Motorstyrning

Behöver du avancerad motorstyrning?

Med iC7-serien kan du enkelt styra mycket dynamiska tillämpningar med en frekvensomriktare tack vare innovativ styrning och extra sensorer för ökad precision.

Minskad komplexitet, överlägsna prestanda

Tänk om det skulle gå att uppnå samma prestanda vid givarlös drift utan återkoppling som vid drift med stängd återkoppling? iC7-serien ger enastående axelprestanda även vid låga varvtal, både med och utan återkoppling. Snabb driftsättning med automatisk motoranpassning vid stillastående.

Snabbreagerande axelprestanda

Noggrannhet med högt moment med eller utan återkoppling, med blixtsnabb respons – oavsett varvtal. Högre prestanda, lägre övertoner och fullständig efterlevnad – i alla lägen.

Överlägsna låghastighetsprestanda utan pulsgivare

Vid givarlös styrning ger iC7-serien suverän motorstyrning vid låga varvtal utan pulsgivare tack vare de nya styralgoritmerna.

Mycket dynamisk respons

iC7-serien ger mycket snabb respons tack vare marknadsledande axelprestanda. Många program som tidigare använde en pulsgivare kan nu köras med givarlös styrning. Det är också viktigt att nämna att pulsgivare fortfarande kommer att behövas i vissa tillämpningar, främst av säkerhetsskäl.

Maskinprestanda på nästa nivå

Få bättre prestanda med fler inbyggda givare och ökad processorkraft. Motorn reagerar hela tiden på kommandon för att maximera maskinens prestanda och produktkvalitet.

Kom igång snabbare

Automatisk motoranpassning (AMA) vid stillastående gör driftsättningen av frekvensomformaren mindre komplicerad och tidskrävande, både vid pulsgivarbaserad och givarlös styrning. Inga avancerade justeringsprocedurer eller manuell justering krävs för konsekventa prestanda, och man kan identifiera viktiga motorparametrar utan att behöva koppla bort motorbelastningen.

Sekvens för automatisk driftsättning

För enkel driftsättning mäter den automatiska driftsättningen motorns elektronik och optimerar den:

 1. Frekvensomriktaren mäter motorns elparametrar vid stillastående (AMA-funktion)  När motortypen är känd väljer frekvensomriktaren lämpliga styralgoritmer. Stillastående AMA är en elektrisk process som identifierar de motorspecifika parametrar som krävs för robusta prestanda medan motoraxeln står stilla. Stillastående AMA stöder alla vanliga motorer, inklusive induktionsmotorer (IM), yt-PM-motorer (SPM) och invändiga PM-motorer (IPM). 2. Om så krävs kan frekvensomriktaren också mäta trögheten hos motorbelastningen och utföra automatisk justering av varvtalsregulatorn  Det sista steget i startsekvensen är att identifiera tröghet och vid behov justera varvtalsregleringen. Trögheten mäts och används i den automatiska justeringen av varvtalsregulatorn.

Styrning – på det sätt du behöver

Du kan skräddarsy regulatorprestanda efter din specifika tillämpning genom att välja den mest relevanta integrerade applikationsprogramvaran. Varje applikation erbjuder dedikerade styrningsfunktioner kopplade till specifika krav inom specifika branscher.

Nätövervakningsfunktion

Genom att mäta spänningen på nätsidan kan frekvensomformaren övervaka nätspänning, övertonsdistorsion och frekvens för att underlätta diagnosticering av effektkvalitetsproblem.

Påverkan på dynamiska prestanda vid motorstyrning

Intelligens kan användas för att maximera prestanda. iC7-frekvensomriktarna erbjuder motorstyrning som uppfyller många olika tillämpningskrav:

 • FVC+ Flödesvektorstyrning
  • FVC+ med pulsgivare garanterar bästa möjliga prestanda och kräver att motoraxelns position mäts
  • FVC+ utan pulsgivare (givarlös styrning) ger mycket dynamiska prestanda och avancerade hjälpfunktioner
 • VVC+: Spänningsvektorstyrning är en robust lösning som är lämplig för fläktar, pumpar och system med höga varvtal
 • Enkel U/f-reglering: grundläggande koncept som används mest i specialtillämpningar där motorns U/f-kurva behöver ställas in manuellt

Motorstyrning, effektpåverkan

Motorstyrning ser till att motorn alltid körs med högsta möjliga moment för den aktuella strömstyrkan, vilket ger högsta möjliga motoreffektivitet. Maximalt moment per ampere (MTPA).

Med iC7-frekvensomriktare uppnår du alltid bästa möjliga effektivitet, oavsett vilken motor du använder.

Frekvensomriktare i iC7-serien använder AMA-funktionen för att ställa in motorparametrarna och justera motorstyrningen i syfte att uppnå maximal effekt.

För asynkronmotorer minskar funktionen för automatisk energioptimering (AEO) magnetiseringsflödet i motorn i enlighet med arbetsgränsen. Automatisk energioptimering används ofta i pumpar och fläktar där motorn körs oavbrutet under delbelastningsförhållanden, samt i tillämpningar med fast varvtal som till exempel rulltrappor.

För synkronmotorer använder iC7-frekvensomriktare ett maximalt moment per ampere (MTPA) för att säkerställa maximal motoreffektivitet. Järnförlusterna i synkronmotorer är väsentligt lägre än i asynkronmotorer. För synkronmotorer som permanentmagnetmotorer (PM-motorer) involverar optimering av effektiviteten därför minskning av kopparförlusterna.

Funktioner och fördelar

Mycket dynamiska prestanda: Högsta möjliga maskinnoggrannhet tack vare enastående axelprestanda, även vid givarlös drift

Suverän prestanda vid låga hastigheter, även vid givarlös drift

Snabb driftsättning med automatisk motoranpassning (AMA) vid stillastående maximerar energieffektiviteten för alla motorer

Mer integrerade sensorer för bättre prestanda

Flexibelt val av styrfunktioner som är optimerade för din tillämpning, tack vare integrerad tillämpningsprogramvara 

Låt Danfoss Drives driva din utveckling