Firma Danfoss wprowadza na rynek nowe zawory elektromagnetyczne EVR v2

czwartek, 9 listopada 2017

Dostosowanie i dopuszczenie do pracy z ponad 20 czynnikami chłodniczymi oznacza duże udogodnienie dla branży. 


Typoszereg zaworów elektromagnetycznych EVR v2 firmy Danfoss został w 2017 roku poddany szeroko zakrojonym ulepszeniom. Wzmocnienie i modyfikacja konstrukcji pozwalają na pracę zaworów z czynnikami chłodniczymi o wyższym ciśnieniu oraz wykorzystanie w szerszym zakresie zastosowań, przy redukcji liczby elementów i skróceniu czasu serwisowania. Dla specjalistów z branży grzewczej, chłodniczej i klimatyzacyjnej decydującą zaletą są obniżone koszty pozyskania i eksploatacji, nie odbijające się negatywnie na niezawodności zaworów we wszelkich zastosowaniach, od układów chłodzenia komór, przez agregaty chłodnicze po pompy ciepła.

Wyższa dopuszczalna różnica ciśnienia oraz nowe rozwiązania dostosowane do nowoczesnych czynników chłodniczych.

Typoszereg zaworów EVR firmy Danfoss odznacza się udaną, ponad 30-letnią karierą w szerokim zakresie zastosowań techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej, takich jak instalacje komór chłodniczych, meble chłodnicze i mroźnicze, agregaty do chłodzenia cieczy, centrale dachowe czy układy klimatyzacji precyzyjnej. 10 kluczowych cech, w jakie zaopatrzono zawory, przekłada się na solidność konstrukcji, możliwość zastosowania w jeszcze bardziej różnorodnych urządzeniach, lepszą funkcjonalność i łatwiejszy serwis.

W hurtowniach wyroby te będą stopniowo dostępne od marca 2018 roku.

Aktualnie zawory EVR v2 są zoptymalizowane pod kątem korzyści biznesowych dla producentów i instalatorów działających w następujących dziedzinach:

Klimatyzacja:

Szerszy zakres minimalnej i maksymalnej roboczej różnicy ciśnienia zapewnia lepszą pracę w układach wysokotemperaturowych (105°C) i o zmiennych parametrach przepływu czynnika chłodniczego (np. zmiennej prędkości przepływu) czy w układach o regulowanej prędkości obrotowej wału sprężarki. Zaprojektowany na wyższe ciśnienie robocze (do 45 bar) ten sam model zaworu elektromagnetycznego EVR może pracować z wysokociśnieniowymi czynnikami chłodniczymi, jak R410A, a także może znaleźć zastosowanie w pompach ciepła i agregatach eksploatowanych przy wysokiej temperaturze otoczenia w okresach maksymalnego obciążenia cieplnego (gdzie podczas odszraniania czy upustu czynnika może on krótkotrwale osiągać nawet 130°C). W 2018 roku planuje się dopuszczenie tych zaworów do pracy z alternatywnymi czynnikami chłodniczymi o niskiej i wysokiej palności w agregatach o dużej wydajności.

Handlowe instalacje chłodnicze i wyposażenie sklepów spożywczych:

Niezawodny i wszechstronny typoszereg nowych zaworów EVR pokrywa szeroki zakres funkcji, zastosowań i czynników chłodniczych. Dopuszczono je do pracy z czynnikami o niskim współczynniku globalnego ocieplenia GWP, z propanem włącznie. Szczelna obudowa cewki elektromagnesu zapewnia bezpieczeństwo układu i składowanej żywności, zaś poprawiona charakterystyka przepływu owocuje wyższą efektywnością. Szczelne zamknięcie zaworów EVR v2 firmy Danfoss zapobiega cofaniu się czynnika chłodniczego w rurociągu cieczowym, zaś w przewodzie tłocznym są one odporne na wysoką temperaturę, dzięki czemu umożliwiają oszczędność energii w porównaniu do innych metod odszraniania. Z tego powodu są one bardzo cenne dla wymagających zastosowań w wytwornicach lodu, chłodniach, zamrażarkach czy maszynach do lodów, gdzie muszą spełnić dodatkowe wymagania związane z szybkimi cyklami odszraniania lub wtrysku gorących par i gdzie procedura odtajania wymaga obecności zaworu elektromagnetycznego w przewodzie ssawnym.

Zawory EVR nadają się szczególnie do urządzeń w rodzaju sklepowych mebli chłodniczych, gdyż umożliwiają szybki serwis i obsługę, poza godzinami handlu. Nie ma potrzeby wylutowania całego elementu z układu chłodniczego i zastąpienia go nowym. Wystarczy wymienić wewnętrzne części w dotychczasowym korpusie zaworu i można szybko przywrócić poprawną pracę urządzenia. Dostępne są także zestawy serwisowe.

Mniej modeli. Szerszy zakres.

„Nasz zrewitalizowany typoszereg zaworów EVR oszczędza koszty stosowania, rozwoju i przechowywania. Od kwietnia 2018 roku zawory EVR v2 całkowicie wyprą z produkcji dotychczasowe typy EVR, EVRE i EVRH. 30% mniej liczne, lecz bardziej uniwersalne modele nadają się do bardziej różnorodnych urządzeń i czynników chłodniczych, w tym również do zastosowań dotychczasowych.” – mówi Allan Chara, dyrektor marketingu w dziale automatyki chłodniczej – „Oferujemy teraz odnowioną paletę produktów i usług o wysokiej jakości jako standard dla branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, przy spełnieniu obecnych wymagań przemysłu co do wyższej niezawodności, wszechstronności i efektywności. Wyroby te są dostępne u głównych hurtowników i można je dobrać na stronie internetowej za pomocą nowego oprogramowania Coolselector®, wraz z agregatami skraplającymi Optyma™, termostatycznymi zaworami rozprężnymi T2/TE2, sterownikami elektronicznymi, presostatami itp.”

Szeroki typoszereg zaworów pokrywa zakres wydajności chłodniczej od 3 do 410 kW w przewodzie cieczowym, od 0,3 do 65 kW w linii ssawnej oraz od 1 do 350 kW w rurociągu gorących par, przy średnicy króćców od 6 do 42 mm – 1/4‘’ do 2 1/8’’. Charakteryzują się one taką samą długością, co dotychczasowe modele EVR o odpowiedniej średnicy króćców, z wyjątkiem podłączeń bimetalicznych.

Uproszczenie typoszeregu prowadzi także do obniżenia kosztów dotyczących układów klimatyzacji. Zoptymalizowana paleta wyrobów daje większe prawdopodobieństwo, że odpowiedni zawór będzie dostępny dla instalatora, przy mniej skomplikowanej logistyce i gospodarce magazynowej.

Opisane zmiany nie mają wpływu na typoszereg samych cewek elektromagnesów (SCN-SCT) ani nie przeznaczonych do serwisu zaworów EVU/L/CSV.

Więcej szczegółów w broszurzeMore details in the brochure

Przejdź do strony internetowejGo to webpage

Katalog produktów