F-gas-forordningen

Danfoss om F-gas-forordningen

F-gas-forordningen blev implementeret 1. januar 2015. Forordningen indfører en HFC-udfasning fra 2015 til 2030 ved hjælp af et kvotesystem og sektorspecifikke forbud mod kølemidler med højt GWP. R404A/R507 er især under pres og bliver med al sandsynlighed udfaset fra alle kommercielle anlæg. Der er blevet udarbejdet en EU-kvotetildelingsordning, og det første nedfasningstrin blev gennemført i 2016, hvor kvoterne blev reduceret med 7 % sammenlignet med basislinjen. Kvotesystemets mekanisme tildeler kvoter til producenter og importører af gasser i store partier. Kvoteindehavere kan overføre en del af deres kvote via autorisationer til importører af forudfyldte enheder. Autorisationer kan igen overdrages, men kun enkelte. Alle overførsler skal indberettes i det centrale register for at sikre, at lovgivningen overholdes. For mere detaljerede beskrivelser og dokumenter med spørgsmål og svar henvises der til EU's hjemmeside eller til EPEE's hjemmeside. Der tages ikke højde for forudfyldte enheder og behovet for udskiftning af R22-anlæg med HFC-erstatninger i nedfasningens basislinje. Importen af forudfyldte enheder estimeres til 11 % i forhold til den officielle basislinje. Da HFC-importen i forudfyldte enheder vil blive medtaget i den officielle kvote fra 2017, menes det, at det vil lægge ekstra pres på tilgængeligheden af HFC.

Ved at tilføje efterspørgslen efter de forudfyldte enheder i nedfasningstrinene og antage, at forbruget i meterton over årene er konstant, står et helt andet scenarie klart. Inden 2018 falder kvoten til 56 % af basislinjen sammenlignet med 63 % tidligere. 2030-målet på 21 % i forhold til basislinjen bliver i virkelighed ca. 19 %.

Sektorbidrag

Den forventede sammensætning af nedfasningen indtil 2021 er vist i sektoroversigten. Det er åbenlyst, at kølebranchen bliver den største bidragsyder til nedfasningen, mens klimaanlæg og varmepumper bidrager mere senere hen.

Foreløbige observationer i slutningen af 2016 viser, at kølemiddelproducenter har forhøjet priserne med ca. 10-15 % på HFC'er i to på hinanden efterfølgende år, mens 9 % af kvoten på samme tid ikke er blevet anvendt i 2015. Hovedårsagen til den manglende anvendelse skyldes mange nytilkomne aktører, som ikke har brugt deres tildelte kvote. En anden vigtig faktor kan være den store hamstring af især R404A, der fandt sted i løbet af 2014. Desuden er det blevet rapporteret, at meget af det udstyr, der blev markedsført i 2015 og 2016, stadig er afhængig af HFC med højt GWP. Når vi samtidig husker på den yderligere kvotestigning fra forudfyldte enheder fra 2017, bliver det meget svært at forudse, hvordan et virkeligt udbuds- kontra efterspørgselsbillede bliver fuldt udviklet.

Forbud mod nyt udstyr

Nedfasningstidsplanen suppleres med forbud mod nyt udstyr og forbud mod at udføre service på udstyr med kølemidler med højt GWP, som det er vist i figur 15. Selvom forbuddene mod at udføre service ligger langt ude i fremtiden, ligger de inden for den forventede levetid for nutidens nye udstyr. Dette lægger nu pres på branchen om at stoppe produktionen af R404A/507-anlæg.