Boligblokker

 • Oversikt
 • Relaterte applikasjoner

Gjør leilighetskomplekset mer attraktivt

Moderne teknologi gir huseiere og driftsansvarlige mange muligheter til å forbedre bygningenes energieffektivitet – enten man planlegger å oppføre, renovere eller pusse opp et bygg.
Danfoss har som mål at alle som bor i leilighetskomplekser, skal få fullt utbytte av effektive varmesystemer. Dette innebærer bedre avkastning på investeringen, lavere samlet kostnad, økt komfort og trygghet og redusert miljøpåvirkning.

 

En rekke alternativer for applikasjonsdesign er tilgjengelig for alle typer prosjekter, fra renoveringsprosjekter til nybygg.
Både brukernes behov, funksjonelle krav, økonomi og avkastning må tas i betraktning når du skal velge den riktige løsningen.

Hvordan vi kan hjelpe deg

For beboere

 • Rimelig husleie og en kraftforsyning du kan stole på
 • Hygienisk varmt tappevann til alle døgnets tider
 • Individuelle temperatursoner – overalt, hele tiden
 • Moderne bygningstjenester som ikke skaper bekymring
 • Ingen støy fra varmesystemet, og alle radiatorer avgir varme
 • Moderne varmeteknologi som avlaster miljøet

For eiere

 • Stabile kostnader under planlegging og gjennomføring av renoverings- og nybyggprosjekter
 • Lavest mulig investering med hurtig avkastning
 • Beholder verdien på lang sikt: lett å leie ut, lett å selge
 • Ikke behov for legionellatesting
 • Fornøyde leietakere: ingen klager på grunn av støy eller dårlig forsyning til individuelle radiatorer
 • Pålitelig varmeteknologi – lett å bruke og lett å fakturere

Brosjyren «Gjør leilighetskomplekset mer attraktivt»

Lær mer om applikasjoner fra Danfoss for leilighetskomplekser

Relaterte applikasjoner

 • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
  Frost- og snøbeskyttelse

  Danfoss' systemer brukes i alle applikasjoner for frostbeskyttelse på parkeringsplasser, i garasjer, trapper, på fortau og andre flater på bakkenivå som kan beskyttes mot vinterens negative effekter. Frostbeskyttelsessystemer fra Danfoss inneholder alle nødvendige produkter, som kabler eller varmematter, spesialiserte styreenheter og monteringstilbehør.

 • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
  Gulvvarme – elektrisk

  Løsningen fra Danfoss er det beste alternativet for elektrisk oppvarming fordi den fungerer med alle typer gulv og rom og med mange ulike typer bygninger. Elektrisk oppvarming fra Danfoss for innendørs gulvvarme sikrer komfort, minimalt energiforbruk, fleksibilitet og holdbarhet.

  De intelligente løsningene fra Danfoss har langvarig effekt og er den mest effektive investeringen på lang sikt for enhver bolig.

 • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
  Gulvvarme – vannbåren

  Danfoss er en ideell partner når du skal opprette et vannbårent gulvvarmesystem. Med vårt brede utvalg av gulvvarmeprodukter bestående av paneler, rør, manifolder, blandeshunter og romtemperaturregulatorer kan vi tilby en kvalitetsløsning til ethvert nybygg eller renoveringsprosjekt.

 • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
  Hydronisk innregulering og styring

  Danfoss' løsninger for hydronisk innregulering og styring sikrer en optimalisert distribusjon av varme- og kjølevann i HVAC-systemer. Hvilken løsning som anbefales, avhenger av systemet (kontinuerlig eller variabel gjennomstrømning), applikasjonen (oppvarming og/eller kjøling) og varmekilder (radiatorer, terminalenheter eller annet).

 • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
  Radiatortermostater og ventiler

  I Danfoss ønsker vi å hjelpe profesjonelle installatører med å gi best mulig service til kundene sine. Én av måtene vi gjør dette på, er ved å tilby en markedsledende garanti både for våre manuelle og elektroniske radiatortermostater og ventiler.

 • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
  Regulering av romtemperatur

  Radiatortermostater og systemer for regulering av romtemperaturen kompenserer for svingende oppvarmingsbehov og holder temperaturen i hvert rom på et nivå som bestemmes av hver enkelt beboer.