä, rakennuksen hallintajärjestelmissä sekä hisseissä ja liukuportaissa. Hyödyntämällä asiantuntijaneuvojamme voidaan suunnittelu- ja valmistustavoitteet täyttää, niin yksittäisissä sovelluksissa, kuin rakennusprojektin kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa.

Lue lisää Lue vähemmän

Ratkaisut

 • if (isSmallPicture) { Hotellihuone } else if (isBigColumns) { Hotellihuone } else { Hotellihuone }
  Hotellit

  Hotellitoimiala on erittäin kilpailtu sektori, jossa katteet ovat jatkuvan paineen alla. Hotellivieraille tarjotun palvelun on oltava korkealla tasolla hotellin maineen takia. Energian säästäminen on tärkeä erottava tekijä. Danfoss tarjoaa mukavuutta lisääviä LVI-ratkaisuja, jotka auttavat pienentämään energiankulutusta.

 • if (isSmallPicture) { Danfossin palvelinkeskusratkaisut } else if (isBigColumns) { Danfossin palvelinkeskusratkaisut } else { Danfossin palvelinkeskusratkaisut }
  Palvelinkeskukset

  Danfossin ratkaisut mahdollistavat kaikille palvelinkeskuksille korkean energiatehokkuusarvon ja energian uudelleenkäyttökertoimen saavuttamisen ja samalla tukevat luotettavaa, korkeaa käyttöastetta. Tarjoamme ratkaisuja mm. jäähdytykseen, paloturvallisuuteen, virranjakeluun, energian varastoimiseen ja lämmöntalteenottoon. 

 • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
  Toimistot

  Toimistorakennusten käyttötavat muuttuvat nopeasti. Älykkäät toimistot, digitalisaatio, joustavat työasemat ja muut vastaavat trendit vaativat myös tekniikan mukauttamista. Optimaalinen sisätilojen mukavuus on olennaista työntekijöille. Danfoss tarjoaa mukavuutta lisääviä ja energiaa säästäviä LVI-ratkaisuja.

Käyttösovellukset

 • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
  Ilmastointiyksiköt

  Ilmastointiyksiköiden tulisi tuottaa rakennukseen oikea määrä oikeanlämpöistä ilmaa oikealla hetkellä. Danfossin säätöventtiilit ja toimilaitteet varmistavat parhaan sisätilojen mukavuuden energiatehokkaalla tavalla. Ne säätävät virtausta (lämmitettyä tai jäähdytettyä) ilmastointiyksikköön tarkasti siten, että poistoilman lämpötila vastaa haluttua lämpötilaa.

 • if (isSmallPicture) { Ulkoalueen sulanapito } else if (isBigColumns) { Ulkoalueen sulanapito } else { Ulkoalueen sulanapito }
  Jään ja lumen sulanapito

  Kulkuväylät liikerakennuksiin tai julkisiin rakennuksiin voivat olla vaarallisen liukkaita talvisin. Lumen peittämät pysäköintialueet, autotallirampit, portaat ja jalkakäytävät on puhdistettava lumesta, jotta niitä voidaan käyttää turvallisesti. Danfoss tarjoaa erittäin tehokkaita jään ja lumen sulanapitojärjestelmiä, jotka sisältävät kaikki tarvittavat tuotteet, kuten sähköiset lämmityskaapelit tai -matot, termostaatit, anturit ja asennustarvikkeet.

 • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
  Kytketyt järjestelmät

  Digitalisaatio, etäkäyttö ja internetratkaisut (IoT) ovat yhä tärkeämpiä trendejä LVI-sovelluksissa. Ne ohjaavat älykkäiden rakennusten kehittymistä ja tarjoavat merkittävän parannuksen järjestelmän energiatehokkuuteen kiinteistöstä saatavien tietoihin nojautuen. Danfossilla on erilaisia internetiin yhdistettäviä järjestelmiä.

 • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
  Linjasäätö- ja hallintaratkaisut

  Danfossin linjasäätö- ja hallintaratkaisut varmistavat lämmitys- ja jäähdytysveden optimaalisen jakamisen LVI-järjestelmissä. Suositeltu ratkaisu riippuu järjestelmästä; jatkuvavirtauksinen vai vaihtuvavirtauksinen, sovelluksesta; lämmitys ja/tai jäähdytys ja lämmönsäteilijästä; patterit, päätelaitteet tai muut.

 • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
  Lämmin käyttövesi

  Danfossin lämpimän käyttöveden järjestelmät tarjoavat kaiken tarvittavan juomaveden tuotantoon, varastointiin, linjasäätöön, lämpötilojen säätöön ja lämpötilojen tallennukseen julkisissa ja asuinrakennuksissa. Järjestelmät ovat tehokkaita, tarjoavat mukavuutta ja hygieniaa ja varmistavat parhaan mahdollisen suojauksen legionellaa vastaan.

 • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
  Lämmönsiirto

  Tehokas lämmönsiirto lämmitysjärjestelmässä: Danfoss tarjoaa tehokkaita levylämmönsiirtimiä kaikenkokoisiin rakennuksiin. Kotien pienikokoisista ratkaisuista korkeiden talojen painekatkaisijoihin. Räätälöidyt ratkaisumme tehostavat lämmönsiirtoa ja vähentävät paineen laskua.