Възползвайте се от предимствата на CO2

Напред. Естествено.

Напред. Естествено.

В условията на преход към по-екологично бъдеще изборът на хладилен агент ще бъде важен фактор както за вашия бизнес, така и за планетата. СО2 е естествен хладилен агент, който осигурява устойчиво и енергийно ефективно охлаждане във всички видове системи - от складове до машини за лед. Това позволява на Вашия бизнес да се развива по естествен начин.

Общи характеристики

CO2 има редица уникални термофизични свойства, благодарение на които той е отличен хладилен агент:

 • Отличен коефициент на топлопроводност
 • Висока енергийна стойност
 • Сравнително слабо чувствителни към загуба на налягане
 • Много нисък вискозитет в течната фаза

В конкретни приложения системите с CO2 се характеризират с много висока производителност. Основните причини за това са:

 • Изключителен топлообмен.
 • По-малки размери на тръбите
 • Ниска мощност на изпомпване на вторичния флуид.
 • Отлично възстановяване на топлината

Ефективността на системата при всички хладилни агенти намалява с увеличаване на температурата на кондензация. Поради това високите температури на кондензация често се разглеждат като ограничаващ фактор при употребата на CO2. Но присъщите термофизични свойства на CO2 в комбинация с употребата на експанзивната енергия могат да помогнат за компенсирането и неутрализирането на този фактор.

Освен това хладилните системи с CO2 предлагат възможности за възстановяване на топлината, които могат да помогнат за допълнително повишаване на устойчивостта на Вашия бизнес. CO2 и високото му енергийно съдържание, което продължава да се покачва при по-високи температури, могат да бъдат утилизирани. По този начин се повишава цялостната ефективност на системата.

По отношение на опазване на околната среда СО2 е много атрактивен хладилен агент. Той е с нулев коефициент на озоново разрушаване и нисък потенциал на глобално затопляне (само 1). Той също така е естествено вещество и се среща в изобилие в атмосферата.

CO2 е хладилен агент с висока плътност, при който за ефективна работа се изисква високо работно налягане. В режим на покой, температурата на околната среда може да достигне и/или да надвиши критичната температура, а налягането може да надвиши критичното такова. Поради тази причина системите се проектират така, че да издържат на налягания до 90 бара. Понякога те дори се окомплектоват с малък кондензационен агрегат за поддържане на ниски нива на налягане в режим на покой. 

Същевременно CO2 има по-ниско съотношение на налягане и сгъстяване (с 20 до 50 % по-ниско от HFC и амоняка), което подобрява обемната ефективност. При температури на изпарение в диапазона от -55 ºC до 0 ºC обемната ефективност на CO2 е от четири до дванадесет пъти по-висока от тази на амоняка, което позволява използването на компресори с по-малък работен обем.

Тройната и критичната точка на CO2 са много близки до работния диапазон. Критичната точка може да бъде достигната по време на нормална работа на системата. При експлоатация на системата може да се достигне тройната точка, за което свидетелства образуването на сух лед. Това се получава когато системните елементи, съдържащи течност, са изложени на въздействието на атмосферното налягане. Необходими са специални процедури, за да се предотврати образуването на сух лед по време на сервизното обезвъздушаване.

CO2 не взаимодейства с често срещаните метали или с компоненти от тефлон®, PEEK или неопрен. Той обаче се дифузира в еластомерите и може да предизвика раздуване на бутилов каучук (IIR), нитрилов каучук (NBR) и етилен-пропиленови материали (EPDM).

Плътността на втечнения CO2 е около 1,5 пъти по-голяма от тази на амоняка, което води до по-голямо масово натоварване на изпарителите, като например големите пластинчати охладители в големите промишлени системи. По-високата плътност означава и по-висока циркулация на маслото, което от своя страна изисква ефективни маслени сепаратори за промишлени системи.

СО2 е вторичен продукт в редица индустрии, затова цената му е ниска. Въпреки това системите с CO2 обикновено са по-скъпи от традиционните такива. Това се дължи на по-високото налягане (при транскритичните системи) или на повишената сложност (както при транскритичните, така и при подкритичните системи). По всичко личи, че с навлизането на бустерните системи и с увеличаването на броя на инсталациите за CO2, сложността на системите спада.

От друга страна, големите системи с CO2, особено тези с промишлено предназначение, могат да предложат по-ниски първоначални разходи, както и по-ниски разходи през целия жизнен цикъл.

За разлика от повечето хладилни агенти, CO2 се използва на практика в три различни хладилни цикъла:

 • Субкритични (каскадни системи)
 • Транскритични (системи само с CO2)
 • Вторичен флуид (CO2 се използва като разтвор)

Технологията, която се използва, зависи от приложението и от предвиденото местоположение на системата. Съществуват няколко приложения, при които CO2 е подходящ вариант и вече се използва масово:

 • Индустриалната хладилна техника. СО2 обикновено се използва в комбинация с амоняк, в каскадни системи или като разтвор.
 • Приложение на CO₂ в магазините за хранителни стоки
 • Термопомпи
 • Транспортна хладилна техника

Danfoss вярва, че CO2 ще бъде основният хладилен агент в областта на индустриалните хладилни системи. Регулацията за F-газовете е категорична стъпка в тази посока.

Системите с CO2 могат да бъдат разширени, така че да обхванат и рекуперацията на топлина. В много случаи допълнителната инвестиция за оползотворяване на отпадната топлина е пренебрежимо малка и редица случаи го доказват.

Открийте цялостни решения за охладителна техника с търговско предназначение работеща с CO2 и др.

Приложение на CO₂ в магазините за хранителни стоки
CO2 в областта на индустриалната хладилна техника

Повече за хладилните агенти