Ny "Smart Store" baner veien for fremtidens supermarkeder

torsdag 29. juni 2023

Den nye "Smart Store" vil fungere som Danfoss' testsenter for energieffektiv teknologi.  "Smart Store" forventes å være ca. 50 % mer energieffektiv sammenlignet med et typisk supermarked med et førstegenerasjons CO2-kjølesystem.

Nytt flaggskip "Smart Store" supermarked i Nordborg, Danmark: 

  • Drives av bærekraftige energikilder 
  • Gjenbruker overskuddsvarmen som skapes av kjøledisker, og reduserer oppvarmingskostnadene i supermarkeder med opptil 90 % 
  • Det er ikke bare et fungerende supermarked, men også et utviklingssenter for testing av ny teknologi 

Etter hvert som verdens befolkning er på vei til å nå 10 milliarder mennesker innen 2050 1), er det et presserende behov for investeringer i bærekraftig matvarehandel og lagring for å sikre at vi kan mate det økende antallet mennesker på planeten. Presset øker, både på energibehov og kostnader, og på behovet for å redusere matsvinnet. Hvis matavfall var et land, ville det være den tredje største utslippskilden etter USA og Kina, og bidratt til opptil 10 % av verdens drivhusgasser 2).

For å løse disse problemene direkte, åpner Danfoss i dag et nytt flaggskip supermarked som forventes å være ca. 50 % mer energieffektivt sammenlignet med et typisk supermarked med et førstegenerasjons CO2-kjølesystem og løsninger på energieffektivitet med nullutslipp. Det forventes også å være ca. 20–30 % mer effektivt enn en tilsvarende lokal butikk som allerede er utstyrt med flere energieffektivitetsløsninger 3).

Den nye "Smart Store" er klimavennlig, supereffektiv og full av automatiseringsløsninger, og gir inspirasjon til matvareforhandlere i en verden med økende energikostnader, utslipp og økt matsvinn.

Jürgen Fischer, President, Danfoss Climate Solutions, kommenterte lanseringen slik:: 

Selv om supermarkeder og dagligvarebutikker er en integrert del av samfunnet rundt om i verden, er de også store forbrukere av energi. Den gjennomsnittlige fortjenestemarginen for en stor matvareforhandler er bare 1,7 %, noe som setter alle driftskostnader under søkelyset. Energi er et område der det kan oppnås betydelige besparelser med relativt lave investeringer og gode tilbakebetalingstider. EPA i USA anslår at én dollar (0,90 euro) i energibesparelser tilsvarer en økning i salget på 59 $ (54 euro). 4) 
 
Utvalget av nye løsninger i "Smart Store" viser de betydelige besparelsene som kan oppnås i supermarkeder, med en typisk tilbakebetalingstid på 3-4 år. Ved å bruke varme- og kjøleteknologi i verdensklasse vil det nye supermarkedet bruke mindre energi og redusere matsvinnet.
 
Smart Store-supermarkedet viser at det ikke bare er mulig å designe og bygge et energieffektivt supermarked med løsninger som er tilgjengelige i dag, men det gir også god forretningsmessig mening.   
 
Solenergi er supermarkedets primære energikilde, med 100 kW solcellepaneler på taket av bygningen som gir grønn energi til å støtte driften av supermarkedet. 

Varmefangst og gjenbruk er også nøkkelen til energieffektivitet i supermarkedet, med en forventet reduksjon på opptil 90 % i oppvarmingskostnader i supermarkedet. Overskuddsvarme er verdens største ubrukte energikilde. "Smart Store" er utstyrt med toppmoderne varmegjenvinningsenheter som er designet for å gjenvinne spillvarmen fra alle kjølesystemene. Den gjenvunne varmen brukes til å varme opp butikken og produsere varmtvann, med eventuell tilleggsvarme som deles med innbyggerne i den omkringliggende byen via et fjernvarmenettverk. 

Andre initiativer som å installere dører på kjøleskap og frysere vil spare rundt en tredjedel på energiforbruket 5), mens valget av LED-belysning bruker opptil 85 % strøm sammenlignet med glødepærer. 6) Automatisering og overvåking av "Smart Store" gir enda et lag med energibesparelser.  
 

Jürgen Fischer legger til: "Danfoss har redefinert hvordan dagligvarebutikker kan se ut i det 21. århundre. For første gang samles alle Danfoss' mest banebrytende teknologier og energieffektive løsninger for matvarehandel på ett og samme sted. Men det nye Smart Store-supermarkedet er bare begynnelsen. Fordi det også vil fungere som et senter for applikasjonsutvikling, et "live" testområde for ny teknologi som vi håper vil inspirere matvareforhandlere over hele verden til å bevege seg mot supermarkeder med nullutslipp – samtidig som det gir økonomisk mening." 

 

For mer informasjon:

Amanda Chick, Global PR Lead
Ph: +357 9514 5470
Email: amanda.chick@danfoss.com 

1 IEA (2021) Netto nullutslipp innen 2050.
2 WWF-UK (2021) Driven to Waste: The Global Impact of Food Loss and Waste on Farms.  
3 Beregninger fra Danfoss' applikasjonsspesialister basert på to referansebutikker: COOP Otterup, Danmark og COOP Ulkebøl, Danmark. 
4 US Environment Protection Agency - ENERGY STAR. Supermarkeder: En oversikt over energibruk og energieffektivitetsmuligheter, s. 1  
5 Environmental Investigation Agency UK (2017). Chilling Facts VII: Are Europe’s supermarkets ready to quit HFCs?, p. 20.  
6 Beeco (2022). Er LED-lyspærer energieffektive? Publisert online på Beeco.green  

Ny "Smart Store" baner veien for fremtidens supermarkeder