Digital prestanda

Intelligent styrning

När den väl har installerats övervakar frekvensomriktaren såväl sin egen som applikationens prestanda. Förteckningar över viktiga parametrar och larm underlättar förebyggande felsökning. Utvärdering av såväl tillgängliga interna uppgifter som externa sensorsignaler äger rum i frekvensomriktaren och kan skickas vidare via fältbussen. All denna information finns tillgänglig genom protokoll som stämmer överens med kundens kommunikationssystem.

Danfoss frekvensomriktare ger också en mängd relevant processinformation, som baseras på kunskapen om den motorström som återspeglar frekvensomriktarens befintliga lastförhållanden. Den höga kvaliteten på dessa uppgifter gör det möjligt för frekvensomriktaren att påbörja en åtgärd när så krävs. Kritiska tillstånd som över-/underspänning eller små dippar i strömförsörjningen från nätet upptäcks och tas itu med automatiskt.

Verktyg för att kontrollera frekvensomriktarens prestanda

Använd Danfoss utbud av verktyg för simulering och beräkning för att förstå hur din frekvensomriktare reagerar på omgivningen.

  • Analysera övertonsstörningar 
  • Beräkna energibesparingarna
  • Beräkna IE- och IES-verkningsgradsklasserna för det europeiska direktivet om ekodesign

Ladda ned simuleringsprogram

Centraliserad kontroll

För enkel installation och optimerad drift är Danfoss frekvensomriktare kompatibla med praktiskt taget alla kontrollsystem.

Dagens frekvensomriktare är intelligenta, vilket innebär att de kan hantera många uppgifter i frekvensomriktarsystem. För att dra full nytta av frekvensomriktarna kan du snabbt och enkelt integrera dem i kontrollsystemet genom att använda vilken ledande fältbuss eller vilket industriellt Ethernetprotokoll som helst. Fullständig åtkomst till alla objekt på de installerade frekvensomriktarna är möjligt från en central styrpunkt. Kabeldragning och idrifttagning är enklare, vilket ger kostnadsbesparingar från installationsfasen och framåt.

Bättre fel-/larmhantering

Detaljerade meddelanden gör det enklare att hitta möjliga fel-/larmorsaker och ge effektiv support vid fjärrövervakning. Avkodning av fel-/larmmeddelanden gör det möjligt att analysera fel och inleda lämpliga korrigerings- eller underhållsåtgärder. Fjärrunderhåll via en aktiv internetuppkoppling innebär att status- och fel-/larmmeddelanden kan visas snabbt, även för fjärrsystem och fjärrkomponenter.

Bättre tillgångshantering

Dina tillgångar kan styras från en central punkt – kontrollrummet – och processer kan reglera sig själva utifrån inställningarna som programmerats i kontrollrummet. Operatören har hela tiden en klar överblick över den aktuella situationen och kan fjärrjustera alla inställningar för frekvensomriktaren.

Detaljerade uppgifter om frekvensomriktarna som SN, FW, alla inställningar, ändringar av moduler och applikationer är lättåtkomliga och kan kompletteras. Statusdata, som utfrekvens och effektförbrukning, kan hämtas och bearbetas när som helst. Ytterligare data för effektiv energihantering och topplasthantering är tillgängliga utan extra komponenter.

Snabb och enkel idrifttagning

Snabb och enkel idrifttagning

MyDrive ® Connect gör att du kan konfigurera din frekvensomriktare medan du håller dig på bekvämt avstånd från processen.

Den här mobilapplikationen för idrifttagning och underhåll av frekvensomriktarna använder en punkt-till-punkt-kommunikation som baseras på Wi-Fi (IEEE802.11). Dess intuitiva widgets och användarvänliga funktioner förhöjer användbarheten. Möjliga fördelar är bl.a.:

  • enkel anslutning genom förinställd autentisering 
  • intuitiva grafiska widgets och diagram som visas live för övervakning 
  • snabba parametrar för ID-sökning
  • LCP-kopiering till din telefon eller till LCP 103 internminne
  • trygg och säker trådlös kommunikation (AES, Advanced Encryption Standard) 
  • språkstöd på engelska och tyska
  • simuleringsläge.

Erfarenhet förlängde frekvensomriktarens livslängd och optimerade livscykelprestandan.

Läs mer om DrivePro® Services

Förbättra dina frekvensomriktare med hjälp av datorverktyg som säkerställer enkel drift och högsta möjliga nivå av specialanpassning.

Ladda ned programvara för datorverktyg