Свържете се с нас

Свържете се с Danfoss и нашите партньори. Имате ли конкретни нужди? Изберете от най-често срещаните заявки:

 

1. Ако искате да съобщите за вашите притеснения, използвайте системата  Danfoss Ethics Hotline/Whistleblower.