Danfoss åpner «Smart Store» innovasjonssenter for å optimalisere energieffektiviteten i dagligvarehandelen

torsdag 24. august 2023

Nytt senter for applikasjonsutvikling åpner i det energieffektive «Smart Store»-supermarkedet i nærheten av Danfoss' hovedkontor i Nordborg i Danmark:

  • Dette samarbeidende testmiljøet vil gjøre det mulig for produsenter av originalutstyr, entreprenører, dagligvareforhandlere og Danfoss-ingeniører å utvikle nye teknologier og løsninger for å forbedre energi- og driftseffektiviteten i dagligvarehandelen.
  • Danfoss «Smart Store» er et fungerende supermarked, som gir deg muligheten til å forstå hvordan ny teknologi vil fungere i den virkelige verden. Dette gir butikksjefene mulighet til å fokusere på virksomheten sin samtidig som de sparer energi og kostnader.  
  • Butikken bruker varme- og kjøleteknologi og automasjonsløsninger i verdensklasse med en tilbakebetalingstid på mindre enn 3–4 år.

Samarbeid for en fremtidig bærekraftig dagligvarehandel

Danfoss åpnet i dag dørene til senteret for applikasjonsutvikling i «Smart Store»-supermarkedet. Dette er en del av en komplett avkarboniseringspark inkludert flere innovasjonssentre for applikasjoner som varmepumper, varmegjenvinning, neste generasjon fjernvarmenettverk og datasentre. Det nye senteret for applikasjonsutvikling tilbyr kjøle- og varmeindustrien muligheten til å få tilgang til toppmoderne testfasiliteter og ekspertstøtte, til felttesting av nye komponenter og skyteknologier for både små og store applikasjoner.

Danfoss har bygget et nytt Smart Store-supermarked ved hovedkontoret, som vil lede an i utviklingen av en klimavennlig matvarehandel med energieffektiv varme- og kjøleteknologi. Butikken forventes å være 50 % mer energieffektiv enn en tradisjonell butikk, og 90 % av oppvarmingsbehovet for hele butikken vil dekkes av en varmegjenvinningsenhet som fanger opp overskuddsvarme som produseres av kjølesystemene. Supermarkedet har to kjølesystemer som kjører uavhengig av hverandre, noe som sikrer at produkttesting ikke forstyrrer driften i supermarkedet.

 

Energi som tjeneste: Spar energi og reduser oppstartskostnadene

Kjøling er en ømfintlig balansegang. Hvis du bruker for mye kjøling, kaster du bort energi. Hvis du bruker for lite, risikerer du matsvinn. Med smarte kontroller og digital overvåking kan forhandlerne optimalisere kapasitet og etterspørsel, slik at de kan reagere på avvik i tide og forhindre energi- og matsvinn. Butikken vil bli drevet av partnerskapet mellom Danfoss og ANEO Retail, og deres unike tjenestemodell, «Energy as a Service (EaaS)», som gjør det mulig for dagligvarebutikker å abonnere på tekniske fasiliteter som en tjeneste, noe som reduserer driftskostnadene og tiden som brukes på problemhåndtering.

Konseptet gjør det mulig for supermarkeder å implementere det mest energieffektive utstyret uten store investeringer og høye kostnader. Butikkens kjøle- og komfortkjølesystemer kjører utelukkende på naturlige kjølemidler (CO2), som har lavest mulig globalt oppvarmingspotensial.

Anledningen ble feiret med et åpent hus-arrangement for Danfoss-partnere og -kunder som har bidratt til anlegget. Peder Gabrielsenfra Det europeiske miljøbyrået holdt en hovedtale, etterfulgt av en omvisning på stedet under ledelse av Danfoss. Interesserte organisasjoner kan nå kontakte oss for å avtale et eget besøk.

«Med forordningen om fluorert gass (F-gass) i Europa ser vi en reduksjon i F-gassutslipp, og Kigali-tillegget til Montreal-protokollen driver overgangen til kjølemiddel på globalt nivå. Eksemplet vi ser her i dag er et godt eksempel på at det går i riktig retning. Når energieffektivitet og kjølemidler med lavt globalt oppvarmingspotensial fungerer sammen, kan vi redusere utslippene fra oppvarming og kjøling betydelig», sier Peder Gabrielsen. «Behovet for å bruke energi mer effektivt og redusere kostnadene er stadig økende. Innovasjon som det vi ser her, spiller en viktig rolle i å finne de beste løsningene», legger han til.

 

Kontakt oss for mer informasjon:

Pia Beltrao Hansen, kommunikasjons- og PR-direktør

Tlf.: +45 31401245

E-post: pia.hansen@danfoss.com

Danfoss Smart Store ADC viser vei mot netto nullutslipp for supermarkeder