Frost- og snøbeskyttelse

  • Oversikt
  • Relaterte produkter
  • Case studies
  • Læring

Dagens moderne konstruksjonsdesign kjennetegnes ikke bare av original arkitektur og stilfullt interiør, men også av intelligente varme-, kjøle- og sikkerhetsløsninger. Disse diskré skjulte installasjonsteknologiene sparer både tid og penger, samtidig som de gir ekstra komfort og brukervennlighet.

Denne teknologien omfatter beskyttelsessystemer man finner på parkeringsplasser, garasjer, trapper, fortau og andre underlag som kan sikres mot vinterens negative sider.
 
Elektrisk varme løser denne årstidens utfordringer med energieffektive systemer som bruker varmekabler til å beskytte konstruksjoner mot snø, is og frostskader. Elektrisk oppvarming er en bærekraftig løsning for en grønn og ren fremtid med lavt energiforbruk om vinteren for å holde tak og innkjørsler tørre og sikre.

Electric heating solves the season challenge with energy efficient systems using heating cables to protect construction against snow, ice, and frost damage. Electric heating is a sustainable solution for a green and clean future with low energy consumption during the winter period to keep your roofs and driveways dry and safe.

Funksjoner og fordeler

Ice and snow melting for all types of buildings and infrastructure

Fast and easy to install​

Multiple application options​

Safe and robust materials​

Long warranty term

Elektrisk oppvarming for din sikkerhet

Det er velkjent hvor farlig det kan være å falle i glatte trapper og på glatte fortau, eller hvor irriterende det er med bulker i bilen på grunn av glatte innkjørsler til garasjer eller parkeringshus. Hvert år er mediene fulle av rapporter om personer som har brukket bein eller slått seg kraftig etter å ha sklidd på isete underlag.

Elektriske varmesystemer for utendørs bruk vil eliminere disse farene. Elektrisk oppvarming brukes til å smelte is og snø, og gir sikkerhet for mennesker, kjøretøy, utstyr og bygninger om vinteren.

Varmesystemet for utendørs bruk består av tre hovedkomponenter:

• Et varmeelement (kabel eller matte med egnet spesifikk effekt)
​• En styreenhet (den kan være digital med fuktighets- og temperatursensorer eller analog med temperatursensorer)
• Tilleggsutstyr avhengig av valgt utstyr (f.eks. klips, festetape eller annet)

Systemets effektivitet er spesielt viktig på skrånende underlag, f.eks. garasjeramper. Vær oppmerksom på at det ikke er nødvendig å varme opp hele innkjørselen, siden det bare er de små områdene til dekkene som må varmes opp.

For innkjørsler med bratte hellinger kreves det et lineært dreneringssystem for å drenere vannet fra smeltet snø og is. Trapper må også beskyttes mot frost.

I trapperlegges kablene i sløyfer på tvers av trinnene, med tilstrekkelig avstand mellom de tilstøtende seksjonene. På nye konstruksjoner legges installasjonen på overflaten av trappen og dekkes med et betonglag med en tykkelse på tre til fem centimeter. På gamle trapper plasseres kablene i spor og dekkes med betong, tilsatt mykningsmiddel. Betongen skal feste seg tett til hele overflaten av kabelen uten at det oppstår luftbobler.

Elektriske varmesystemer for utendørs sikkerhet kan installeres både ved bygging og renovering av eksisterende anlegg.

Snørydding er ingen fornøyelse. Is er imidlertid et enda større problem som følge av frost etter et snøfall.

Bruken av kjemikalier til avising er tidkrevende og påvirker miljøet negativt ved at opptiningsblandingene ødelegger jordsmonnet, fottøy og forårsaker plantedød, og derfor er strengt forbudt å bruke i hager. Takket være elektriske varmesystemerer det et alternativ til å bruke kjemikalier som ikke skader overflatene og sparer en for å kjøpe verktøy for å fjerne snø og is.

Sikker bakke og sikkert tak med varmekabler fra Danfoss

Danfoss har utviklet allsidige utendørsløsninger for rørvarme, tak-, takrenne- og bakkevarme som kan installeres på praktisk talt alle typer bygg, inkludert private bygninger, forretningsbygg og institusjonsbygg.

Relaterte produkter

Frostbeskyttelse

Case studies

Kommer snart ...

Kommer snart ...

Læring

Danfoss learning - online training free of charge

Besøk vårt e-læringssenter

Danfoss tilbyr online kurs for elektrikere, montører og designere som jobber med elektrisk gulvvarme, is- og snøsmelting. Det er 6 e-læringskurs tilgjengelig, og de er gratis. Send en forespørsel via Danfoss Learning Portal.

For mer informasjon kan du registrere deg i vår supportseksjon ved å følge lenken eller finne oversikten over tilgjengelige kurs i tabellen nedenfor.