Inomhustermostater

  • Översikt
  • Tillhörande produkter

Inomhustermostaten är en integrerad komponent i det elektriska värmesystemet, som används för att styra golvvärmen.

Termostater är elektroniska styrenheter som erbjuder precis reglering av golvyte- eller lufttemperaturer.

De är utrustade med luft- och/eller golvtemperaturgivare för att styra värmeelementet.

Oavsett vald typ, observera att golvgivaren är obligatorisk för att säkerställa att golvkonstruktionen inte blir överhettad. Med en golvgivare begränsar termostaten golvtemperaturen att stiga, och håller ytan på en säker och önskvärd nivå.

Inomhustermostater kan delas in i tre huvudtyper:

  • Digitala termostater tillåter användaren exakt kontroll av golvytan, lufttemperaturer eller en kombination av båda.

  • Analoga termostater är elektroniska styrenheter där man kan ställa in typ av värmesystem i inomhusapplikationer och justera styrparametrar.

  • Semi-digitala termostater är EcoDesign-kompatibla timerstyrda elektriska värmetermostater, vilket ger kunderna en problemfri installation och fullständig flexibilitet – från design till kontroll.

Funktioner och fördelar

Enkel ekonomi och sätt att sänka elräkningen.

Enkel installation.

Enkel kontroll.

Tillhörande produkter

Digital Thermostats

Digital Thermostats

Digital controllers have the unique features allowing you to reduce energy waste. Some thermostats are fitted with Wi-Fi allowing remote control of heating systems via mobile application.

Analogue Thermostats

Analogue Thermostats

Analogue thermostats are electronic control units allowing setting the heating system type and adjustment of control parameters.​

 Devireg R2.5 Room Fron

Semi Digital Thermostats

DEVIreg™ Basic or DEVIreg™ Room, it’seasy. These intuitive timer thermostats comply with EcoDesign and put you in full control –effortless!