Regnskap første kvartal 2019

tirsdag 7. mai 2019

Danfoss fortsetter og kjøper nye teknologier

Danfoss kjører videre i vekstsporet og fortsetter massive investeringer i fremtidig vekst. Målt mot et godt første kvartal i 2018, vokste Danfoss omsetning med 6% til 1.563 mio. euro, hvilket tilsvarer en vekst på 3% i lokal valuta. Kvartalet viste fortsatt stor etterspørsel i Nord-Amerika, mens andre deler av verden var preget av økt volatilitet – Kina, hvor etterspørselen var avdempet, men stort sett oppveid av godt momentum i Europa og India.

Samtidig med at det høye investerings­nivået ble fastholdt, leverte Danfoss en inntjening (EBIT) på 160 mio. euro - et resultat på linje med det høye nivået i første kvartal forrige år. EBIT-margin landet på 10,3%.

"Vi er godt i gang. Som forventet har vi siden 4. kvartal forrige år sett lavere vekstrater i noen av industriene som vi opererer i. Våre energieffektive og innovative løsninger har aldri vært mer relevante, derfor fortsetter vi med å styrke våre kjerneforretninger og har løftet våre investeringer i innovasjon. Ytterligere investerer vi kraftig i å skape en sterk plattform innenfor elektrifisering og digitalisering. Det er vår strategi i å sikre fremtidig vekst," sier Kim Fausing, konsernsjef og CEO.

I første kvartal økte Danfoss investeringene i innovasjon med 11% til 68 mio. euro, hvilket svarer til 4,4% av omsetningen. Danfoss inngikk også i en avtale om overtagelse av den amerikanske virksomhet UQM Technologies, Inc. – en førende teknologivirksomhet innen hybrid og elektriske fremdrifts-løsninger til busser, lastvogner, off-highway kjøretøy og skip. I april utvidet Danfoss sin eierandel i den finske virksomheten Leanheat – en ledende ekspert i bruken av kunstig intelligens til å gjøre bygninger og fjernvarmesystemer energieffektive og smarte.

"Vi ser en stigende etterspørsel etter mer bæredyktige løsninger. Danfoss er førende som teknologipartner, og vi utvider vårt brede utvalg av løsninger med ny banebrytende teknologi for å kunne gi våre kunder mulighet til å bygge opp konkurransedyktige posisjoner. Et eksempel er innen off-highway og marine, hvor vi styrker vårt utvalg av elektriske løsninger via målrettede oppkjøp. Leanheat er et annet godt eksempel på, hvordan vi utvider våre kompetanser innen software og kunstig intelligens, slik vi i kraft av mer energieffektive og smarte løsninger til bygninger og fjernvarmenettverk står sterkere i markedet," sier Kim Fausing.

Nøkkeltall fra første kvartal 2019:

  • Omsetningen steg med 6% til 1.563 mio. euro (1. kvartal 2018: 1.474 mio.), svarende til 3% vekst i lokal valuta.
  • Driftsresultatet (EBIT) beløp seg til 160 mio. euro (1. kvartal 2018: 166 mio.). EBIT-marginen var 10,3% (1. kvartal 2018: 11,3%).
  • Nettoresultatet i første kvartal var 110 mio. euro (1. kvartal 2018: 113 mio.).
  • Investeringer i innovasjon steg med 11% til 68 mio. euro (1. kvartal 2018: 61 mio.), tilsvarende 4,4% av salget (1. kvartal 2018: 4,1%).

Forventningene til 2019 er bekreftet

I 2019 forventer Danfoss å utvide eller fastholde sin markedsandel og samtidig øke profitabiliteten målt som margin i forhold til 2018-nivået etter betydelige investeringer i digitalisering og elektrifisering.

Mer information:
Danfoss Media Relations
Tlf.: +45 70 20 44 88

Regnskap Q1, 2019, Danfoss

Regnskapet 1. kvartal 2019

Les mer i regnskapet for 1. kvartal 2019 på engelsk).