Odchodząc od R404A: Czekamy tylko na Ciebie

niedziela, 30 czerwca 2019

Już za kilka miesięcy w Europie wejdzie w życie zakaz stosowania R404A w nowych komercyjnych urządzeniach chłodniczych, a ponadto – również począwszy od roku 2020 – w serwisie będzie można korzystać z tego czynnika tylko pochodzącego z odzysku. W tej sytuacji instalatorzy starają się wspomagać właścicieli hoteli, restauracji czy przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w znajdowaniu alternatyw, a Danfoss już ma w ofercie szeroki asortyment podzespołów dla popularnych zamienników, jak R448A, R449A, R513A, R452A itp. – wraz z darmowymi programami do ich doboru.

W świetle niepewnej dostępności, wahań ceny i nieuchronnego wycofania z nowych urządzeń, R404A nie jest już czynnikiem, który mogą brać pod uwagę specjaliści branży chłodniczej w Europie. Niezależnie od wyboru zamiennika – czy to R448A, R449A, R452A czy innego płynu – możemy pomóc na kilka sposobów:

  • Podzespoły przeznaczone do pracy z najważniejszymi obecnie alternatywnymi czynnikami chłodniczymi. Do najnowszych z nich należą zawory elektromagnetyczne EVR v2;termostatyczne zawory rozprężne TU, T2, TD1, TE 5-55 filtry-odwadniacze, zawory kulowe GBC, zawory zwrotne NRV oraz wzierniki SGP. Podobne dostosowanie przeszły sprężarki spiralne MLZ i LLZ Evolution A), inwerterowe VLZ, jak i tłokowe MTZ i NTZ (Evolution B) – a także wewnętrzne i zewnętrzne agregaty skraplające Optyma.
  • Zgodność z wieloma czynnikami chłodniczymi ·         oznacza, że większość z tych podzespołów może pracować z kilkoma alternatywnymi płynami – co ogranicza różnorodność produktów i wprowadza pewną wszechstronność pozwalającą na utrzymywanie niskich stanów magazynowych.
  • Darmowe programy i aplikacje pomocne w łatwym i szybkim doborze podzespołów i czynników chłodniczych – wprost z Twojego komputera, tabletu bądź innego urządzenia mobilnego.

Krótko mówiąc, gdy już będziesz gotów odejść od R404A, możesz skorzystać z naszych rozwiązań, aby odbyło się to bezpiecznie i bezproblemowo – zarówno w przypadku urządzeń nisko- jak i średniotemperaturowych.

Kiedy nastąpi wycofanie czynnika R404A w Europie?

Współczynnik globalnego ocieplenia (GWP) dla czynnika R404A wynosi 3922, a więc znacznie przekracza graniczny poziom 2500 ustanowiony przez Rozporządzenie F-gazowe w odniesieniu do nowych stacjonarnych urządzeń chłodniczych o temperaturze parowania powyżej -50°C. Dlatego płyn ten podlega już europejskim zasadom wycofywania tych substancji.

Dostępność tego czynnika została ograniczona przez system kontyngentów, co odbiło się na znacznym wzroście jego ceny na przestrzeni ostatnich miesięcy. Od 1 stycznia 2020 w serwisie istniejących urządzeń dozwolony będzie tylko recykling tego płynu, a więc korzystanie jedynie z czynnika odzyskanego – a do nowych instalacji chłodniczych nie będzie można go wprowadzać w ogóle.

Oficjalne zalecenie jest takie, żeby zaprzestać używania czynnika R404A jak najszybciej.

Jaki jest ich wpływ na działanie układu chłodniczego i jego podzespołów?

W przypadku instalacji komór chłodniczych oraz innych małych i średnich urządzeń znakomitymi zamiennikami są czynniki R448A, R449A, R452A bądź R134a, dla których współczynnik GWP jest niższy o 50 do 65%. Nowsza alternatywa w postaci płynu R513A również stanowi odpowiednią opcję dla układów średniotemperaturowych (MBP).

Z kolei dla małych, zagregatyzowanych urządzeń (charakterystycznych dla gastronomii) przyszłościową, długoterminową opcją mogą być naturalne czynniki chłodnicze. W nowych układach, których napełnienie nie przekracza 150g bądź tam, gdzie dozwalają przepisy, znakomitymi czynnikami mogą być substancje z grupy bezpieczeństwa A3 w rodzaju R290 czy R600a. W przypadku większego napełnienia instalacji średniotemperaturowych dobrymi zamiennikami są też czynniki R513A and R134a.


Poniższe grafiki obrazują wpływ zamiany czynnika na działanie układu chłodniczego dla:

Jak można odszukać dostępne już odpowiednie podzespoły?

Oprogramowanie Coolselector 2 ułatwia dobór najlepszego wyposażenia do układów z czynnikami o niskim współczynniku GWP. Wystarczy wprowadzić kilka danych – na przykład wydajność chłodniczą, rodzaj czynnika oraz temperaturę parowania i skraplania – a program zaproponuje odpowiednie opcje. Moduł „instalacje komercyjne” (“commercial applications”) pomaga też wyznaczyć obciążenie cieplne komory chłodniczej oraz znaleźć wszystkie rozwiązania firmy Danfoss dostępne dla danego czynnika chłodniczego.

Najnowsza wersja zawiera szczegółowe wykresy log(p)-h dla szerokiego spektrum czynników, a także przegląd podzespołów dla nich odpowiednich.

Oprogramowanie jest regularnie aktualizowane o nowe produkty i opcje – a dostępne jest zarówno w wersji online, jak i do pobrania na komputer PC.

Gdzie można uzyskać pomoc w przezbrajaniu instalacji na nowe czynniki chłodnicze?

Nie ma jednego uniwersalnego alternatywnego czynnika chłodniczego – ale odpowiednie narzędzia potrafią znacznie ułatwić serwis i przezbrajanie układu:

  • Suwak chłodniczy Ref Tools to najpopularniejsza na świecie aplikacja dla specjalistów branży chłodniczej. Zamienia ona smartfon w narzędzie do przeliczania ciśnienia i temperatury nasycenia – ze szczegółowymi informacjami o ponad 80 różnych czynnikach chłodniczych, włącznie z ich współczynnikami GWP i ODP, klasyfikacją bezpieczeństwa, odpowiednim rodzajem oleju, składem chemicznym oraz numerem CAS.
  • Program The Low-GWP Refrigerant Tool dostępny w wersji mobilnej i na komputery stacjonarne, wskazuje zmiany, jakich należy dokonać w nastawie przegrzania termostatycznych zaworów rozprężnych w trakcie przezbrajania układów na alternatywne czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP.

Narzędzia pomocne w zakresie czynników o niskim GWP:

Wszystkie te narzędzia można znaleźć na naszej stronie internetowej Refrigerant Transition Center.

Natomiast więcej informacji o Rozporządzeniu F-gazowym zamieszczono na stronie refrigerant white paper.