Tidsur på de fleste varme- og varmtvannssystemer i boligen er blant det aller vesentligste for å forbedre komforten i boligen og redusere løpende kostnader. De utløser styreenhetenes «kommandokjede» og sender automatisk tidsstyrte av- og på-instruksjoner til andre systemkomponenter. Hvert brukerinnstilt, tidsstyrt koblingsprogram bidrar til å opprettholde ønskede komfortnivåer og hindrer for høyt forbruk av brensler ved å hindre unødvendig kjelfyring.

Vi kutter vanligvis varmekostnadene og sover bedre i et kaldere rom ved å bruke et tidsur til automatisk å slå av systemet sent på kvelden og på igjen tidlig på morgenen. Dessuten bruker vi samme tidsur til å stille inn av- og på-perioder om dagen for å oppnå ytterligere fordeler.

Funksjoner og fordeler

Både elektromekaniske og elektroniske tidsur gir vanligvis 2–3 av/på-innstillinger om dagen.

De kan enkelt programmeres for perioder på enten 24 timer, ukedag/helg (5/2 dag) eller 7 dager. Noen modeller tilbyr alle disse alternativene i én enhet.

Elektroniske modeller har batterireserve for å beholde programminnet i tilfelle strømbrudd.