Danfoss Icon™ support

 • Översikt
 • Filmer
 • Dokument
 • Vanliga frågor
 • Installation
 • Ritningar
Danfoss Icon

Danfoss Icon™ - utformad för att göra vårt liv enklare

Avancerade rumstermostater för vattenburen golvvärme och andra applikationer med ställdon. Designad som en strömbrytare för att komplettera interiören.

Modulärt koncept för att täcka alla applikationer:
Trådlöst, 24V och 230V

  Trådlöst 24V 230V
 
Modeller termostater Display + Display infraröd + Vridhjul Display Programmerbar + Display + Vridhjul
Versioner
termostater
På vägg På vägg + I vägg På vägg + I vägg
Utbytbar ram I vägg I vägg
Icon-appen
Kylfunktion Automatisk + Manuell Automatisk + Manuell Manuell
Automatisk 
balansering
Tilloppstemp.
kontroll
Drifttagnings-
test
Kommunikation Trådlös 2-väg Stjärnkoppling / daisy chain bus Trådad 230V
Zoner Upp till 3x 15 = 45 Upp till 3x 15 = 45 Upp till 1x 8 = 8

Filmer

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp

Vanliga frågor

För att styra ett Icon-system med Icon-appen behöver du:

En 24V Icon Master golvvärmeregulator.
Observera att rumstermostater Icon 230V inte kan styras med Icon-appen. Du kan dock schemalägga Icon 230V programmerbara rumstermostater individuellt.

Ja.

Följ de fyra första stegen nedan. När Icon App Modulen (art nr 088U1101) har installerats kan användaren skanna QR-koden på Icon App Modulen för att ladda ner Icon Appen (steg 5 & 6 nedan) eller söka efter “Danfoss Icon” i App Store eller Google Play.

Skanna nedanstående QR-kod eller sök efter “Danfoss Icon” i App Store eller Google Play.

Öppna appen och tryck på [Start setup].
Tryck på knappen på Danfoss Icon App-modulen när du är redo att installera systemet. Kom ihåg att aktivera Bluetooth.
Obs! Appen uppmanar dig att aktivera Bluetooth, om den inte redan är aktiverad på din telefon. Den gröna lysdioden på Danfoss Icon App-modulen blinkar långsamt när den inte är ansluten. När du försöker ansluta till telefonen blinkar lysdioden snabbt. När anslutningen är upprättad lyser lysdioden permanent i 2 minuter, varefter den släcks.

Namnge ditt hus.

Välj Nätverk.
Ange Wi-Fi-kod för det trådlösa nätverket.
Obs! Det här steget behövs inte om den använda telefonen redan är ansluten till det valda nätverket.

Ange in ditt användarnamn.
Systemet sparar data och bekräftar att installationen är klar.

 • Gå till rummet du vill byta namn på och ställ in ett unikt temperaturbörvärde (tex 28 grader) på termostaten lokalt, så att du senare kan identifiera rummet i App-listan. 
 • På huvudskärmen i appen sveper du åt vänster för att komma åt rumslistan.
 • Hitta rummet med det unika börvärdet (tex 28 grader) och klicka för att öppna rumsmenyn.
 • Välj pennikonen i det övre högra hörnet och skriv ett nytt namn.
 • Upprepa för alla rum.

Danfoss Icon™-appen fungerar med ett schema där du kan välja att vara "Hemma" eller "Borta".

För att ändra schema, gå igenom följande steg:

Klicka på mitten av appens huvudskärm.
Obs: Rummen är indelade i två grupper: “Living Zone” och “Individual Rooms”.
"Living Zone" är en lista över rum som delar samma uppvärmningsplan för när du är "Hemma" och "Borta". Genom att välja pennikonen i det övre högra hörnet kan du dra och släppa varje enskilt rum från "Living Zone" till "Individual Rooms"-gruppen eller vice versa.

Klicka på listan över rum i "Living Zone" eller klicka på ett av de enskilda rummen under "Individual Rooms".
Klicka på den dag du vill visa.
Obs: Dagschemat kan kopieras till andra dagar genom att trycka på [Kopiera].

Flytta de röda prickarna för att ändra "Hemma"-perioden och bekräfta. Perioder som inte är markerade med rött är "Borta"-perioder.
Ändring av temperaturen för "Hemma" och "Borta" förklaras i en separat FAQ.

De önskade temperaturerna för "Hemma" och "Borta" kan ställas in individuellt för varje rum.

Gå till panelen till höger på huvudskärmen genom att trycka på temperatursymbolen i det övre högra hörnet eller dra åt vänster.
Du har nu två alternativ. Klicka på ett rumsnamn för att visa eller ändra temperaturen "Hemma" och "Borta" för det aktuella rummet eller klicka på pennarsymbolen. När du klickar på pennsymbolen kan temperaturen för det aktuella läget ("Borta" eller "Hemma") ändras.
Du kan också ändra temperaturen genom att trycka på varje enskild rumstermostat. När termostaten vaknar och temperaturjustering försöker visa rumstermostaten det aktuella börvärdet. Varje ändring av börvärdet skriver över börvärdet för det läge ("Borta" eller "Hemma") som är aktivt vid ändringstillfället.

För att tillåta Icon-appen att dela åtkomst till systemet, gör såhär:  

 • Tryck på de tre raderna i det övre vänstra hörnet på huvudskärmen.
  Välj [Inställningar].
 • Tryck på [Dela hus] för att öppna en sida som visar en kod.
  Koden gäller av säkerhetsskäl endast i två minuter.
 • Den som tar emot koden ska trycka på [Ta emot hus] i appen och skriva in koden från avsändaren inom två minuter.
  Obs! När du delar ett "hus" överför du också alla rättigheter att installera eller ta bort termostater. Du kan dock välja om du också vill överföra rättigheter för att lägga till eller ta bort andra användare.

Semesterläget åsidosätter scheman för "Hemma" och "Borta". Det sänker temperaturen under en längre period för alla rumstermostater. Temperaturen för semesterläget kan ställas in på följande sätt:

 • Tryck på de tre raderna i det övre vänstra hörnet på huvudskärmen
 • Välj [Inställningar]
 • Tryck på [Semestertemperatur]

Om Wi-Fi inte fungerar fortsätter termostaterna att reglera rumstemperaturen, men du kommer inte att kunna upprätta anslutning med din telefon.

Om Wi-Fi-anslutningen inte fungerar visas ett larm i appen. Du kan välja att få larmet som ett pushmeddelande på din telefon:

 • Tryck på de tre raderna i det övre vänstra hörnet på huvudskärmen
 • Välj [Inställningar]
 • Tryck på [Meddelanden]

Vissa Samsung-telefoner har en “Smart Network switch”. Det smarta nätverket måste stängas av för att telefonen ska kunna ansluta. Gå till [Inställningar]> [Wi-Fi] på din telefon och koppla bort "Smart Network switch" och försök att återansluta.

Parameter Värde Kommentarer
SSID Alla unika namn  
Dold

Inaktivera  
Frekvens (*) 2.4 GHz Stödjer endast 2.4 GHz
2.4 GHZ-läge (*) 802.11b/g/n Använd inte endast N-läge
Säkerhet (*) WPA2 Personal (AES) Använd inte WPA / WPA2 i blandat läge.
WPA2 erbjuder den starkaste säkerhetsformen.
Kanal (*) Fast (kanal 1,6 eller 11) Använd en av kanalerna (1,6 eller 11) med minst störningar.
2.4 GHz kanalbredd (*) 20 MHz Använd inte 40 MHz
MAC-adress autentisering eller filtrering Inaktivera  
DHCP Aktivera Endast en DHCP-server per nätverk
Portar som används 80 och 443  

(*) Nyckelinställningar

Se dokumentationen för din Wi-Fi-router för att lära dig hur du uppdaterar dina inställningar.

Appen är tillgänglig för iOS 9.x och framåt.

Android-versionen är tillgänglig för Android 5.x och framåt

Prova följande:

Om du tappar anslutningen visas ett meddelande om "förlorad anslutning" på din smartphone. Kontrollera om så är fallet och följ enhetsmeddelandet för att återansluta till nätverket.
Starta om Wi-Fi-routern och / eller åtkomstpunkten.
Kontrollera routerns parametrar (se separat FAQ).
Försök att ansluta till en mobil hotspot för att fastställa om problemet är kopplat till din router.
Fabriksåterställning av Danfoss Icon™-appmodul. Detta görs genom att koppla bort nätverkskabeln från appmodulen. Håll sedan botten på App-modulen medan du ansluter nätverkskabeln igen. Släpp botten efter 10 sekunder. Om återställningen lyckas lyser lysdioden röd i några sekunder. Obs! Alla inställningar raderas.
Stäng av andra enheter som använder 2,4 GHz eftersom de kan avbryta signalen
Kontrollera föräldrakontrollen på din Wi-Fi-router/åtkomstpunkt och andra brandväggsinställningar (se dokumentationen för din Wi-Fi-router för att se om den här funktionen är aktiverad i ditt nätverk och hur du kan undanta Danfoss Icon™-systemet från dessa begränsningar).
Uppdatera din Wi-Fi-åtkomstpunkt eller mjukvaran i din router.

Försök att söka efter Wi-Fi-nätverket en gång till.

Om det inte fungerar kan du ha ett dolt nätverk och i så fall se manualen för din Wi-Fi-router för att ta reda på om ditt Wi-Fi-nätverk är dolt (SSID Broadcast inaktiverat) och hur du gör ditt Wi-Fi-nätverk synligt (SSID-sändning aktiverad).

Kontrollera också den rekommenderade routerinställningen i separat FAQ.

När du skaffar en ny smartphone eller router måste du återupprätta anslutningen. Se separat FAQ om hur du installerar och konfigurerar appen. Alla inställningar lagras via molnlösningen. Appmodulen behöver inte återställas.

Ja. Lägg till en ny plats på följande sätt:

1. Tryck på de tre raderna i det övre vänstra hörnet på huvudskärmen

2. Välj [Inställningar]

3. Tryck på [Lägg till nytt system]

Installation

Enkel installation

Enkel installation

Det är superenkelt att få fullständig kontroll över golvvärmesystemet! Endast dina elektriska komponenter behöver bytas ut och installationen är snabb och enkel för en professionell installatör. Videon här visar hur.

Ritningar