Regnskap første halvår 2019

tirsdag 13. august 2019

God utvikling i et vanskeligere marked

Danfoss fortsetter massive investeringer i innovasjon og har kjøpt ny teknologi innen for elektrifisering. Omsetningen vokste i første halvår med 4%, men andre kvartal var preget av en oppbremsning i markedsveksten i flere industrier.

Danfoss omsatte for 3,2 mia. euro i første halvår av 2019, hvilket er 125 mio. euro mer enn i første halvår 2018. Veksten var drevet av etterspørsel på energieffektivitet og løsninger til begrensning av CO2-utledning i Europa og Nord-amerika, mens Kina var preget av økonomisk tilbakeholdenhet – hvilket også i slutten av andre kvartal bredte seg til Europa og Nordamerika. Danfoss leverte en inntjening (EBIT) på 351 mio. euro, hvilket er på nivå med det meget gode resultat for første halvår forige år, når det korrigeres for gevinsten fra siste års frasalg av varmepumpe-forretningen Thermia. EBIT-marginen ble på 11,1 %.

"Vi har leveret en stærk performance i et mere vanskeligt marked. Vi producerer en bred vifte af teknologier og løsninger, som spiller en afgørende rolle i at bekæmpe klimaforandring. Samtidig er energieffektivitet og low-emission-løsninger rykket højt op på dagsordenen i den grønne omstilling. Men usikkerheden fra handelskonflikten mellem USA og Kina og andre geopolitiske konflikter har bredt sig til resten af verden, og vi er forberedte på en global økonomi i et lavere vækstgear, hvor markedsvæksten i andet halvår kan blive negativ i de mest cykliske industrier," siger Kim Fausing, koncernchef og CEO.

Danfoss konsernets første halvår var kjennetegnet ved en fortsatt markant fokus på utvikling og styrking av de fire kjerneforretninger. Det kom direkte til utrykk gjennom 140 mio. euro investert i forskning og utvikling av nye produkter, hvilket er 11% høyere enn forrige år.

”Vi vil fortsætte med at investere for at styrke Danfoss på langt sigt og sikre fremtidig vækst. Det er kernen i vores strategi, og måden hvorpå vi kan forblive i front og være den mest attraktive teknologi-partner for vores kunder,” uddyber Kim Fausing.

I juli måned gjennemførte Danfoss kjøpet av den amerikanske virksomhet UQM Technologies, Inc., som leverer elektriske løsninger til fremdrift av kommersielle og off-highway kjøretøy. I takt med stigende etterspørsel på elektriske løsninger har Danfoss investert massivt i dette området og er i dag markedsledende innenfor elektriske løsninger til kjøretøy og skip.

"Verden er trådt ind i en digital og elektrisk transformation med et stort fokus på bæredygtighed, der grundlæggende forandrer vores energisystemer, og måden vi bruger energi. Det går rigtig stærkt på disse områder, og derfor investerer vi i øjeblikket i innovation og tilkøb af ny teknologi, så vi kan være helt forrest i denne udvikling," siger Kim Fausing.

Nøkkeltall fra første halvår 2019:

  • Omsetningen økte med 4% til 3.165 mio. euro (1. halvår 2018: 3.041 mio.), tilsvarende 2% vekst i lokal valuta.
  • Driftsresultatet (EBIT) beløp seg til 351 mio. euro (1. halvår 2018: 370 mio.). EBIT-marginen var 11,1% (1. halvår 2018: 12,2%).
  • Nettoresultatet i første halvår var 242 mio. euro (1. halvår 2018: 253 mio.).
  • Investeringer i innovasjon steg med 11% til 140 mio. euro (1. halvår 2018: 126 mio.), tilsvarende 4,4% av salget (1. halvår 2018: 4,1 %).

Forventningene til 2019 fastholdes

Forventningene til 2019, som ble offentliggjort i årsrapporten for 2018, fastholdes: Danfoss forventer i 2019 å utvide eller fastholde sin markedsandel og samtidig øke profitabiliteten målt som margin i forhold til 2018-nivået etter betydelige investeringer i digitalisering og elektrifisering.

Usikkerheten omkring forventningene har allikevel økt som følge av den aktuelle geopolitiske situasjon - særlig handelskonflikten mellem USA og Kina og andre konflikter, som driver et høyt nivå av usikkerhet og påvirker markedsveksten negativt i cykliske industrier.

Mer informasjon:

Danfoss Media Relations
Tlf.: +45 70 20 44 88

Les mer om regnskapet for første halvår 2019 (på engelsk).