Varmhållning av rör - kablar

  • Översikt
  • Tillhörande produkter

Under vintern kan frostproblem i vattenrör, avloppsrör, kylvattenrör, tillförselrör och sprinklersystem undvikas genom att värma upp rören in- och utvändigt. Danfoss lösningar ger dig som kund ett konstant watt-system eller ett självbegränsande system.

Danfoss lösningar har två olika huvudsyften:

  1. Frostskyddssystem installeras där det finns behov av att förhindra att vatten och sanitetsrör fryser och får eventuella skador av frost och is.
  2. System för temperaturunderhåll säkerställer att varmvatten- eller vätskerör håller den önskade temperaturen.

Danfoss lösningar för varmhållning av rör kan användas på in- och utsidan av rören, för inomhus- och utomhusbruk och för rör över och under marken.

Funktioner och fördelar

Håller rör fria från is och frost

Konstant flöde i rören

Djupreducering för rör under mark

Inga reparationskostnader efter en hård vinter

Ingen härdning av feta produkter i rörssystemen

Effektiv varmvattenförsörjning

Varmhållning av rör

Danfoss har designat mångsidiga utomhuslösningar för rörvärme, tak- och hängrännor och markvärme som kan installeras på praktiskt taget alla typer av konstruktioner inklusive bostadshus, affärs- och institutionella byggnader.

Tillhörande produkter