Danfoss lanserer et stort utvalg av R32-kvalifiserte komponenter

mandag 2. mars 2020

Verden er på vei bort fra R410A og R22. Danfoss har derfor kommet med en komplett portefølje av komponenter som skal hjelpe produsentene å utvikle A/C-anlegg med R32.

Med lavt globalt oppvarmingspotensial (GWP-675), høy volumkapasitet og effekt og lavere innkjøpspris og systembelastning har R32 – sammen med R452B og R454B – blitt et av de mest populære alternativene til R410A for kommersielle A/C-anlegg og varmepumper.

Høy etterspørsel – og lanseringen av porteføljen med multikjølemidler for R410A/R452B/R454B tidligere i år – har gjort at Danfoss presenterer et komplett utvalg av komponenter som gjør at produsentene kan konstruere R32-systemer opp til 700 kW / 260 TR.

Porteføljen omfatter:

  • DSF-scrollkompressorer med fast hastighet og IDV-er optimalisert for R32 – komplett utvalg kommer innen utgangen av 2020
  • Mikroplatevarmevekslere (MPHE-Z-utførelse) optimalisert for R32 – komplett utvalg kommer innen utgangen av 2020
  • Mikrokanalvarmevekslere (MCHE) tilpasset for R32
  • Colibri® elektronisk ekspansjonsventil (ETS C) og ekspansjonsventilene TGE og TR6 for amerikanske boliger
  • Systemvern og linjekomponenter som NRV sikkerhetsventiler, GBC kuleventiler, STF 4-veisventiler, EVR v2 magnetventiler, ACB brytere og DST P110 sensorer, DML og DCL for boliger og DCRE filtertørkere for større A/C-anlegg, SG seglass – alt kvalifisert for R32. Kompatibilitet er kontrollert med alle råvarer, og alle tilkoblinger over 25 mm er validert iht. PED-kategori II unntatt for EVR v2 og med amerikansk godkjenning.

Danfoss' scrollutførelse gjør at produsentene fullt ut kan utnytte R32s termodynamiske egenskaper. Den sikrer 10 % høyere volumkapasitet for en kompressor av samme størrelse. Denne optimaliserte designen forbedrer $/TR-€/kW-forholdet. Den reduserer også problemet med høy utløpsgasstemperatur uten at man trenger dyr væske- eller dampinjeksjon. Dette er en betydelig kostnadsgevinst med en bred driftskarakteristikk som egner seg til reversible systemer.

Og i likhet med Danfoss' utvalg av DSH multikjølemidler er DSF utvalget utstyrt med IDV-teknologi for å oppfylle de nyeste kravene til sesongeffekt. 

Matthieu Stoll, Danfoss Cooling, AC Segment Marketing Director, sa: – Over hele verden er klimaanleggprodusenter på vei vekk fra R410A. Med et nytt R32-produktsortiment i tillegg til vår eksisterende portefølje av multikjølemidlene R410A/R452B/R454B er vi opptatt av å kunne tilby kundene våre så mange valgmuligheter som mulig.

Coolselector®2 er gratis programvare som kan lastes ned. Dette er en vitenskapelig, tidsbesparende måte å velge Danfoss-produserte komponenter på, og sikre optimal ytelse i kjøle- og A/C-systemene ved hjelp av nøyaktig teknisk informasjon. Coolselector®2 kommer med objektive beregninger for valg av kjøle- og A/C-komponenter basert på brukerens tilbakemelding eller basert på standard driftsforhold.