Vannforsyning

  • Oversikt
  • Relaterte produkter
  • Case studies
  • Kontakt oss

Vann- og energitap legger press på vannindustrien

Ifølge World Economic Forum 2017 er en vannkrise vurdert som en av de verste farene for verden og med størst innvirkning.

Etter hvert som befolkningen vokser blir trykket større, og det å finne et mer bærekraftig forhold mellom vann- og energiforsyning blir kritisk de to neste tiårene.

I dag er nær en tredjedel av verdens befolkning anslått å bo i områder med knapphet på vann, og i 2040 forventes nesten 20 % av alle land å oppleve mangel på vann.  

Likevel er vann- og energitapet i vannsektoren ekstremt høyt. Faktisk er gjennomsnittlig mengde vann som sløses bort av vannverk 40 % på verdensbasis og 26 % i Europa – på grunn av feil, lekkasjer og vanntrykk. 

Samtidig forbrukes 4 % av den globale elektrisiteten av vannindustrien – et tall som forventes å være doblet i 2040 – og vann står for opp til halvparten av en kommunes totale energiregning.

Webinar: Facing a World of Water Under Pressure

Webinar: Facing a World of Water Under Pressure

Taler, Mads Warming, Global Director for Water and Waste Water, Danfoss Drives

Utfordringer i vannindustrien

Dagens utfordringer - Danfoss

Dagens utfordringer Morgendagens resultater

Bransjens utfordringer reflekterer et økende behov for effektiv vannforsyning og -behandling.

Den gode nyheten er at det allerede finnes teknologi for å redusere energiforbruk og -lekkasje i alle stadier av vannsyklusen – fra produksjon og distribusjon til pumping av avløpsvann og behandling.

Styring av trykk er nøkkelen for hele vannsyklusen

Global Director i Danfoss Drives Segment, Mads Warming, forklarer hvorfor det er behov for mer effektiv vannforsyning og -behandling i global skala.

Illustrasjon av vannbehandling - Danfoss

Styring av trykk er nøkkelen for å redusere vann- og energitap

Trykksensorer og frekvensomformere fra Danfoss er en nøkkelkomponent for å redusere vann- og energitap i hele vannsyklusen.

Erfaringer fra 112 systemer i 10 forskjellige land viser at bedre trykkregulering reduserer svinnet i vannforsyningen og unødvendig energiforbruk betydelig.

I gjennomsnitt fører bedre trykkregulering til 38 % trykkreduksjon og 53 % færre nye avbrudd. Blant andre fordeler er 20-40 % redusert energiforbruk mens den typiske vannlekkasjereduksjonen er på 38 %. Videre resulterer forbedringene i utvidet levetid og færre nettverksrelaterte klager.

Dansk vannforsyning setter nye standarder for bærekraft

Den danske vannleverandøren Aarhus Water har en vannlekkasje på bare 6 %. Danfoss har bidratt gjennom hele vannsyklusen.

Vann og avløpsvann - tett på - Danfoss

Bringer vann- og energibruk i balanse

Den økende globale etterspørselen etter vann og energi har lagt et stort press på begge industriene om å finne en vei mot en mer bærekraftig fremtid. Og presset i seg selv er viktig for å nå dette målet.

Relaterte produkter

Case studies

Marselisborg Aarhus - Danfoss case

Verdens første energi-nøytrale avløpsområde

Avløpsområdet Marselisborg i Århus har oppnådd 100 % energibesparende produksjon - ved å minimere forbruket gjennom hele vannsyklusen og maksimere energiproduksjonen fra avløpsanlegget.

Artikler

Kontakt oss

Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon.