Regnskap første halvår 2019

tirsdag 13. august 2019

God utvikling i et vanskeligere marked

Danfoss fortsetter massive investeringer i innovasjon og har kjøpt ny teknologi innen for elektrifisering. Omsetningen vokste i første halvår med 4%, men andre kvartal var preget av en oppbremsning i markedsveksten i flere industrier.

Danfoss omsatte for 3,2 mia. euro i første halvår av 2019, hvilket er 125 mio. euro mer enn i første halvår 2018. Veksten var drevet av etterspørsel på energieffektivitet og løsninger til begrensning av CO2-utledning i Europa og Nord-Amerika, mens Kina var preget av økonomisk tilbakeholdenhet – hvilket også i slutten av andre kvartal bredte seg til Europa og Nordamerika. Danfoss leverte en inntjening (EBIT) på 351 mio. euro, hvilket er på nivå med det meget gode resultat for første halvår forrige år, når det korrigeres for gevinsten fra siste års frasalg av varmepumpe-forretningen Thermia. EBIT-marginen ble på 11,1 %.

"Vi har levert  godt i et vanskeligere marked. Vi produserer flere teknologier og løsninger, som spiller en avgjørende rolle med å bekjempe klimaforandring. Samtidig er energieffektivitet og low-emission-løsninger kommet høyt opp på dagsordenen i den grønne omstilling. Men usikkerheten fra handelskonflikten mellom USA og Kina og andre geopolitiske konflikter har bredt seg til resten av verden, og vi er forberedt på en global økonomi i et lavere vekstgear, hvor markedsveksten i andre halvår kan bli negativ i de mest cykliske industrier," sier Kim Fausing, konsernsjef og CEO.

Danfoss konsernets første halvår var kjennetegnet ved en fortsatt markant fokus på utvikling og styrking av de fire kjerneforretninger. Det kom direkte til utrykk gjennom 140 mio. euro investert i forskning og utvikling av nye produkter, hvilket er 11% høyere enn forrige år.

”Vi vil fortsette med å investere for å styrke Danfoss på lang sikt og sikre fremtidig vekst. Det er kjernen i vår strategi, og måten vi kan forbli i front og være den mest attraktive teknologi-partner for våre kunder,” utdyper Kim Fausing.

I juli gjennomførte Danfoss kjøpet av den amerikanske virksomhet UQM Technologies, Inc., som leverer elektriske løsninger til fremdrift av kommersielle og off-highway kjøretøy. I takt med stigende etterspørsel på elektriske løsninger har Danfoss investert massivt i dette området og er i dag markedsledende innenfor elektriske løsninger til kjøretøy og skip.

"Verden har trådd inn i en digital og elektrisk transformation med et stort fokus på bæredyktighet, hvor grundleggende forandrer våre energisystemer, og måten vi bruker energi. Det går veldig godt på disse områder, og derfor investerer vi i øyeblikket i innovation og oppkjøp av ny teknologi, så vi kan være helt fremst i denne utvikling," sier Kim Fausing.

Nøkkeltall fra første halvår 2019:

  • Omsetningen økte med 4% til 3.165 mio. euro (1. halvår 2018: 3.041 mio.), tilsvarende 2% vekst i lokal valuta.
  • Driftsresultatet (EBIT) beløp seg til 351 mio. euro (1. halvår 2018: 370 mio.). EBIT-marginen var 11,1% (1. halvår 2018: 12,2%).
  • Nettoresultatet i første halvår var 242 mio. euro (1. halvår 2018: 253 mio.).
  • Investeringer i innovasjon steg med 11% til 140 mio. euro (1. halvår 2018: 126 mio.), tilsvarende 4,4% av salget (1. halvår 2018: 4,1 %).

Forventningene til 2019 fastholdes

Forventningene til 2019, som ble offentliggjort i årsrapporten for 2018, fastholdes: Danfoss forventer i 2019 å utvide eller fastholde sin markedsandel og samtidig øke profitabiliteten målt som margin i forhold til 2018-nivået etter betydelige investeringer i digitalisering og elektrifisering.

Usikkerheten rundt forventningene har likevel økt som følge av den aktuelle geopolitiske situasjon - særlig handelskonflikten mellom USA og Kina og andre konflikter, som driver et høyt nivå av usikkerhet og påvirker markedsveksten negativt i cykliske industrier.

Mer informasjon:

Danfoss Media Relations
Tlf.: +45 70 20 44 88

Regnskapet 1. halvår 2019

Les mer om regnskapet for første halvår 2019 (på engelsk).