Danfoss Smart Store ADC viser vei mot netto nullutslipp for supermarkeder

 • Oversikt
 • Fremhevede produkter
 • Case studies
 • Kontakt oss

Et unikt supermarked

29. juni åpner Coop 365 Smart Store for første gang for publikum. I Danfoss Smart Store er kjøle- og varmeteknologiene i drift 24/7. Det er ikke et laboratorium som bare simulerer driften. Kunder åpner skapdørene i butikken hundrevis av ganger per dag, noe som skaper et evig behov for mer kjøling og oppvarming i supermarkedet. Danfoss Smart Store viser de tilgjengelige løsningene våre i bruk.

Brugsforeningen for Als og Sundeved (BALS), som er Danmarks største uavhengige forbund av supermarkeder, vil leie bygningen av Danfoss og installere et Coop 365discount supermarked. BALS samarbeider med Coop og har totalt 13 butikker i området rundt Sønderborg i Danmark, og har siden 2015 jevnt og trutt redusert energiforbruket i butikkene sine. Så langt har de kuttet 44 prosent av de totale CO2-utslippene sine. Derfor var det et naturlig neste skritt at BALS ble en partner i prosjektet deres.

Lars G. Andersen, administrerende direktør i BALS, sier:

«Vi har allerede mye erfaring, men de økte energiprisene har lagt ytterligere press på behovet for omstilling. De 13 supermarkedene våre er moderniserte, og vi har nesten ingen kostnader til oppvarming av butikkene fordi varmen kommer fra våre freonfrie kjølesystemer, solceller og varmepumper. Det er en fordel med dagens energipriser, og det reduserer CO2-utslippene våre. Vi er stolte over å være blant de mest energieffektive supermarkedene i verden, og nå tester vi ut løsninger som kan bidra til at bygningene blir helt klimanøytrale.»

People at the ground-breaking ceremony

Ny "Smart Store" baner vei for fremtidens supermarkeder

Den nye «Smart Store» skal fungere som Danfoss sitt testsenter for energieffektive løsninger. Supermarkedet forventes å være omtrent 50 % mer energieffektiv sammenlignet med et typisk supermarked med et førstegenerasjons CO2-kjølesystem.

Skalerbare teknologier

Installasjonene og teknologiene på supermarkedet er skalerbare. De kan brukes i alt fra den lille nærbutikken til det store hypermarkedet.

Supermarkedets kjølesystemer (kjøling og komfortkjøling) kjører utelukkende på naturlige kjølemidler (CO2). CO2-baserte kjølemidler skader ikke ozonlaget og har lavest mulig globalt oppvarmingspotensial (GWP). I tillegg utkonkurrerer CO2 -kjølemidler tradisjonelle HFC-systemer når det gjelder energieffektivitet under forskjellige værforhold.

Supermarkedet er utstyrt med en varmegjenvinningsenhet som fanger opp overskuddsvarme fra kjølesystemene og bruker den til oppvarming av resten av butikken – og til og med nabobygningene via fjernvarmenettverket. Ved å gjenbruke overskuddsvarme fra kjølesystemet kan varmegjenvinningsenheten redusere det eksterne varmebehovet med opptil 89,7 %. I tillegg kan energipakken levere ekstra oppvarming og kjøling ved behov.

Smarte energisystemer

100 kW solcellepaneler på taket bidrar til å optimalisere butikkdriften. På solfylte dager kan solenergien akkumuleres i fryserne. Ved å skru temperaturen i fryseren ned fra f.eks. -18 til -25 bidrar man til å akkumulere solenergien (samtidig som man reduserer batterilagringen). Når det er mindre sol, og solcellepanelene er mindre effektive, går temperaturen tilbake til normal innstilling.

Samarbeid med kundene

Supermarkedet har to separate kjølesystemer som er installert uavhengig av hverandre. Dermed kan driften av supermarkedet fortsette, mens Danfoss utvikler nye løsninger i samarbeid med butikkeierne. Samtidig holder kjøleskapene og fryserne seg kalde, mens vi tester ut fremtidige bruksområder.

Sertifiseringer

DGNB Gold (EU)

LEED Platin (USA)

De siste sertifiseringene kan først oppnås etter seks måneders drift.

Smart Store gir inspirasjon til å bygge DGBN- eller LEED-sertifiserte supermarkeder som viser at det ikke krever mye ekstra ressurser å sikre at bygningen er sunn, fremtidssikker og har en positiv innvirkning på omgivelsene.

Biologisk mangfold

Det er iverksatt flere initiativer for å kunne ha en positiv innvirkning på det lokale biomangfoldet. En svært stor og synlig pergola rundt bygningen som vannes med oppsamlet regnvann og overflatevann. I tillegg vil det bli plantet naturlig hjemmehørende gresstyper og et «grønt tak» for å skape et mikromiljø for biologisk mangfold.

Kjøle- og varmekapasitet for 1500 m2 butikkflate og 250 m2 ADC

30 kW middels temperatur

13 kW frys – lav temperatur

20 kW komfortkjøling/ventilasjon for butikk og ADC (ytterligere 20 kW fra kjøleren på taket)

Veien til energieffektive supermarkeder

Med verdens befolkning som forventes å nå 10 milliarder mennesker innen 2050, er bærekraftig detaljhandel og lagring av mat viktigere enn noen gang. Likevel blir dette ofte oversett i avkarboniseringen av samfunnet.

Fremhevede produkter

 • if (isSmallPicture) { Trykktransmittere for kjøling - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trykktransmittere for kjøling - Danfoss } else { Trykktransmittere for kjøling - Danfoss }
  Trykktransmittere for kjøling

  Trykktransmittere for kjøling brukes til applikasjoner innen kommersiell luftkondisjonering og kommersielle og industrielle kjøleapplikasjoner. De er laget i rustfritt stål for å være kompatible med fluoriserte og naturlige kjølemidler og lasersveising uten myke pakninger, noe som sikrer hermetisk tetthet i flere tiår.

 • if (isSmallPicture) { Temperaturfølere for kjøling - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Temperaturfølere for kjøling - Danfoss } else { Temperaturfølere for kjøling - Danfoss }
  Temperaturfølere for kjøling

  Temperaturfølere for kjøling brukes til applikasjoner innen A/C samt kommersielle og industrielle kjøleapplikasjoner. Følerelementet Pt 1000 oppfyller kravene i DIN/IES 751 klasse B og sørger for et nøyaktig og pålitelig temperatursignal, aktuelt ved regulering, sikkerhet og datalogging.

Case studies

 • if (isSmallPicture) { Meny supermarked; } else if (isBigColumns) { Meny supermarked } else { Meny supermarked }
  Dansk supermarked kuttet varmeregningen og CO₂-fotavtrykket med Danfoss Heat Recovery Unit (HRU)

  Et dansk supermarked reduserte de årlige oppvarmingskostnadene med 89,7 % og CO₂-avtrykket med 6,7 tonn per år ved å utnytte spillvarmen fra kjølesystemet.

Kontakt oss

Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon.

*
*
*
*

Please read our data privacy policy.