Danfoss A2L-klare kondenseringsenheter for multi-kuldemedier for installasjoner med ultralav GWP-verdi

torsdag 12. august 2021

Lanseringen av de nye Optyma™-kondenseringsenhetene og MTZ/NTZ-kompressorene — etter kvalifisering av ventiler og rørkomponenter i 2020 — betyr at Danfoss har den bredeste porteføljen av A2L-klare kjøleløsninger som er kompatible med kuldemediene R1234yf, R454C og R455A.

Med stadig strengere krav til reduksjon av GWP-nivået (Global Warming Potential) har kjøleeksperter en mulighet til å starte det grønne skiftet i dag ved å bytte til A2L-kuldemedier med et GWP-nivå på under 150.

Og fordi endring tar tid, vil Danfoss veilede deg gjennom kuldemedieovergangen med førstehånds kunnskap om de voksende kravene — og tilby produkter som er A2L-kompatible og trygge å installere.

Overgangen til kuldemedier med ultralave GWP-nivåer er bare i startfasen. Neste fase i avviklingen av HFC med høyt GWP-nivå er allerede i slutten av 2021, da med en reduksjon på 55 % i forhold til 2015-nivået.

A2L-kuldemedier tilbyr kjøleekspertene et kostnadseffektivt alternativ som opprettholder en konvensjonell systemkonstruksjon samtidig som GWP-nivået minimeres. I praksis tilbyr et kuldemedie som R1234yf en 99 % reduksjon i GWP sammenlignet med A1-kuldemediet R134a — og resultatet kan du oppnå uten ytterligere kompleksitet.

Vårt omfattende utvalg av A2L-klare kondenseringsenheter, kompressorer og komponenter sørger for at vi er forberedt på det grønne skiftet når du er det.

Nye Danfoss Optyma™ Slim Pack- og Optyma™ Plus-kondenseringsenheter for flere kuldemedier har et fremtidsrettet design som er kompatibelt med både A1- og A2L-kuldemedier– alt i én enhet. Du får de samme meget brukervennlige enhetene du kjenner fra før, konstruert for å fungere trygt og problemfritt med A2L-kuldemedier:

“A2L-kuldemedier er miljøvennlige løsninger som oppfyller stadig strengere krav — men krever spesiell sikkerhetstesting og -konstruksjon på grunn av en viss antennelighet. De nye Optyma™-kondenseringsenheten er testet for sikkerhet mot antennelse i uavhengige laboratorier og konstruert med risikoreduserende forholdsregler, for eksempel en forseglet elektrisk boks, hull og luker for å sikre fortynning av kuldemediet - noe som gjør at installatørene føler seg tryggere”, sier Rogerio Salhab Federici, leder for systemløsninger i Danfoss Climate Solutions.

Med det optimale forholdet mellom energi og ytelse vil du med de oppdaterte Optyma™-kondenseringsenhetene oppnå høyere energieffektivitet samtidig som du reduserer energiforbruket og indirekte utslipp. Denne optimale kombinasjonen sørger for en økonomisk levedyktig løsning som du kan implementere i dag — støttet av vår komplette portefølje av A2L-klare komponenter.

Som et supplement til de nye kondenseringsenhetene, er mindre kommersielle og kommersielle kompressorer A2L-klare. De velkjente MTZ- og NTZ-stempelkompressorene – for henholdsvis middels og lav temperatur – er nå kvalifisert for bruk med R454C- og R445A-kjølemidler og tilbys i et oppsett for multi-kuldemedier.

I tillegg vil den såkalte scrollversjonen være A2L-klar innen 3. kvartal 2021 — noe som gir deg et komplett utvalg av kompressorløsninger som er kompatible med kuldemedier med ultralav GWP-verdi.

Med nettbaserte kurs arrangert av offisielle partnere til praktiske, brukervennlige verktøy som Coolselector2® og Ref Tools ønsker vi å hjelpe deg med å bytte til A2L-kuldemedier i ditt eget tempo.