Digital tillverkning

Digital tillverkning

Genom användning av digital teknik för att säkerställa kvaliteten kan pålitliga frekvensomriktare levereras snabbt

Din garanti för kvalitativa och pålitliga frekvensomriktare med snabb leverans, är vår digitala fabrik.

Industry 4.0, som ofta kallas för den fjärde industriella revolutionen, beskriver kombinationen av industriteknik och IoT-teknik (Internet of Things). Det är en modern metod för att uppnå resultat genom att utnyttja de framsteg som gjorts i den digitala tekniken under det senaste årtiondet.

Digital tillverkning eller den ”smarta fabriken” är djupt förankrad i Industry 4.0. Med tillgången till större mängder utförlig information och ny kommunikationsteknik mellan system och operatörer kan smarta fabriker åstadkomma en högre grad av automatisering och digitalisering i produktionslinjen och försörjningskedjan. Industriell tillverkning i en Industry 4.0-miljö möjliggör bättre kvalitet och specialbeställda varor, snabbare.

På Danfoss Drives är Industry 4.0 redan ett dagligt komplement som driver vår verksamhet och som är redo att integreras på alla nivåer i kundinstallationer. Vårt smarta och automatiserade tillverkningssystem kan bygga miljontals mycket specialanpassade frekvensomriktarkonfigurationer i en flexibel massproduktionsmiljö.

Våra tillverkningsprocesser har it-drift. Alla processer, från montering av ett tryckt kretskort, via svetsteknik till mekanisk montering och testning, styrs av avancerade produktionsprogram och den senaste tekniska utrustningen. Produkterna och systemet för tillverkningsutförande kommunicerar med varandra för optimerad effektivitet.

Medan frekvensomriktaren monteras begär systemet att en handbok skapas med det innehåll och på det språk som matchar de individuella specifikationerna från frekvensomriktarens konfiguration. Den här unika handboken skrivs ut och medföljer förpackningen.

Den industriella plattformen för IIoT i kombination med 3D-visualisering av fabriken

Kopplar samman människor, processer och enheter

 • Fullständigt smart-anslutet företag 
 • Generering och visualisering av fakta i realtid
 • Kontroll av alla processer i försörjningskedjan i realtid
 • Möjliggör nya cyberfysiska system och relationer
 • Snabb svarstid 
 • Förbättrar produktiviteten och tillförlitligheten i produktionslinjer

Omfattande testning säkerställer kvalitet och tillförlitlighet

Den höga prestandan, kvaliteten och tillförlitligheten hos dina frekvensomriktare säkerställs tack vare den omfattande och helt automatiserade testningen som utförs på alla Danfoss frekvensomriktare innan de lämnar våra fabriker.

Våra testmetoder omfattar följande under tillverkningen:

 • Tester av tillförlitligheten, vilket inbegriper temperatur- och fuktighetsanalys för att ta reda på hur produkterna påverkas av temperatur- och fuktighetsvariationer. 
 • Funktionstest för vilka de bästa testbänkarna och automatiserade programvarutesterna används.
 • Omfattande typgodkännandeprov som inbegriper mycket snabba och naturliga tester (HALT, highly accelerated life testing) och tester av slumpmässig vibration på en fleraxel (sex axlar) i kombination med värmecykeltestning. HALT fastställer om produkterna är tåliga och har en stor marginal vid förväntade användningsförhållanden. Testning som utförs på delsystemnivå fastställer konstruktionens begränsningar och identifierar de svagaste länkarna.
 • EMC-testning, som hjälper Danfoss att tillhandahålla frekvensomriktare med bästa möjliga EMC-skydd, och integrerade övertonsfilter för att säkerställa en idealisk EMC-miljö, samt att den renaste strömförsörjningen bibehålls under systemets hela livslängd.
 • Fullständiga belastningstester i fabrik som säkerställer en hög tillförlitlighetsnivå.

Vi fokuserar också på tidigt brukardeltagande och fälttestning innan slutprodukten släpps.

IIOT-plattform för fabriksstatus i realtid som sammanlänkar människor, processer och enheter

Snabbare och enklare processer

 

Röstinteraktiva smarta glasögon och förstärkt verklighet
Möjliggör onlineutbildningar för medarbetarna, höjer kvaliteten och säkerställer en bättre fjärrservicekapacitet.

Självgående fordon för inomhusbruk
Möjliggör ansluten produktion med spårning i realtid av enstaka delar och delleveranser och säkerställer en effektiv leverans av delar i komplicerade miljöer.

Avancerad robotteknik
Säkerställer en förbättrad kvalitet och högre produktivitet samt stödjer en hälsosam arbetsmiljö genom att hjälpa operatörer med tunga och repeterbara uppgifter.