Termostater

  • Oversikt
  • Relaterte produkter

Termostater er integrerte komponenter i et varmesystem og brukes til styring av varmen. Termostatene sørger for nøyaktig styring av gulvvarmen eller romtemperaturen.

Termostatene er utstyrt med luft- og/eller gulvfølere som styrer varmeelementet.

Vær oppmerksom på, uavhengig av den valgte termostattypen, at gulvføleren er nødvendig for å sikre at gulvet ikke blir overopphetet. Med en gulvføler begrenser termostaten gulvtemperaturen, og holder dermed overflaten på et trygt og ønsket nivå.

Termostater kan deles inn i 3 typer:

  • Digitale termostater gir brukeren nøyaktig styring av gulvtemperaturen, romtemperaturen eller en kombinasjon av begge.
  • Analoge termostater er elektroniske styringsenheter som gjør det mulig å stille inn varmesystemtypen og justere kontrollparametere.
  • Semidigitale termostater er EcoDesign-kompatible timerstyrte termostater, og gir kundene en problemfri installasjon og full fleksibilitet – fra design til kontroll.

Funksjoner og fordeler

Enkel måte å redusere strømregningen på

Enkel installasjon

Enkel styring

Relaterte produkter

Digitale termostater

Digitale termostater

Digitale termostater har unike funksjoner som reduserer energisløsing. Noen termostater er utstyrt med Wi-Fi som tillater fjernstyring av gulvvarmen via en app.

 Devireg R2.5 Room

Semi digitale termostater

DEVIreg™ Basic og DEVIreg™ Room er enkle, intuitive termostater med tidsstyring. Termostatene samsvarer med EcoDesign og gir deg full styring - uten problemer.

Analoge termostater

Analoge termostater

Analoge termostater er elektroniske enheter som gjør det mulig å stille inn varmesystemtypen og justere styringsparametere.​