Приложение на CO₂ в магазините за хранителни стоки

Научете повече за потенциала на хладилните системи използващи CO₂ за хладилен агент

CO₂ се налага като предпочитан хладилен агент за приложение в хранителната промишленост и Danfoss е лидер по отношение на въвеждането на CO₂. В следствие от въвеждането на нормативни разпоредби за хладилните агенти, като например изменението от Кигали към Монреалския протокол (в световен мащаб) и нормативната уредба за F-газ (в Европа), търсенето на алтернативни решения се засилва. CO₂ вече е признат за най-ефективното и целесъобразно решение сред естествените хладилни агенти в приложенията за търговия на хранителни стоки.

Повече от десет години Danfoss е пионер в областта на хладилните технологии използващи CO₂ хладилни агенти за внедряване както в транскритични, така и в субкритични системи. Многобройните реализирани проекти са доказателство, че технологията използваща CO₂ хладилни агенти може да бъде прилагана в супермаркети като по този начин позволява изграждането на екологични и енергоспестяващи системи в повечето категории търговски обекти. Същевременно, наред с традиционните мащабни приложения, СО2 се използва все по-често в по-широк спектър от обекти, включително и в много малки системи.

CO₂ за хладилни агенти

Разберете какви са предимствата на хладилните инсталации използващи CO₂ за хладилни агенти

Като водеща компания в бранша, Danfoss предлага богато портфолио и продукти за този тип приложения.

Функции и предимства

Едно решение с приложение при широк температурен диапазон.

Възможно най-нисък потенциал на глобално затопляне (GWP)

Интелигентни решения за висока ефективност на системата

Доказано решение имплементирано в повече от 10 000 транскритични системи използващи CO2 агенти

Първокласна поддръжка на водещи приложения в индустрията и насоки за избор на най-подходящото решение

Програма за обучение засягаща приложенията на CO₂ като хладилен агент в магазините за хранителни стоки

Програма за обучение засягаща приложенията на CO₂ като хладилен агент в магазините за хранителни стоки

Запознайте се с решенията на Danfoss за приложение в системи използващи CO₂ агенти подходящи за употреба в хранителната индустрия.

CO₂ хладилен агент инфографика - Danfoss

Защо да изберете CO₂ хладилен агент?

В световен мащаб CO2 е доказал своята надеждност и рентабилност като хладилен агент при различни климатични условия. Разгледайте инфографиката относно CO2, за да научите повече за всички предимства.

Обучения

Свържете се с нас

За допълнителна информация, моля свържете се с нас.