Danfoss setter fokus på energieffektivitet til COP26 i ny kampanje

torsdag 4. november 2021
COP26

Danfoss oppfordrer beslutningstakere til handling på COP26. I en global kampanje rettet mot COP26-deltakerne i Glasgow, fremhever Danfoss at energieffektivitet er den mest kostnadseffektive måten å oppnå økonomisk vekst, sikre den grønne omstilling og oppfylle målene i Parisavtalen.

I en ny, global kampanje vil Danfoss vie mer oppmerksomhet til energieffektivitet for COP26. Spesielt energieffektivitet gir ifølge IEA mer enn 40 prosent av de nødvendige reduksjonene i energirelaterte utslipp som verden trenger hvis den skal nå internasjonale klima- og energimål. Kampanjen er rettet mot deltakerne på COP26 i Glasgow, og spesielt beslutningstakerne.

Danfoss deltar på COP26 for å møte politiske ledere og frivillige organisasjoner, for å bidra til å forsterke budskapet om at handling er nødvendig nå. Kampanjen inkluderer en omfattende digital kampanje samt avisomslag rundt den trykte utgaven av Financial Times. Hovedbudskapet til deltakerne på COP26 er at den grønneste energien er energien vi ikke bruker.

Se oppfordringen til klimatiltak i denne videoen med Danfoss CEO Kim Fausing.

Ifølge Martin Rossen, Senior Vice President, Group Communications and Sustainability i Danfoss, er kampanjen fokusert på energieffektivitet ettersom årlige globale forbedringer var tiårets laveste i 2020. Tall fra Det internasjonale energibyrået viser at energiintensiteten ble forbedret med 0,8 prosent i 2020, noe som er ca. halvparten av målene, korrigert for vær, for 2019 (1,6 prosent) og 2018 (1,5 prosent).

«Det er avgjørende at beslutningstakere på COP26 prioriterer energieffektivitet. Det er den viktigste enkeltkomponenten for å nå Paris-målene, det er ekstremt kostnadseffektivt, og det kan øke økonomien og skape arbeidsplasser, sier Martin Rossen.

Martin Rossen, som er tidligere stabssjef for Danmarks statsminister Mette Frederiksen, ser på den nåværende energikrisen som en potensiell øyeåpner for beslutningstakere.

I en artikkel som nylig ble publisert i politics.co.uk, skriver Rossen at høye priser bør minne beslutningstakere om at den grønneste energien er energien vi ikke bruker.

Les artikkelen i politics.co.uk her

«Det meste av energien brukes i byer og bygninger, fabrikker og transport. Og vi bruker mye mer energi enn vi trenger, noe som ikke bare er dårlig for klimaet, men også for økonomien. Om ikke annet bør økningen i energiprisene være løftestangen for klimatiltak på COP26, sier Martin Rossen, og understreker at det ikke er noen tid å kaste bort.

«Tiden for snakk er forbi. Nå er tiden inne for å handle, og energieffektive løsninger er klare til å implementeres", sier han.

Om kampanjen

  • Digital kampanje i mer enn 25 land målrettet politikere og beslutningstakere. I en video forteller Danfoss CEO Kim Fausing om rollen til energieffektiviseringsforbedringer i den grønne omstillingen og hvordan teknologi som er tilgjengelig i dag kan redusere kostnadene ved utrulling av fornybar energi, fremskynde den grønne omstillingen og skape arbeidsplasser.
  • Omslag på den trykte utgaven av Financial Times med budskap om at den grønneste energien er energien som ikke blir brukt. Les mer her
  • Virtuelt COP26 arrangement om den unike muligheten som økonomisk oppgang og nye nasjonale infrastrukturplaner skaper for å raskt få til den grønne omstillingen Live fra den grønne omstillingen: Avkarbonisering av bygninger og deres konstruksjoner

For mer informasjon kontakt:
Mikkel Ballegaard Pedersen
Regional PR Lead
+45 26 10 95 19
Mikkel.ballegaard@danfoss.com

COP26 Glasgow

COP26 – FNs klimakonferanse

På COP26 i Glasgow må alle land sende inn konkrete planer for å møte 1,5°-scenariet. Imidlertid glemmer vi ofte at den grønneste energien er den vi ikke bruker i det hele tatt.