Datakeskukset

 • Yleiskatsaus
 • Tapauskertomukset
 • Videot
Danfossin datakeskusratkaisut

Kohti turvallisia datakeskuksia, nollapäästöjä ja 99,99 % käyttöastetta

IT-jäähdytys kuluttaa merkittävästi energiaa palvelimien lämmönhallinnassa ja muodostaa samalla runsaasti ylimääräistä lämpöä. Tämä asettaa digitalisaation ilmastovaikutusten vähentämisen tärkeysjärjestyksessä korkealle, sillä datakeskusten kasvun odotetaan kiihtyvän.

Nettonollapäästöjen saavuttamiseen vaaditaan älykäs yhdistelmä teknologioita ottaen huomioon kiertotalous, turvallisuus ja tarvesaatavuuden joustavuus.

Danfossin ratkaisut mahdollistavat kaikille datakeskuksille korkean PUE-energiatehokkuusarvon ja energian uudelleenkäyttökertoimen saavuttamisen, ja samalla tukevat luotettavaa, korkeaa käyttöastetta.

Datakeskusten on toimittava jatkuvasti jopa tulipalon aikana. Danfoss tarjoaa mm. jäähdytyksen, paloturvallisuuden, virranjakelun, energian varastoimisen ja lämmöntalteenoton ratkaisuja. 

”Voimakkaat panostukset energiatehokkuuteen ja tarpeenmukaiseen vasteeseen perustuvat hankkeet sekä ylijäämälämmön käyttö voivat auttaa minimoimaan suurten datakeskusten haittavaikutuksia sähköverkkoon kuin myös ympäristöön. Varmistamalla, että datakeskusten tarvitsema teho saadaan hiilivapaista energialähteistä, voi auttaa vähentämään näitä vaikutuksia entisestään.”

Kansainvälinen energiavirasto

Tehokkaan datakeskusjäähdytyksen ja pienemmän energiatehokkuusarvon teknologiat

IT-jäähdytys on avain laitteiston suojaamisessa ja optimaalinen jäähdytysratkaisu vaihtelee laitoksen koon, sijainnin ja arkkitehtuurin mukaan. Danfossin ratkaisut auttavat IT-laitteiston kapasiteetin optimoimisella ja kalliin seisokkiajan estämisellä ideaalisten lämpötilaolosuhteiden saavuttamisen palvelinkokoonpanojen ympärillä, optimoivat samalla PUE-energiatehokkuusarvon sekä pitävät energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöt minimissä. 

Alkaen datakeskusten jäähdytysjärjestelmistä, esimerkiksi jäähdyttimistä, jakeluverkoston putkistoon, jäähdytysterminaaleihin, lähiohjausyksiköihin, ilmanvaihtolaitteisiin, puhaltimiin ja pumppuihin ja putkistoa suojaavaan lämmitykseen saakka tarjonnan laaja valikoima innovatiivisia ratkaisuja takaa erittäin luotettavan jäähdytyksen ja vähentää kuluja kestävällä tavalla.  

Ominaisuudet ja edut​

 • Löydä kaikki tarvitsemasi tuotteet eri toimintoihin erittäin kokeneilta ilmastointi- ja lämmitys asiantuntijoilta 
 • Ylläpidä optimaalista lämpötilaa IT-laitteiden ympärillä
 • Pidennä laitteiston käyttöikää
 • Varmista käyttöaika integroiduilla kunnonvalvontatoiminnoilla.
 • Pidä energiakustannukset kurissa 
 • Optimoi ympäristöystävällisten, matalan GWP-arvon kylmäaineiden käyttö
 • Asialleen omistautuneet huoltoteknikot ja asiakaspalvelu ympäri maailmaa 

Tulevaisuuden kaukolämpöenergiaratkaisuja energian tehokkaaseen uudelleenkäyttöön

Ylijäämälämmön hyötykäyttö hyödyntämällä lämmön talteenottolaitteita on yksi käytetyistä strategioista datakeskusten hiilineutraaliuden saavuttamisessa. Datakeskusten ylijäämälämmön talteenoton käyttöönotolla nykyisissä ja uusissa kaukolämpöverkoissa on tärkeä osa energiajärjestelmien muutoksessa.

Kaukolämpöjärjestelmät ovat tulevaisuuden investointi, kun järjestelmään integroidaan lukuisia paikallisia kestävän energian lähteitä, mukaan lukien ylijäämälämmön talteenotto ja maalämpö. Nämä järjestelmät tasapainottavat myös sähköverkkoa sektorien integraatiolla. 

 

Danfossin kaukolämpöratkaisut maksimoivat palvelinkeskusten tehokkuuden ja auttavat muuntamaan ne energiankuluttajista hiilipäästöjen vähentämisen ja kestävän energian lähteiksi. Danfossin kaukolämpötuotevalikoima sisältää Optimization-ohjelmiston, lämmöntalteenottolaitteita, energian siirtoasemia, lämpöpumppuratkaisuja, energiatehokkaita komponentteja ja innovatiivisia lämmitysratkaisuja. 

Ominaisuudet ja edut: 

 • Täydellinen valikoima kaukolämpöratkaisuja erittäin kokeneilta ilmastointi- ja lämmitysasiantuntijoilta  
 • Innovatiivisia ja erittäin luotettavia, energiatehokkaita ratkaisuja kaukolämpöverkkoon kytketyille lämpöpumpuille 
 • Optimoitu järjestelmän ohjaus ja jakelu 
 • Integroidut komponentit varmistavat hydronisen tasapainottamisen, hyvän turvallisuuden ja kestävyyden  
 • Älykäs energiankulutuksen mittauslaitteisto 

Älykäs redundanssi koneoppimisen ja tekoälyn avulla

Maksimaalista datakeskuksen käyttöaikaa haluttaessa integroidut energian varastointiratkaisut ratkaisevat epäluotettavan sähköverkon tai monien uusiutuvan energianlähteiden jaksottaisen saatavuuden ja tukevat energianeutraaleja toimintoja.

Nykyään useimmat datakeskukset toimivat vaihtovirtaverkossa. DC-verkot tarjoavat kuitenkin kiinnostavia mahdollisuuksia vaihtoehtoisen energian tai redundanttisten tehonlähteiden helppoon integroimiseen. Danfossin ratkaisut varmistavat luotettavan tehonmuunnon älykkäissä jakeluverkoissa ja energiavarastoilla varustetuissa DC-verkoissa. Kuormitushuippujen tasoittaminen energiavarastoilla tasoittaa huiput ja laaksot, jolloin verkon virransyöttö pystyy toimimaanyhdenmukaisesti tavanomaisen, yleensä suhteellisen alhaisen tehontarpeen aikana. 

Danfossin ratkaisut tukevat sinua energiatehokkuudessa (PUE) minimoimalla tehonjakelun hävikit toteuttamalla tehon muuntamisen mahdollisimman vähin vaihein ja ylläpitämällä suurjännitteen lähellä kuormaa.

Danfossin innovatiiviset ja taloudelliset redundanssijärjestelmät varmistavat tasaisesti luotettavan energiansyötön. Kekseliäät redundanssia hyödyntävät ratkaisumme pienentävät merkittävästi pääomasijoitusta. Ne myös tukevat relevantin tiedon siirtämistä yhä monimutkaisemmissa tehonhallintajärjestelmissä, joissa käytetään tekoälyä ja koneoppimista tehokkuuden (PUE) optimoimiseksi. Kyse on asiantuntijatiedon jakamisesta oikeiden ihmisten kesken, jotta varmistetaan, että yhdistetty laitteisto-tekoälyjärjestelmä on kestävä menestys. Kun olet yhteistyössä Danfossin kanssa, tämä tietojen jakamisen on aina osa pakettia. 

Danfossin ratkaisut myös tuovat älykkään ja luotettavan datakeskuksen varavirransyötön sähkökatkon sattuessa ja varmistavat tason 3 tai tason 4 suojauksen palvelimien ja järjestelmien vakaalle toiminnalle. 

Ominaisuudet ja edut

 • Sähköverkon katkojen kesto älyverkkojen ja uusiutuvien energianlähteiden ja nestekaasun (LPG) yhdistelmän energiamixin ansiosta 
 • Korkean käyttöiän PUE ja redundanssi DC-verkon jakeluratkaisuilla
 • Taloudellinen tehonmuunto uusiutuvaan energiaan ja energianvarastointiin perustuvilla mikroverkkoratkaisuilla
 • Ennakkoon sertifioitu verkon yhteensopivuus ilmajäähdytteistä tai nestejäähdytteistä teknologiaa käyttämällä
 • Tietojen jakaminen on aina osa sopimuspakettia 

Tehokas paloturvallisuus datakeskuksissa

Danfossin korkeapaineiset vesisumujärjestelmät ovat FM-hyväksyttyjä datakeskusten paloturvallisuudelle. SEM-SAFE® -korkeapaineiset vesisumujärjestelmät soveltuvat suojaamaan koko tehtäväkriittistä datakeskusta mukaan lukien kakkostason kaapelihyllyt, tietojenkäsittelyhuoneet tai -salit ja aluslattiat. 

SEM-SAFE®-järjestelmissä on korkeapaineinen modulaarinen pumppulaitteisto, alueventtiilit, putkisto ja vesisumusuuttimet. Pumppuyksikkö on kooltaan kompakti, painoltaan kevyt, vie vähän asennuspinta-alaa ja on helppo määrittää sopimaan datakeskuksen laajennustarpeita vastaavaksi. 

SEM-SAFE®-korkeapainevesijärjestelmät käyttävät koko suojatulle alueelle suuttimesta tulevia mikrovesipisaroita. Ultrahieno sumu muodostaa kaksivaiheisen sammutusvaikutuksen. Liekkien jäähdyttämisen lisäksi se samalla tukahduttaa tulen hapen. Jäähdytysvaikutus myös laskee uudelleensyttymisen riskiä, suojaa kuumuusvaurioilta ja estää palon leviämisen. 

Ominaisuudet ja edut​

 • Minimaalinen käyttöseisokki
 • Minimaalinen vesivahinko
 • Pienempi vedenkulutus tavanomaisiin sprinklereihin verrattuna
 • Välitön jäähdytys paloalueella
 • Tuuletus voidaan pitää käytössä
 • Datakeskusta ei tarvitse pitää ilmatiiviinä 
 • Pienemmät kokonaiskustannukset, sillä täyttökuluja ei ole ja pumput ovat huoltovapaat
 • Väärien päästöjen riski minimoidaan 
 • Kestävä paloturvallisuusteknologia
 • Soveltuu modulaarisille datakeskuksille
 • Pieni pumpun ja vesisäiliön tarvitsema pinta-ala, ei tarvetta suureen varastoon kuten kaasupatruunoita käytettäessä 

Tapauskertomukset

Videot

Katso videoita kolmepäiväisen Digital Buildings -festivaalin live-tapahtumasta 'The Path to Net Zero'. Tapahtumassa keskityttiin datakeskusten energiatehokkuuden uudelleenarviointiin. 15. -17.6.2021 järjestettyä tapahtumaa isännöivät Iso -Britannian Danfoss Climate Solutions ja heidän kumppaninsa Elemental.

Katso lisää videoita