Basert på bare én enkelt ventil og et uslokkelig ønske om å lykkes skapte grunnleggeren av Danfoss, Mads Clausen, et globalt selskap som fortsatt den dag i dag setter standarden for innovasjon.

Les mer Les mindre

Sønn av en gårdbruker, men ingeniør i hjertet

Mads Clausen ble født inn i en bondefamilie på øya Als i Danmark i 1905, og drev virksomheten sin fra gutterommet de første 30 årene. Hovedkontoret til Danfoss ligger fortsatt rett ved siden av familiegården, som nå rommer Danfoss Museum.

Familien gjorde mange forsøk på å få Mads til å overta gårdsdriften, men interessen for ingeniørarbeidet tok overhånd. Mads ble inspirert av oldefaren, som bygde pumper og spinnerokker i verkstedet sitt, og lidenskapen for mekanikk og verdien av godt håndverk vokste seg større. I 1927 ble han ferdig utdannet som ingeniør, og skjebnen førte ham til en jobb hos Brødrene Gram, der han designet komponenter for kuldesystemer.

Mads Clausen snakker til sine ansatte

Grep sjansen til å starte for seg selv

Mads begynte å eksperimentere med ekspansjonsventiler for kuldesystemer. Siden det hersket forbud mot import av ventiler fra USA, grep han sjansen til å starte opp på egen hånd. Mads Clausens første ventil ble laget 25.november 1932. Sommeren 1933 hadde han grunnlagt sitt eget selskap, Danfoss.

Det er ingen overdrivelse å si at Mads Clausen og Danfoss endret øya Als for alltid. Da selskapets vekst skjøt fart i 1950-årene, satte det sitt preg på omgivelsene i nærmiljøet. Høye boligblokker vokste frem – noe som ikke fantes utenfor de største byene – og en hel by med leiligheter, hus, skole, barnehage og kjøpesenter dukket opp nesten over natten på det som før bare hadde vært ødemark. Mengdene av ivrige arbeidere som strømmet til området, førte til at Nordborg ble ingeniørenes Klondyke.

Mads Clausen på det gamle kontoret sitt i Nordborg

Nødvendighet skaper innovasjon

Mangel på varer i 1930-40-årene krevde smarte løsninger. I begynnelsen ga moren til Mads ham lov til å bygge en trehytte i kjøkkenhagen for den nye virksomheten. Da han måtte utvide, satte hun imidlertid ned foten. Oppfinnsom som Mads var, hevet han bygningen opp på stylter og laget en ny underetasje – samtidig som produksjonen fortsatte uten stans.

Etter andre verdenskrig hadde Mads et akutt behov for mer plass, men stod overfor en alvorlig mangel på byggematerialer. I 1949 rev han ned en gammel flyktningeleir og brukte materialene til å bygge den første av fabrikkbygningene i Elsmark. Mange av dem er fortsatt i bruk på området vårt i Nordborg.

Kjennskap til konkurrentene

Marshall-planen, som skulle gjenoppbygge Europa etter andre verdenskrig, inneholdt studieturer til USA og Canada, noe som Mads utnyttet som en smart mulighet til å se an konkurrentene sine.

Han dokumenterte sin nyervervede kunnskap omhyggelig og skrev 36 rapporter om bedriftsbesøkene sine med detaljerte opplysninger om alt fra tekniske spesifikasjoner, organisasjonsdesign, lønnssystemer og produktivitet. Til alt hell konkluderte Mads med at han var på rett spor.

Ivareta våre mest verdifulle ressurser

Mads følte en sterk indre trang til å ta vare på sine medarbeidere og forretningspartnere. I 1956 ble det opprettet et velferds- og interessekontor som skulle forvalte de mange støtteordningene og stiftelsene som hadde blitt etablert. Dette er en tradisjon som føres videre i Danfoss, enten det er monteringsjobber for medarbeidere som er bundet til hjemmet, eller en avdeling som fokuserer på å hjelpe mennesker til å komme på fote igjen etter sykdom.

Denne lojaliteten går begge veier, og det er ikke uvanlig at flere generasjoner i en familie arbeider hos Danfoss. Det er heller ikke bare et Nordborg-fenomen: Medarbeidere over hele verden forblir lojale mot selskapet gjennom flere generasjoner.

Bitten Clausen, Danfoss

Bitten Clausen

Bitten og Mads giftet seg i 1939, og gjennom hele livet hadde hun en svært aktiv rolle i selskapet. Lenge før CSR ble et moteord, hadde Bitten Clausen lagt grunnlaget for Danfoss lange tradisjoner for sosialt ansvar.

Etter Mads Clausens død i 1966 ble Bitten Clausen leder for styret i Danfoss A/S og tok aktivt del i selskapets utvikling. Bitten Clausen døde i 2016 i en alder av 103.