Säkerhet

Behöver du en ny dimension av säkerhet inom motorstyrning och effektomvandling?

Med iC7-serien kan du frigöra intelligensen, med frekvensomriktare som fungerar som givare och ger dig tillgång till mer data. Denna frihet är endast möjlig tack vare den unika säkerhetsdesignen som ger dig ökat skydd mot cyberattacker med hjälp av ett maskinvarukryptochip, skyddad programvara och krypterad dataöverföring.

Dessa säkerhetsfunktioner i frekvensomriktaren gör det enklare för dig att skydda dina system och data, vilket ger dig en säker komponent du kan lita på.

Världens säkraste frekvensomriktare

iC7-serien är den första frekvensomriktaren i världen som erbjuder en verifierbart säker och manipuleringssäker driftmiljö. Skillnaden ligger i konstruktionen av den maskinvarubaserade säkerheten, som ligger till grund för alla iC7-seriens säkerhetsfunktioner:

  • Manipuleringssäker maskinvara: Data i frekvensomriktaren eller omvandlaren är skyddade mot manipulering

  • Skydd mot skadlig fast programvara: Fast programvara körs endast om den är original

  • Lokalt lagringsskydd: Programvaran som är installerad på enheten är krypterad

  • Nätverksanslutning: Kommunikationen mellan frekvensomriktaren och MyDrive® Insight är end-to-end-krypterad

Förutsättning för digitalisering

Utmärkt cybersäkerhet är alltid en förutsättning för digitalisering, och därför också för välfungerande industriell IoT. Nätverksanslutna och molnanslutna frekvensomriktare och omvandlare är i dag verklighet – och de är redo att ta din verksamhet in i framtiden. I dagens alltmer uppkopplade värld blir säkerhetsaspekten uppenbar eftersom osäkra system kan medföra en betydande risk.

Maskinvarubaserad säkerhet för utmärkt skydd

iC7-serien är utformad för att uppfylla högt ställda säkerhetskrav med hjälp av maskinvarubaserade säkerhetslösningar och andra beprövade koncept som används inom branschen. Frekvensomriktarna och omvandlarna är utrustade med ett maskinvarukryptochip som är implementerat i alla övervaknings- och kommunikationselement mellan frekvensomriktaren eller omvandlaren, nätverket och molnet.

  • Manipuleringssäker maskinvara förhindrar obehöriga ändringar
  • Skydd mot fysiska attacker och sidokanalsattacker

För att nå högsta möjliga säkerhetsnivå omfattar iC7-serien skydd både i frekvensomriktaren och i programvaran.

Asymmetrisk datakryptering

Användning av offentliga och privata nycklar (så kallad asymmetrisk kryptering) garanterar att data som utväxlas mellan enheter är autentiska och inte har manipulerats. Det är ett sätt att etablera verifierbart förtroende mellan enheter.

Utväxlingen av offentliga nycklar mellan enheter gör det möjligt för dem att autentisera avsändare av innehåll och verifiera varifrån data kommer. Detta är ett sätt att skapa verifierbara kryptografiska identiteter.

Anslut tryggt

Världens första kryptochipmaskinvara i iC7-serien minskar riskerna och gör att du kan ansluta tryggt. För ännu mer ingående analyser och systemvisualisering – i en säker miljö. Den första säkerhetsdesignade frekvensomriktaren ger dig bättre skydd än någonsin förut.

Funktioner och fördelar

Maskinvarubaserad säkerhet: Bättre säkerhet jämfört med implementeringar med enbart programvara

TLS/SSL-kryptografiska protokoll som används i HTTPS-webbläsare: Certifierad bästa praxis för industriell automationssäkerhetsstandard

Säker startkedja: Endast originalprogramvara kan köras på frekvensomriktaren

Offentliga nyckelcertifikat används för validering: Ömsesidig säker autentisering och säkra enhetsidentiteter

Låt Danfoss Drives driva din utveckling