Kytketyt järjestelmät

  • Yleiskatsaus
  • Asiaan liittyvät tuotteet
  • Koulutus
  • Tapauskertomukset

Kytketyt järjestelmät tuottavat jatkuvasti ajantasaista tilatietoa rakennuksen teknisistä ominaisuuksista. Näitä tietoja voidaan käyttää järjestelmän analysoimiseen ja mahdolliseen parantamiseen, jotta mukavuus paranisi edelleen ja järjestelmä toimisi tehokkaammin. Kytketyt järjestelmät säästävät huomattavasti aikaa ja rahaa, koska niihin pääsee internetin kautta.

Danfossilla on monenlaisia kytkettyjä järjestelmiä, ja tuemme digitaalisiin järjestelmiin siirtymistä rakennuksissa. Kehitämme jatkuvasti lisää järjestelmiä ja parannamme olemassa olevia järjestelmiämme.

Tällä hetkellä meillä on seuraavia kytkettyjä järjestelmiä:

Digitaaliset toimilaitteet PIBCV-venttiileille

Innovatiivinen NovoCon®-toimilaite on suunniteltu erityisesti LVI-järjestelmän tasapainotuksen ja hallinnan liittämiseen osaksi rakennusten hallintajärjestelmiä (BMS) käyttämällä BACnet- tai Modbus-tiedonsiirtoa. Se tarjoaa ketjutetun väylätiedonsiirron kautta ajantasaista järjestelmätietoa rakennuksen hallintajärjestelmään ja korvaa hallintajärjestelmän komponentteja. Järjestelmän etäkäyttöönotto on mahdollista heti, kun ulkoinen tiedonsiirto rakennuksen hallintajärjestelmään on yhdistetty.

SCADA elektronisille säätimille

Elektronisia säätimiä ECL 310 ja Apex 20 voidaan etäohjata kolmella erilaisella SCADA-järjestelmällä:

- Danfoss Energy Control System (DECS), verkkopohjainen ratkaisu lämmitysjärjestelmiin. Sen voi asentaa paikallisesti, ja se määrittää käyttöliittymänsä ja toimintonsa automaattisesti säädinsovelluksen mukaan.

- OPC Server toimii useimpien SCADA-ohjelmistojen kanssa ja mahdollistaa ECL-säätimen nopean yhdistämisen ja määrittämisen järjestelmän laitteeksi. Se tehostaa säätimen tiedonsiirtoa tukemalla Modbus-tiedonsiirtoprotokollia sekä erityisten luku-/kirjoitusalgoritmien avulla.

- ECL-työkalu on verkkopohjainen ohjelma huoltohenkilöstölle järjestelmän huollon ja käyttöönoton helpottamiseksi. Se on yhdistetty yhteen tai useampaan ECL 310 -säätimeen ja mahdollistaa etävalvonnan ja etäsäädön tietokoneelta tai älypuhelinsovelluksesta.

 

Automaattinen energiamittarin luku

Sono®-ultraäänienergiamittareiden keräämät energiankulutustiedot lämmityksestä ja jäähdytyksestä voidaan kerätä, analysoida ja visualisoida automaattisen mittarinlukuratkaisun (AMR) avulla. Jotkin näistä mittareista voidaan määrittää SonoApp™-sovelluksen kautta. Langallisella tai langattomalla M-Bus-käyttöliittymällä varustettu SonoCollect™-tiedonkeruulaite kerää tiedot jopa 500 yksittäisestä mittarista. Tietoja voidaan etäkäyttää, jos yksi tai useampi tiedonkeruulaite on yhdistetty pilvipohjaiseen SonoEnergy™-ohjelmiston palvelualustaan (SaaS). Kulutustietoja voidaan analysoida ja käyttää muiden järjestelmien lisäprosesseihin, esim. laskutussovelluksiin, energianeuvontaratkaisuihin ja verkon, SCADAn, rakennuksen hallintajärjestelmän ym. optimoimiseen.

Automatisoitu legionellan hallinta

Valinnaisella elektronisella desinfiointimoduulilla ja TWA-termomoottoreilla varustetut lämpötilan MTCV-linjasäätöventtiilit tarjoavat perustan täysin automatisoidulle lämpimän käyttöveden järjestelmälle. Järjestelmää voidaan ohjata elektronisella säätimellä CCR2+. Tätä ohjainta voidaan etäkäyttää mobiililaitteiden Wi-Fi-yhteyden kautta, tai se voidaan yhdistää rakennuksen hallintajärjestelmiin (BMS). Näin luodaan täysin automaattinen järjestelmä lämpötilojen hallintaan ja tallennukseen, desinfiointijaksoihin, hälytyksiin ja muihin.

Miten voimme auttaa sinua?

Enemmän järjestelmätietoja

Etäkäyttö ja -säätö

Aikaa säästävä

Parantaa energiatehokkuutta

Panostus älykkäisiin rakennuskonsepteihin

Rakennusten tehokkuuden uudelleenarviointi Danfossin ratkaisuilla

Käytettävissä on tekniikoita, jotka tekevät rakennuksista ja niiden järjestelmistä tehokkaampia. Optimoimalla rakennusten tekniset järjestelmät, eli lämmitystä ja jäähdytystä ohjaavat järjestelmät ja ilmastointijärjestelmät, voimme saavuttaa keskimäärin 30 prosentin säästön energiakustannuksissa.

Asiaan liittyvät tuotteet

Jotain meni pieleen. Selvitämme asiaa. Yritä myöhemmin uudelleen.

Koulutus

Tapauskertomukset

Jotain meni pieleen. Selvitämme asiaa. Yritä myöhemmin uudelleen.

;