LEGOLAND® får orden på energiforbruket ved hjelp av VLT® frekvensomformere

mandag 18. januar 2016
LEGOLAND® får styr på energiforbruget

Vikings River Splash er populær i LEGOLAND®, men denne aktiviteten bruker mer energi enn noen annen aktivitet i parken. Ved å installere VLT® frekvensomformere har LEGOLAND oppnådd en 190.000 kWh årlig elbesparelse på Vikings River Splash, og det er blitt lettere å regulere vannstrømmen.

LEGOLAND® bruker nå kun nødvendige vannmengde

Det pumpes opp 1800 liter vann rundt i kanalene i sekundet, slik at barn og foreldre kan få seg en morsom opplevelse i LEGOLAND. Det krever energi og nettopp energiforbruk er i stigende grad kommet på dagsordenen i LEGOLAND. Derfor har det vært fokus på å få styr på vannstrømmen i aktiviteten, så man kun sender den mengde vann rundt som er nødvendig, for at gjestene kan sendes avgårde i de karlignende båtene. Besøkende blir trukket opp av et bånd til et høyere nivå. Her sitter det to 125 kW propellpumper, som sender vannet ut i et langt kar med sving, vanntrapper og små bakker, som tilsammen skaper rafting effekten.

”Ved å installere Danfoss VLT® 132 kW frekvensomformere på aktivitetens to pumper har energiforbruket gått ned markant, og samtidig har vi fått en bedre regulering av vannmengdene, fordi frekvensomformerne sørger for, at pumpene kun sender de nødvendige mengder vann rundt”, sier Anders Christensen, som er el-teknikker i LEGOLAND. 

Tidligere regulerte man vannmengdene med trelemmer og porter. Overskuddsvannet ble sendt tilbake til start igjen. Pumpene kjørte med samme hastighet uansett behovet for vannmengder. Installasjonen av frekvensomformere fører til at man har kunnet lukke alle lemmer, det er ikke lenger noe vannfall, når det ikke er bruk for det. Samtidig kan man styre og regulere vannmengdene etter behov på et gitt tidspunkt. 

”Vi kan også sende båtene raskere av sted, og jo flere vi kan sende av sted i timen, jo mer reduserer vi ventetiden for gjestene”, sier Anders Christensen.

LEGOLAND® får styr på energiforbruket

Forbedret sikkerhet

Sikkerheten kommer alltid i første rekke og her har energioptimeringen også medført et positivt resultat. 

”Vi hadde et problem med, at båtene slo inn mot treverket ved avgang og ankomst, fordi vi ikke kunne styre vannstrømmen. Problemet er løst  ved å innstille frekvensomformerne på de to pumpene til hhv. 43,0 og 46,0 HZ - litt forskjellig i forhold til hverandre. Det gjør opplevelsen mer behagelig for barna”, sier Anders Christensen. 

Reguleringen av vannbanen med frekvensomformere fra Danfoss har ifølge Anders Christensen både gjort aktiviteten bedre og mer driftssikker.

Mange frekvensomformere i LEGOLAND

Det sitter 65 Danfoss VLT® frekvensomformere rundt omkring i fornøyelsesparken, som alle bidrar til å gjøre parken mer energieffektiv. 

”Den tekniske stab, som jeg tilhører, har hele tiden øyne og ører åpne med fokus på å skape energibesparelser. Det er jo lett-tjente penger, hvis investeringen tjenes raskt opp, sånn som det gjelder for frekvensomformerne på river rafting”, sier Anders Christensen. 

Som tekniker gleder han seg over at frekvensomformerne medfører at de mekaniske delene på anlegget og pumpene nå blir mindre slitt og derfor varer lengre.

LEGOLAND har samarbeidet med Danfoss i mange år. 

”Vi valgte frekvensomformerne fra Danfoss, fordi vi kjenner dem som driftssikre. Samtidig er de ikke vanskelig for oss teknikere å håndtere. Når man først har lært programmeringen én gang, er det enkelt med de neste, det er en fordel å ha samme type over det hele. Godt kjennskap til Danfoss VLT® frekvensomformere gjør, at når vi en sjelden gang går ned med en frekvensomformer, kommer vi raskt opp igjen. Det er viktig for gjesteopplevelsen i parken, at en aktivitet ikke er nede mer enn nødvendig. Her er vi godt hjulpet på vei med frekvensomformerne”, sier Anders Christensen.

Fakta

Energiforbruk pr. sesong på Vikings River Splash aktiviteten før installering av frekvensomformere var 440.000 kWh. Etter installering var energiforbruket på 250.000 kWh. Besparelse er da på 190.000 kWh pr. sesong. Det er montert 2 x132 kW Danfoss VLT® frekvensomformere på 2 x 125 kW propellpumper, som styrer vannstrømmen i Vikings River Splash aktiviteten.

Relaterte produkter