Uslovi upotrebe

Molimo Vas pročitajte ove odredbe i ulove ("Odredbe") pažljivo pre upotrebe Danfoss sajta ("Sajt"). Korišćenjem sajta Vi dajete odobrenje na ove odredbe. Ako se ne slažete sa odredbama molimo Vas da ne koristite sajt. Odredbe izjavljuju vaša zakonska prava i obaveze i uključuju važna odricanja i izborno pravo kao i sudsku proviziju. Molimo Vas pročitajte pažljivo. Odredbe se odnose na sve sajtove Danfoss grupe, uključujući sajtove za registrovane korisnike. 

Vlasništvo sajta
Sajt pripada i uređen je od strane Danfoss A/S (u daljem tekstu odnosi se kao Danfoss), korporacija registrovana po zakonima Danske, sa svojom glavnom kancelarijom u Nordborg. 

Garancija korišćenja
Molimo Vas da slobodno pregledavate sajt. Danfoss Vam dopušta da gledate ovaj sajt i da štampate ili skidate materijal prikazan na sajtu za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu bey iymena sadržaja. Nije dopušteno kopiranje, reprodukcija, ponovno objavljivanje, i distribucija sadržaja sajta uključujući tekstove, slike, audio i video za javnu i komercijalu svrhu, bez odobrenja Danfoss-a.
Vaše korišćenje ovog sajta pretpostavlja pristanak na navedene uslove. Dodatno, kao uslov korišćenja, vi garantujete Danfossu da nečete koristiti sajt u svrhe koje nisu zakonite, nemoralne i zabranjene.

Korisničke pošiljke
Komunikacija koju usmerite ka sajtu na bilo koji način biće tretirana kao inirmacija koja nije poverljiva. Sve što pošaljete može biti korišćeno od strane Danfoss-a za bilo koju svrhu. Nije dozvoljeno slanje sa ovog sajta sadržajaČ nezakonitih, pretećih, obscenih, pornografskih i ostalih. 

Linkovi ka i od ostalih materijala
Danfoss može objaviti linkove ka sajtovima trećeg lica. Linkovani sajtovi nisu pod kontrolom Danfoss-a i Danfoss nije odgovoran za njih. Danfoss zadržava pravo da ukloni linkove ka sajtovima i programima u svakom momentu. Tako da ako odlučite da pristupite nekom od linkova trećeg lica, to radite na svoju odgovornost. Treća lica smeju imati linkove samo na naslovnu stranu Danfoss sajt, ostali linkovi moraju biti odobrni pismeno. 

Sadžaj
Danfoss brine o pravljenju i održavanju ovog sajta. Medjutim, ovaj sajt je podložan promenama bez obaveštenja tako da Danfoss ne garantuje aktualnost statusa podataka.
Posetioci sajta prihvataju Danfoss-ovu primedbu o verdnosti podataka i sadržaju sajta, softveru na sajtu i ostalim elementima.

Intelektualna svojina
Tekstovi, izgledi, crteži, baze podata i ostali sadržaji sajta,kao i sam sajt, su zaštićeni pravno i pravom proizvodjača baze podataka. Neka imena, znaci i logoi su zaštićeni trgovinskom markom ili trgovinskim imenom. Nikakvi sadržaji sajta vezani za trgovačku marku ili ime ne mogu biti odobreni bez pismenog odobrenja Danfoss-a ili trećeg lica koje ima odobrenje trgovačke marke na sajtu.
Kopiranje, adaptacija, prevod, uredjenje, modifikacija, ili upotreba bilo kog zaštićenog elementa su strogo zabranjeni.

Zaštita podataka
Danfoss sakuplja i procesira informacije o ponašanju korisnika sajta radi statističke obrade i marketinških potreba. Korisnik ima pravo da povuče takve podatke o njemu/njoj, koji služe marketinšku svrhu, besplatno, i ima pravo da pristupi ličnim podacima i koriguje ih. Za više informacija koje Danfoss prikuplja i meri Danfoss zadržava pravo privatnosi, detaljnije objašnjeno u Politici Privatnosti. 

Sigurnost
Korišćenje ovog sajta je na vaš rizik. Danfoss ne garantuje da su softwer korišten za ovaj sajt, informacije, aplikacije na Internetu, i ostale usluge sa ovog sajta bez greške ili da njihova upotreba neće biti ometena. Danfoss ne pruža garancije vezane za gore navedene teme, uključujući, bez ograničenja, one o preciznosti, stanju, upotrebljivosti i spremnosti za odredjene teme. Vezano za sadržaje ovog sajta, Danfoss nije odgovoran za gubitak profita, dugove, indirektne, specijalne, slučajne, uslovne i ostale povrede nastale iz ili vezano za ovaj sajt ili korišćenje sredtava sa sajta. 

NE PRIZNAJE SE
MATERIJALI I SADRŽAJI SAJTA SU OBJAVLJENI "TAKVI KAKVI SU" BEZ POSEBNE GARANCIJE BILO KAKVOG TIPA UKLJUČUJUĆI PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE ILI STANJA U BILO KOJU POSEBNU SVRHU. NI U KOM SLUČAJU DANFOSS NEĆE BITI ODGOVORAN ZA OŠTEĆENJA (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE NASTALE GUBITKOM PROFITA, POMETNJE POSLOVANJA, GUBITAK INFORAMCIJE) KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA MATERIJALA, ČAK I PORED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ISTIH.
Iz razloga neodobravanja isključenja ili ograničenja sigurnosti za uslvno ili slučajno oštećenje, gore navedeno ograničenje se možda ne odnosi na vas. Danfoss ne garantuje tačnost i kompletnost informacija linkova ili ostalih sadržaja sadržanih u ovim materijalima koji su obezbedjeni od treće strane.

Proizvodne porudžbine
Dok će Danfoss dati sve od sebe da ispuni sve porudžbe, Danfoss ne može garantovati dostupnost nekih proizvoda objavljenih na ovom sajtu. Danfoss zadržava pravo da prekine prodaju objavljenih proizvoda na sajtu u svakom momentu bez objave. 

Dopune
Danfoss zadržava pravo da dopuni, promeni, i izmeni svoju Politiku Privatnosti i Uslove. Sve takve dopune i izmene su povezane na Danfoss sajtu i biće objavljene ovde. 

Dozvole upotrebe softvera
Vi nemate pravo svojine nad softverom i dokumentacijom ili bilo kojim ostalim unapredjenjima i prepravkama istih, koje mogu biti dostupne vama u cilju pristupa odredjenim oblastima sajta. Ne smete podlicencirati, dodeliti ili preneti dozvole odobrene od straneDanfoss-a, i svaki pokušaj ovakvog podlicenciranja, dodele i prenosa dozvole su nevažeći. Ne smete kopirati, distribuirati, prepravljati, ili praviti izvorne datoteke ovakvih softvera. 

Zakonski okvir i forumska provizija
Ovaj sajt je smešten na serveru u Nordborgu, Danska. Vi se slažete da ovi Uslovi i vaša upotreba ovog sajta podležu zakonima Danske.
Time ste saglasni da ste pod nadležnošću sudova, tribunala, agencija i ostalih vezanih ogranizacija u Danskoj vezano za sve teme koje (a) nastanu, ili su vezana ili se tiču ovog sajta i Uslova, (b) u kome ovaj sajt i/ili Uslovi su u pitanju ili su materijalizovani, ili (c) u kojem ovaj sajt i/ili ovi Uslovi su vezani za neki dokument Suda, tribunala, agencije ili druge vezane organizacije. Danfoss se potrudio da ispuni sve zakonske potrebe poznate ustvaranju i održavanju ovog sajta, ali ne reprezentuje sve materijale na ovom sajtu kao moguće za primenu u u svim nadležnostima. Vi ste dužni da se ponašate u skladu sa aktuelnim zakonom. Svaka prizvoljna interpretacija ili korišćenje ovog sajta ili Uslova je na vaš rizik, ako je bilo koji deo ovih Uslova nevažeći ili istekao u okviru važećeg zakona. Ovi uslovi odredjuju ovakvu upotrebu.