Danfoss Eco support

  • Oversikt
  • FAQ
  • Videoer
  • Dokumenter
  • Software

Danfoss Eco™ - den smarte radiatortermostat med Bluetooth

Danfoss Eco™ er et opplagt valg for mindre boliger og ved bytte av individuelle radiatortermostater.

Danfoss Eco™ er Bluetooth-tilkoblet, og via appen kan du styre termostaten fra 10 meters avstand.

Hvis radiatorene har innløpsventiler, er det et opplagt valg å erstatte dem med Danfoss Eco™.

Danfoss Eco ble introdusert i 2011 og solgt under navnet Living Eco. Siden 2017 har den termostaten hatt navnet Danfoss Eco ™.

Lær mer om Danfoss Eco™

FAQ

Danfoss Eco™ er en frittstående termostat, der alle styrings- og programmeringsfunksjoner betjenes på en termostat om gangen, enten ved å vri på termostaten eller via Bluetooth og Danfoss Eco App med maksimal avstand på 10 m.
Danfoss Link™ kommuniserer trådløst med Connect-termostatene og er kompatibel med andre Danfoss-produkter som gulvvarme (både elektrisk og vannbåren), ventilasjonsaggregater, varmepumper og fjernvarmekontroller. Danfoss Link™ har integrert WiFi, slik at du kan justere varmen via Danfoss Link-appen uavhengig av hvor du er.
Begge de intelligente termostatene/systemene har innebygde lagringsprogrammer, slik at du kan justere dem etter familiens behov og rutiner.

Nei, elektroniske termostater må installeres på enveisventiler.
Det er mulig å bytte fra returstrøm til enveisstrøm på radiatorer. Du kan diskutere alternativene med din lokale installatør. Med gulvvarme er det dessverre ikke så lett.
Returventiler ble brukt i mange fjernvarmeanlegg spesielt på 1960-tallet, så det er en eldre teknologi. Fordelene med å bytte til enveisventiler er - foruten å ha muligheten til å bruke elektroniske termostater - at varmen kan reguleres mer presist, noe som igjen fører til økt komfort og betydelig forbedret energieffektivitet.
Vi anbefaler også å bytte ut eldre ventiler med ventiler med forhåndsinnstilling for å sikre best mulig kjøling og dermed energibesparelser i radiatoren.

Ja - med mindre ventilen er en dobbel tilbakeslagsventil, som har både enveis og returstrøm i samme ventil. I dette tilfellet kan du ikke bruke elektroniske termostater.

Demontering av en gammel termostat
Du må demontere de gamle termostatene før du kan montere Danfoss Link™ Connect. Avhengig av din nåværende termostat, må du bruke en skrutrekker eller en unbrakonøkkel for å løsne skruen på siden av termostaten. Deretter kan du skru av hele termostaten ved å vri den mot klokken.

Montering av en ny termostat og adapter
Først må du finne riktig adapter. Danfoss leverer forskjellige adaptere for de forskjellige ventiltypene (i Norge er mange ventiler av RA-typen). Bruk adapterguiden til å plassere de forskjellige kuttene på ventilene og finne klassifiseringen for adapteren som passer.

Merk! Elektroniske termostater er kun montert på enveis ventilsystemer.
Adaptere dekker mer enn 90% av alle ventiltyper, både for Danfoss og andre produsenter. Hvis ingen adapter passer til ventilen din, er ventilen for gammel, og vi anbefaler at du bytter den ut med en ny.
Du bør deretter plassere adapteren på ventilen. Sett inn batterier i Connect-termostaten og monter termostaten på adapteren.

I denne videoen viser vi deg hvordan du demonterer en adapter på både Echo™ og Connect™ termostater.

Hvorfor varmes bare opp en radiator mens de andre rommene fremdeles er kalde?
Hvis den kalde luften treffer en av dine Eco-termostater, åpnes denne umiddelbart og begynner å varme opp rommet. De andre Eco-termostatene vil derfor ikke oppdage den kalde luften og dermed aldri åpne.

Det du bør gjøre er å justere temperaturen litt på radiatorene som for øyeblikket ikke varmes opp. Kanskje 'den varme' bør være satt til 20 grader og 'den kalde' til 21 grader for å bringe rommet til ønsket temperatur.

Fortsett å føle hvor varme radiatorene er til de når samme nivå av oppvarming og kjøling.
Hvis det er mer enn en radiator i samme rom, anbefaler vi at du bruker Danfoss Link™ med Connect-termostater, da romtemperaturen kan styres via en Danfoss Link™ RS romføler plassert sentralt i rommet.

Kan jeg stille inn varmen slik at den slås av i en periode selv?
Open Window-funksjonen aktiveres når termostaten opplever et plutselig temperaturfall på minst ½ grad i løpet av 3 minutter. Hvis dette ikke skjer (hvis kulden 'siver' sakte over til termostaten), vil ikke Open Window-funksjonen aktiveres.

En ekstra funksjon ved Danfoss Eco™ med Bluetooth er at du kan stille termostaten til å slå seg av en periode selv: Drei termostaten raskt til venstre slik at den leser 6 grader på skjermen (eller temperaturen du har angitt som frostbeskyttelse. ).

Når du vil slå på termostaten igjen, kan du gjøre dette enkelt enten via appen eller ved å vri termostaten ett hakk til høyre.

Energibesparelser oppstår når du reduserer varmen.

Som en generell regel kan du spare omtrent 5% av energiforbruket for hver grad du senker varmen. Vi anbefaler at du senker temperaturen 3-4 ° C om natten og om dagen mens familien er ute, f.eks. fra 21 ° C til 17 ° C.

Du kan også bruke 'Feriefunksjonen' mens du er borte fra hjemmet i flere dager, f.eks. på ferie.
Hvis du bytter ut en 15 år gammel termostat med Danfoss Eco™ -termostater, kan du spare opptil 23% av varmeforbruket.

Vi anbefaler at du bytter ut eldre ventiler med ventiler med forhåndsinnstilling for å sikre best mulig kjøling og dermed energibesparelser i radiatoren.

Gå til App Helpdesk der du kan finne ytterligere hjelp.

Helpdesk

For å sikre at den elektroniske termostaten raskt når ønsket temperatur, anbefaler vi at det ikke er mer enn 4 ° C forskjellen mellom Borte og Hjemme temperatur.

Danfoss Eco™ bruker det vi kaller en 'adaptiv' funksjon. Det betyr at systemet i løpet av en uke blir kjent med varmesystemet slik at det da er i stand til å starte oppvarming i tide for å nå ønsket temperatur på riktig tidspunkt.

I løpet av den første uken og i sesongovergangene vil du derfor oppleve svake svingninger i varmen. Dette er helt normalt, og du deretter kunne nyte å sove i et kjølig hjem mens du står opp til et nydelig varmt hus - helt automatisk.

Danfoss Eco™ oppdateres automatisk til den nyeste programvaren (firmware) så snart du kobler appen til termostaten.

Se her hvordan det gjøres: Oppdatering av softwaren

Hvis du mister forbindelsen til termostaten under en ppdatering, kan du finne hjelp her.

Nei.
Danfoss Eco™ er et frittstående produkt der du stiller inn programmering og kontroller på den enkelte termostaten.
Du kan bruke Danfoss Link™ Connect-termostaten sammen med Danfoss Link™.

Og hvilke smarttelefoner kan brukes?
Det er ingen grense for hvor mange Danfoss Eco™ -termostater som kan styres fra en smarttelefon.
Og det er ingen grense for hvor mange smarttelefoner som kan styre en termostat.

Danfoss Eco™ -appen kan lastes ned til iPhone- og Android-enheter. Dessverre kan ikke appen skaffes til Windows-telefoner.

Nei, du kan ikke skru termostaten lenger ned enn 5 grader, som er minimumstemperaturen for frostsikringsmodus.

Frostsikringsmodus stilles inn i Danfoss Eco-appen: Velg Meny - Velg Innstillinger - Velg Grenser - Angi Min. temperatur (kan være minimum 5 grader).

Du kan gjøre tre ting når temperaturen stiger om sommeren og du vil slå av varmen:

1. Du kan slå av varmen på ubestemt tid. Dette vil skru termostatene ned til frostsikringstemperaturen på 6 grader. Hvis det blir kaldt en natt, kan du raskt avbryte pausen og sette på varmen.

2. Du kan stille inn en ferieperiode, slik at varmen reduseres til spesifisert redusert temperatur.

3. Du kan angi en lavere komforttemperatur, så oppvarming starter først når den er kaldere enn den angitte temperaturen. Denne temperaturen tilbakestilles når luften blir kaldere.

1. Sjekk at du har montert riktig adapter.

2. Sjekk at ventiladapteren er riktig skrudd på både ventilen og den elektroniske termostaten. Stram til om nødvendig.

Hvorfor varmer radiatorene mine opp om natten?
Årsaken kan være at adaptiv læring er aktivert.

Den adaptive læringsfunksjonen (Forecast) sørger for at komforttemperaturen blir nådd til angitt tid. Oppvarmingstiden justeres kontinuerlig i henhold til sesongens temperaturendringer.

Adaptiv læring sørger for ønsket temperatur til ønsket tid (her 20 ° C klokka 07:00).
Adaptiv læring bruker data fra de forrige 7 dagene for å kunne oppnå riktig temperatur til rett tid. Adaptiv læring er følsom for store, raske temperaturendringer.

Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, kan det gjøres på følgende måte:

Sveip til venstre fra App-startskjermen ->

Gå til innstillinger ->

Avanserte innstillinger ->

Adaptiv læring AV

Hvis du slår AV Adaptiv læring AV, vil oppvarming kjøre i henhold til fastlagt tidsskjema.

Danfoss Eco™ bruker Bluetooth for å kommunisere med Danfoss Eco App™.
For å laste ned og bruke Danfoss Eco™ -appen må du bruke en smarttelefonenhet som følger disse kravene:
IOS: Versjon 11 eller nyere og nyere modeller er kompatible. Danfoss Eco™ -appen er optimalisert for iPhone-bruk, men kan også lastes ned på iPads. Husk å søke etter iPhone-app da vi ikke har en dedikert iPad-app.
Android: Versjon 7.0 eller nyere*
* Android-operativsystem brukes av mange smarttelefonprodusenter over hele verden. Disse enhetene kommuniserer via Bluetooth på forskjellige måter og med forskjellig suksess.
Danfoss tar sikte på å sikre kompatibilitet innen et bredest mulig utvalg av populære Android-smarttelefoner.
Interne tester har vist at noen Android-smarttelefoner ikke reagerer godt på Bluetooth-enheter, og forbindelsen er derfor ikke alltid stabil.

Hvordan kan det ha seg?
Utfordringen med Bluetooth-tilkobling er ofte relatert til batteridrevne enheter som er optimalisert for lang batterilevetid - uansett type og merke. Bluetooth-enheter optimalisert for lang batterilevetid kommuniserer ikke med samme intensitet som nettdrevne Bluetooth-enheter. Det betyr at du kan oppleve full kompatibilitet med en Bluetooth-høyttaler, men støter på problemer med den samme smarttelefonenheten og prøver å koble til en batteridrevet enhet. (Vær oppmerksom på at Bluetooth-headset osv. Ikke er optimalisert for lang batterilevetid).

Hvis du opplever treg eller ingen forbindelse til Danfoss Eco™? Du kan bruke denne løsningen. Du har Android-enheter, og du har noen utfordringer med å opprette en Bluetooth-tilkobling. Det anbefales å prøve følgende:
Aktiver Bluetooth-protokollen ved å vri på hjulet eller trykke på knappen mens Danfoss Eco™ -appen leter etter tilkobling. Å vri på hjulet eller trykke på knappen øker ‘mengden’ Bluetooth-kommunikasjon og også sjansen for at forbindelsen kan opprettes.
Hvis du har en iPad eller iPhone, kan du prøve å opprette forbindelse fra en av disse enhetene. Hvis du lykkes, skyldes det Bluetooth-tilkoblingshastigheten på Android-enheten din.

Hvis radiatortermostaten ikke endrer innstilt temperatur på det planlagte tidspunktet, må du koble smarttelefonen din på nytt med internettilgang til termostaten, og den nye tiden oppdateres automatisk via internett. Hvis problemet forblir det samme, tar du ut batteriene fra termostaten eller tilbakestiller til fabrikkinnstillingene.

Bluetooth er en kortdistanse radiofrekvens som fungerer på 2,4 GHz og er i stand til å overføre data mellom to enheter. Bluetooth smart er spesielt kjent for svært lavt energiforbruk. Maksimal rekkevidde er ca. 10 meter avhengig av omgivelsene og bygningskonstruksjonen.

Rekkevidden avhenger av omgivelsene og bygningskonstruksjonen, men som en tommelfingerregel skal rekkevidden være opptil 10 meter.

Det er mulig å kontrollere så mange steder du vil, selv om det ikke er mulig å gruppere termostater, så du må vite hvilke du har i ditt primære hjem og hvilke du har i ditt andre hjem.

Ja, hvis termostaten ikke har vært koblet til en app, vil den fungere som en standard termostat. Settpunktet i displayet vil være temperaturmålet. Det er ikke mulig å planlegge programmering direkte på termostaten.

Bluetooth støttes på smarttelefoner fra iPhone 4S og Android-enheter med programvareversjoner fra 5.0. For nettbrett, se produsentinformasjon.

Du kan styre en termostat om gangen og pare opptil 100 enheter *, slik at du kan bytte mellom termostater som er innenfor Bluetooth-rekkevidde.


* Hver sammenkoblet termostat krever 5 kb ledig plass på smarttelefonen

Ja, skjermen kan dreies 180 grader. Gå til den komplette brukerhåndboken for ytterligere instruksjoner.

Fra Android 6.0 og nyere versjoner har Google endret tillatelseskravene for Bluetooth LE-skanning. Dette betyr at "lokasjonstjenester" på Android-smarttelefonenheten må være aktivert for å søke etter og opprette forbindelse til Danfoss Eco™. Dette kravet implementeres av Google ikke bare for Danfoss Eco™, også for andre Bluetooth-enheter.

Oppdateringen mislyktes - det er ikke noe svar fra termostaten. Displayet er tomt og det lyser ikke rødt på noe lys.

Hvis oppdateringen mislyktes, må du åpne termostatlisten. Gjør det ved å lukke appen helt, eller bare trykk termostatnavnet øverst på startskjermen.

'Ukjent termostat' skal vises på listen. Velg 'Ukjent enhet'
Trykk på installer
Hold deg nær termostaten

Når du slår på Eco, må du koble til Eco App for å stille tid og dato i termostaten. Det røde ringelyset indikerer at tid og dato ikke er satt. Hvis du vil bruke Eco uten en app, og bare la den kontrollere temperaturen i manuell modus, så ikke bekymre deg, lyset slutter å blinke etter 5 minutter.

Hvis du opplever langsom tilkoblingstid mellom appen og termostaten på Android-enheten din, kan du kanskje øke hastigheten ved å vri på termostathjulet eller trykke på knappen mens appen oppretter forbindelse.

1. Vær oppmerksom på at Danfoss Eco™ skal ha nok ledig plass rundt seg for nøyaktig romtemperaturmåling. Det betyr at Danfoss Eco™ ikke skal dekkes av gardiner, dekorativ radiatordekning, møbler osv. Avstanden mellom installert termostat og annen varmekilde (radiator, rør, stigerør osv.) skal være stor nok til å forhindre negativ innvirkning på temperaturreguleringsytelsen.

2. Sjekk om ventilens spindel beveger seg (opp / ned) uten motstand og ikke har lekkasje;

3. Sjekk om adapteren ble matchet i henhold til ventiltypen (installasjonsvideo)

4. Sjekk at adapteren og Danfoss Eco™ er strammet nok. Skru Danfoss Eco™ på den monterte adapteren til det høres en klikklyd;

5. Ta ut ett batteri og sett det i Danfoss Eco™ igjen. Denne handlingen vil starte prosedyren for ventiløvelse (fra helt åpnet til helt lukket posisjon);

6. Hvis problemet fortsatt er det samme etter at du har brukt fire trinn ovenfor, anbefaler vi deg å få teknisk støtte via lenken: https://linkapp.danfoss.com/en/request eller kontakt vårt kundeservicesenter: 24/7 - Telefon 23 96 71 00

Videoer

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Språk Gjelder for Oppdatert Last ned Filtype

Software

Programvare

Danfoss Eco™ med Bluetooth oppdateres automatisk til den nyeste versjonen av programvaren. Dette gjøres via Bluetooth. Appen varsler brukeren når ny programvare er tilgjengelig.
Installasjonen av programvaren tar rundt 1 minutt.

Software version overview