HVAC 4.0

 • Pregled
 • Prednosti
 • HVAC 4.0
 • Aplikacije
 • Primeri dobre prakse
 • Prijavi se
 • Rešenja
 HVAC 4.0 smart buildings

Inženjering HVAC 4.0 za pametne zgrade

Ovde počinje HVAC 4.0. Prelazak na HVAC 4.0 zahteva blisku saradnju između mnogih zainteresovanih strana. I na kraju svi oni imaju koristi.

Šta je HVAC pametni sistem?

Moderan HVAC je složen. Digitalizacija je promenila način na koji živimo, radimo i komuniciramo sa svetom, a promenila je i način na koji se kontrolišu HVAC sistemi. Danfoss je deo pametne HVAC tranzicije, a mi to zovemo HVAC 4.0.

HVAC 4.0 pruža udobnost, ekonomičnost i održivost kroz inteligentnu kontrolu sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije u zgradama. Na osnovu podataka sa pametnih senzora, daljinsko upravljanje omogućava optimizaciju unutrašnjeg komfora prema profilu ponašanja korisnika.

Jer najpametnije zgrade su energetski najefikasnije, najudobnije i najpogodnije za korisnike. Srce ovog pristupa su podaci o HVAC-u – bitni za razvoj inteligentnih zgrada koje mogu postati dom za pametna okruženja. Razvijamo pametna rešenja koja obezbeđuju ili koriste HVAC podatke za aktivno upravljanje energijom (AEM). Ovi podaci omogućavaju daljinsko puštanje u rad, predvidivo održavanje i optimizaciju sistema grejanja, ventilacije i hlađenja.

Danfoss obezbeđuje tehnologije za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta pametnih HVAC sistema, prikupljajući ključne podatke za pokretanje inteligentnih rešenja za sisteme upravljanja zgradom (BMS) ili rešenja zasnovana na oblaku koja daljinski kontrolišu i nadgledaju grejanje, ventilaciju i hlađenje zgrade.

Naši pametni HVAC sistemi pružaju podatke u realnom vremenu koji su vam potrebni za donošenje odluka o performansama zgrade. Naša oprema dopunjuje rešenja zasnovana na oblaku i omogućava inteligentnom softveru da pruži uvid u mogućim daljim aktivnostima. Naše inovacije pomažu u stvaranju ugodnijeg okruženja u zatvorenom prostoru, optimizuju upotrebu energije i pomažu u upravljanju vašim objektima.

Jer na kraju trend razvoja pametnih zgrada je u tome da one postanu energetski efikasnije sa manjim uticajem na životnu sredinu, manjim opterećenjem lokalne mreže  i nižim svakodnevnim troškove za vlasnike zgrada. To naravno, čini zgradu komfornom za ljude koji provode oko 90% svog vremena u zatvorenom prostoru.

Zašto unaprediti u pametni HVAC sistem?

Prelazak na HVAC 4.0 zahteva blisku saradnju između mnogih zainteresovanih strana, od kojih će svi imati velike koristi od promene.

 •  Krajnji korisnici doživljavaju personalizovanu udobnost, zdraviju klimu i poboljšanu produktivnost.
 • Vlasnici zgrada doživljavaju operativnu izvrsnost sa nižim troškovima, većom energetskom efikasnošću i poboljšanim povratom ulaganja. Objekti sa sertifikatom zelene gradnje su poželjniji i često postižu veće cene zakupa.
 • Projektanti i sistem integratori pružaju inovativna rešenja i smanjuju obaveze
 •  Servis i održavanje pretvaraju se u proces zasnovan na činjenicama, lakši za upravljanje, koji se manje oslanja na lične procene i koji je jednostavniji za rešavanje problema. Rešenja zasnovana na oblaku koja rade sa sistemom za upravljanje zgradom takođe omogućavaju daljinski pristup podacima, informišući ključne zainteresovane strane o svakodnevnoj situaciji
eBook Digital Hidronics™

eBook Digital Hydronics™

Proširite svoje znanje o HVAC 4.0

Karakteristike i pogodnosti

Date sisteme HVAC

Kako prikupiti podatke HVAC sistema?

HVAC 4.0 sistemi nisu samo pametni, već́ su i mudri. Oni znaju kako da uoče probleme efikasnosti i kako da smanje troškove energije.

Ključ uspeha je aktivno korišćenje prikupljenih informacija o zgradi i HVAC sistemu koji su sačuvani u BMS-u.

Digitalni IoT aktuatori sami pružaju važne podatke i mogu da prenesu podatke sa senzora temperature i protoka.

Ovo vam pomaže da upravljate tokovima energije i planirate servisne aktivnosti i aktivnosti održavanja.

Autorsko pravo na sliku: Bert Teunissen/EDGE

HVAC 4.0  za pametne zgrade

Digitalizacija menja način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Kao rezultat toga, takođe se menja način na koji se HVAC sistemi regulišu. Trend razvoja pametnih zgrada menja zahteve za sistemima grejanja i/ili hlađenja zgrada.

Danfoss je deo ove HVAC tranzicije i mi to zovemo HVAC 4.0. Sve je u tome da zgrade budu inteligentnije kako bi postale energetski efikasnije, udobnije i pogodnije za ljude koji provode oko 90% svog vremena u zatvorenom prostoru. To radimo razvijanjem pametnih rešenja koja obezbeđuju ili koriste HVAC podatke za aktivno upravljanje energijom (AEM). Preko sistema za upravljanje zgradama (BMS) ili rešenja zasnovanih na Cloud-u.

Na kraju, podaci omogućavaju daljinsko puštanje u rad, predvidivo održavanje i optimizovane sisteme grejanja, ventilacije i hlađenja.

Prednosti

Ovde počinje HVAC 4.0

Prelazak na HVAC 4.0 zahteva blisku saradnju između mnogih zainteresovanih strana. I na kraju svi oni imaju koristi.

- Krajnji korisnici doživljavaju personalizovanu udobnost i poboljšanu produktivnost

- Vlasnici zgrada doživljavaju operativnu izvrsnost sa nižim troškovima, većom energetskom efikasnošću i povećanim ROI ulaganjem

- Nosioci specifikacije i izvođači radova obezbeđuju inovativna rešenja i smanjuju obaveze

- Servis i održavanje pretvaraju se u proces zasnovan na činjenicama, lakši za upravljanje

Novo: AB-QM 4.0

Nabavite osnove za HVAC 4.0 uz najbolji PICV u klasi

HVAC 4.0

Danfoss AB-QM 4.0 PICV sa NovoCon digitalnim pokretač

Danfoss inženjering HVAC 4.0 za pametne zgrade. Kombinacija AB-QM 4.0 i NovoCon® S pokretač je dobar primer sve veće digitalizacije u HVAC-u. Kombinacija ne samo da uspostavlja visoku preciznost, dinamičnost, hidrauličko balansiranje i kontrolu, digitalni pokretači obezbeđuju BMS sa HVAC podacima u realnom vremenu kako bi omogućili aktivno upravljanje energijom (AEM). Digitalna regulacija ventila preko fieldbus-a takođe nudi prednosti u daljinskom puštanju u rad, podešavanju protoka i ispiranju. Kontinuirano evidentiranje svih sistemskih podataka omogućava predvidivo održavanje i alokaciju energije. Automatski generisane poruke alarma podržavaju brzo i precizno rešavanje problema. Korišćenjem pametnih i povezanih proizvoda i usluga, kao što su AB-QM 4.0 i NovoCon pokretači, optimizuje se energetska efikasnost i udobnost zgrada.

 

Aplikacije

Terminalne jedinice kao što su ventilator konvektori, rashladne grede ili zračeći paneli, obezbeđuju grejanje i/ili hlađenje u svakoj prostoriji zgrade. Oni zahtevaju stotine do hiljade regulacionih ventila i pokretača za regulaciju temperature. Korišćenje pametnih, digitalnih pokretača i balansnih i regulacionih ventila nezavisnih od pritiska (PICV) obezbeđuje BMS zgrade sa HVAC podacima u realnom vremenu, dok dinamičko hidraulično balansiranje obezbeđuje optimalnu energetsku efikasnost.

AB-QM 4.0 Regulacioni ventili nezavisan od pritiska (PICV) DN15 - DN20

AB-QM 4.0 Regulacioni ventili nezavisan od pritiska (PICV) DN15 - DN20

AB-QM 4.0 Regulacioni ventili nezavisni od pritiska (PICV) su naslednik Danfoss AB-QM. Nude najbolje specifikacije u klasi i jednostavnu instalaciju. Dizajn otporan na kamenac i začepljenje obezbeđuje izuzetnu pouzdanost i dug životni vek. Odgovaraju na NovoCon S digitalne pokretače. Ovo omogućava prikupljanje HVAC podataka za npr. daljinsko puštanje u rad i predvidljivo održavanje, što rezultira nižim ukupnim troškovima vlasništva.

NovoCon® Digitalni pokretač

NovoCon® Digitalni pokretač

Sa NovoCon® Danfoss revolucijalno menja način na koji hidroničko balansiranje i HVAC regulacija rade zajedno. Prvo ove vrste digitalni HVAC pokretača su direktno povezani sa sistemom upravljanja zgradom (BMS). Ovo omogućava sistem integratorima da dizajniraju najsavremenija rešenja za Internet stvari (IoT).

Klima komore obezbeđuju svež vazduh u zgradama. Cirkulacioni krugovi za grejanje ili hlađenje distribuiraju veliku količinu vode. Optimizacija protoka pomoću PICV-a velikih dimenzija opremljenih pametnom digitalnom kontrolom dovodne i/ili povratne temperature, u kombinaciji sa AC-pogonima čini da jedinice rade mnogo efikasnije.

Regulacioni i balansni ventili nezavisni od pritiska (PICV)

Regulacioni i balansni ventili nezavisni od pritiska (PICV) | Danfoss

Regulacioni i balansni ventili nezavisni od pritiska (PICV) obezbeđuju regulaciju funkcionalnost i rešenje za dinamičko balansiranje za HVAC aplikacije. Ventili eliminišu varijacije protoka koje se javljaju u sistemima sa promenljivim protokom usled fluktuacija pritiska pri uslovima delimičnog opterećenja.

NovoCon® Digitalni pokretači

NovoCon® Digitalni pokretači

Sa NovoCon® Danfoss revolucioniše način na koji hidroničko balansiranje i HVAC kontrola rade zajedno. Prvi ove vrste digitalni HVAC pokretači su direktno povezani sa sistemom upravljanja zgradom (BMS). Ovo omogućava sistem integratorima da dizajniraju najsavremenija rešenja za Internet stvari (IoT).

VLT® HVAC Drive FC 102

VLT® HVAC Drive FC 102

Ovaj čvrst i pametani frekventni pretvarač FC102 unapređuje funkcije pumpi i ventilatora u sistemu upravljanja zgrada i radi na otvorenom u većini klimatskih uslova.

Sistemi za sanitarnu toplu vodu predstavljaju izazov za zaštitu od legionele. Termalni balansni ventili pružaju sigurno i pouzdano rešenje. Opremljeni elektronskim kontrolama dezinfekcije i povezani sa BMS-om zgrada, podaci se lako koriste za daljinsko praćenje i preventivne akcije.

MTCV sa CCR2+

MTCV sa CCR2+

MTCV termalni balansni ventili obezbeđuju dinamičko balansiranje zasnovano na temperaturi za aplikacije vode za piće. U kombinaciji sa CCR2+ uspostavljeno je pametno i energetski efikasno elektronsko rešenje za nadzor i dezinfekciju tople sanitarne vode.

Merila toplotne energije i odgovarajuća rešenja za elektronsko praćenje mogu da obezbede tačne podatke o tokovima i potrošnji energije iz različitih delova sistema grejanja i klimatizacije zgrade. Mogućnost pravične alokacije troškova energije na različite korisnike u zgradi postaje sve važnija, npr. preko evropskih EED regulativa.

Merila toplotne energije| Danfoss

Danfoss Sono® ultrazvučna merila energije toplote mogu se koristiti za identifikaciju količine energije za grejanje ili hlađenje koju je kuća, stan ili zgrada potrošila. Ova kompaktna merila uključuju računsku jedinicu energije za očitavanje potrošnje. Danfoss nudi merila za grejanje i hlađenje, za primarnu i sekundarnu bočnu instalaciju.

Primeri dobre prakse

Prijavi se

Rešenja

Saznajte više o našoj ponudi za komercijalne zgrade