HFC-nedfasning (lovgivning)

Lovgivningen – både den nationale og internationale – har været en af de vigtigste drivkræfter til at fremskynde investeringer i ny teknologi. Kortet giver et overblik over HFC-nedfasningerne, som branchen allerede er blevet pålagt – se også afsnittet om standarder og lovgivning længere nede i denne tekst.  

Tiltagene til at reducere HFC-forbruget kan være frivillige eller lovbestemte (den røde trekant), men de har alle til formål at sætte grænser på markedet. Specifikke vejledende tiltag i forhold til markedsudviklingen – såsom GWP-grænser for visse applikationer – skaber en underliggende bekymring om tilgængeligheden af bæredygtige løsninger (den grønne trekant). Når nye lovgivninger kommer til, har de til formål at omfatte og afbalancere de vejledende tiltag og bekymringer og forudsige rimeligt succesfulde resultater, men alligevel vil der altid være en række udfordringer, som skal løses af de ledende aktører i branchen og lovgiverne på vejen mod ændringer.

Nedfasning af HFC-forbruget for artikel 5- og ikke-artikel 5-lande

Nedfasning af HFC-forbruget for artikel 5- og ikke-artikel 5-lande

Figur: Kølemiddelnedfasning (MP og EU) og de underliggende tiltag.

Der vises her en detaljeret oversigt over de vigtigste regulativer, herunder Montrealprotokollen, EU's F-gas-forordning samt den amerikanske SNAP-lovgivning.

HCFC'er, især R22, er allerede udfaset i EU, og udfasningen er tæt på at være afsluttet i USA og andre industrilande. Industrilandene startede udfasningen af HCFC'er i 2015 og fortsætter indtil 2030. Det er vigtigt at huske på, at HCFC'en R22 anvendes i mange forskellige applikationer, som gør, at udfasningen bliver en udfordring, da intet enkelt ikke-brændbart kølemiddel med lavt GWP kan erstatte det.

I oktober 2016 blev faserne for udfasningen af HFC aftalt og inkorporeret i Montrealprotokollen, som træder i kraft 1. januar 2019. Der er stadig 20 lande, som mangler at ratificere aftalen, men for øjeblikket ser det ud til kun at være en formalitet. Hvis tilføjelsen ratificeres efter den dato, vil den træde i kraft 90 dage derefter. Mange regeringer indfører, udover de nedfasnings- og udfasningsmekanismer der er nævnt herover, tiltag til at reducere forbruget af kølemidler med højt GWP, f.eks. GWP-vægtede afgifter. Spanien, Danmark, Norge og Sverige har pålagt afgifter på HFC'er.

Herudover anvendes der i øjeblikket nationale incitamenter i form af statsstøtte til kølemidler med lavt GWP i mange andre lande.

Der vises her en detaljeret oversigt over de vigtigste regulativer, herunder Montrealprotokollen, EU's F-gas-forordning samt den amerikanske SNAP-lovgivning.

HCFC'er, især R22, er allerede udfaset i EU, og udfasningen er tæt på at være afsluttet i USA og andre industrilande. Industrilandene startede udfasningen af HCFC'er i 2015 og fortsætter indtil 2030. Det er vigtigt at huske på, at HCFC'en R22 anvendes i mange forskellige applikationer, som gør, at udfasningen bliver en udfordring, da intet enkelt ikke-brændbart kølemiddel med lavt GWP kan erstatte det.

I oktober 2016 blev faserne for udfasningen af HFC aftalt og inkorporeret i Montrealprotokollen, som træder i kraft 1. januar 2019. Der er stadig 20 lande, som mangler at ratificere aftalen, men for øjeblikket ser det ud til kun at være en formalitet. Hvis tilføjelsen ratificeres efter den dato, vil den træde i kraft 90 dage derefter. Mange regeringer indfører, udover de nedfasnings- og udfasningsmekanismer der er nævnt herover, tiltag til at reducere forbruget af kølemidler med højt GWP, f.eks. GWP-vægtede afgifter. Spanien, Danmark, Norge og Sverige har pålagt afgifter på HFC'er.

Herudover anvendes der i øjeblikket nationale incitamenter i form af statsstøtte til kølemidler med lavt GWP i mange andre lande.

Tilmeld dig Danfoss' Refrigerant Week

Globale tendenser for kølemidler og lovgivning

Få flere oplysninger om HFC-nedfasningen og globale kølemiddeltendenser i vores gratis webinar fra Refrigerant Week d. 24. september 2018.

Eksterne ressourcer

Læs videre via de eksterne links herunder