Danfoss lanserer “verdens minste” EEV for mindre A/C- og IT-kjøling

mandag 27. april 2020
Danfoss ETS 5M er konstruert for små A/C- og CRAC-enheter

Danfoss har lansert det som trolig er verdens minste elektroniske ekspansjonsventil (EEV) en mini-EEV A/C- og CRAC-enheter, for bedre systemeffekt, driftssikkerhet og stillegående drift av originalutstyr.

Danfoss ETS 5M er utviklet som svar på markedets behov for mer stillegående drift og større driftssikkerhet, og er betydelig mindre og lettere enn de nest beste alternativene – egnet for utvikling av kompakte systemkonstruksjoner eller utskifting i eksisterende systemer.

For komfortapplikasjoner sikrer ETS 5M lavt støynivå, og tilbyr full toveis strømning for stille, presis ytelse med både kjøling og oppvarming.

I tillegg er ETS 5M ideell for CRAC-systemer (Computer Room Air Conditioners) med høy fordampingstemperatur, med sin direkte ekspansjon. Den nøyaktige mengdereguleringen og klassens beste beskyttelse mot fuktighet og intern lekkasje forbedrer systemets pålitelighet i datasentre der konstant temperatur må opprettholdes døgnet rundt. De nye ventilene er elektrisk kompatible med eksisterende 12V-drivere. Det er et viktig tillegg til porteføljen for små A/C-enheter, og utvider en allerede etablert portefølje av komponenter for et bredt kapasitetsområde av CRAC-enheter, som inkluderer kompressorer, styreenheter og sensorer, systembeskyttere som filtertørkere, kule- og reguleringsventiler og mikroplatevarmevekslere i WC-systemer.

Danfoss ETS 5M er nå tilgjengelig i Coolselector®2
Danfoss ETS 5M er nå tilgjengelig i Coolselector®2

Viktige funksjoner og fordeler inkluderer:

  • Utmerket mengderegulering – spesielt under forhold med delbelastning
  • Fleksibelt systemkonstruksjon – med vertikal ±90° installasjon
  • Kompatibel med kjølemedier med lav GWP – f.eks. R32
  • Lave utskiftningskostnader – kompatibel med eksisterende ventildrivere
  • Høy innvendig tetthet – i normal og reversert strømningsmodus
  • Stort utvalg av kobberkontakter for lodding – for enkel systemdesign

Victor Marinich, Global Marketing Director Danfoss Cooling – Air Conditioning sier: "ETS 5M gir betydelige designfordeler for produsenter av originalutstyr. Det er verdens minste EEV, som ikke bare gjør det mulig for utviklere å bygge mer kompakte systemer, men som også bidrar til å forbedre virkningsgraden – noe som gjør det til en svært kostnadseffektiv løsning for sluttbrukere."

"I tillegg har ventilen bevist sine akustiske egenskaper i laboratorietester, og vist bedre resultater enn de fleste eksisterende produkter på tvers av et bredt spekter av driftsforhold og kuldemediefyllinger."

"Under testforhold oppnådde Danfoss ETS 5M den laveste lekkasjegraden i begge retninger sammenlignet med andre EEV-er."

ETS 5M fra Danfoss nå er tilgjengelig for små A/C-enheter og CRAC-applikasjoner, men Danfoss har til hensikt å utvide bruksområdet for komponenten, først med bruksområder som varmepumper, og senere til semi-plugin-skap, kjølerom og kjøletransport.

Til produktvalg i Coolselector®2

Til product store