Udtænk effektive løsninger med kølemidler med lavt GWP

Kølemidler set fra Danfoss' perspektiv

Intelligente løsninger, der kombinerer høj energieffektivitet og kølemidler med lavt GWP, både naturlige og syntetiske, baner vejen mod bæredygtig køling og air conditioning.

Danfoss har en proaktiv tilgang til at fremme udviklingen og brugen af kølemidler med lavt GWP for at bidrage til at mindske den globale opvarmning og sikre konkurrencedygtighed i branchen.

Danfoss investerer i udviklingen af produkter til kølemidler med lavt GWP, så kundens behov for praktiske, sikre og energieffektive løsninger opfyldes. Vores produktportefølje tilbyder allerede et fuldt program med styringskomponenter til CO2, ammoniak og kulbrinter.

Ifølge International Institute of Refrigeration udgør køleteknologi og air conditioning ca. 15 % af elforbruget verden over, hvilket gør udviklingen af energieffektive løsninger stadigt mere relevant. Danfoss' produktprogram er under konstant udvikling, så det kan tilbyde topmoderne energieffektivitet i hver enkelt komponent – fra kompressorer til varmevekslere og alt derimellem.

Der er en fin balance mellem økonomiske, sikkerhedsmæssige og miljømæssige overvejelser, når der skal udtænkes bæredygtige løsninger. Ud fra vores mangeårige, bæredygtige tankegang og vores ønske om at være pioner inden for nye teknologier arbejder vi bevidst mod at udvikle nye teknologier.

Få mere at vide:

Danfoss brochure om lavt GWP – En bred portefølje til kølemidler med lavere GWP

En bred portefølje til kølemidler med lavere GWP

Vores portefølje til kølemidler med lavt GWP bliver stadigt større. Få et dybtgående indblik i denne brochure, og kontakt Danfoss for flere oplysninger.

Danfoss hvidbog – Refrigerant Options, Now and in the Future (Kølemiddelmuligheder – nu og i fremtiden)

Refrigerant Options, Now and in the Future (Kølemiddelmuligheder – nu og i fremtiden)

Denne hvidbog går i dybden med globale tendenser inden for køling og air conditioning. Den giver dig en forståelse af de nuværende og fremtidige kølemidler og teknologier med fokus på globalt opvarmningspotentiale, energiforbrug og systemeffektivitet. Download den nu, så du er på forkant med udviklingen.