Kølemidler til sænkning af GWP-indholdet

Bæredygtige løsninger er i den bedste interesse for alle interessenter i vores branche. Bæredygtighed garanterer langsigtede investeringer og sikrer overholdelse af Corporate Social Responsibility (CSR).

Når man i dag taler om kølemidler og langsigtet bæredygtighed, tager Danfoss tre vigtige parametre i betragtning, som skal afstemmes for at opnå en bæredygtig balance: økonomi, sikkerhed og miljø.

I en fremtid, når GWP-værdierne falder, på grund af at kravene til udfasning og energieffektivitet (MEP'er) stiger, fokuserer HVACR-fagfolk på komponenter, som muliggør den lavest mulige fyldning og teknologier med det bedste omkostning-/ydelsesforhold for en given type kølemiddel.

Kølemidler med et moderat GWP

Fra et globalt perspektiv er tendensen i branchen at overgå mere og mere til løsninger med naturlige kølemidler, når det er både teknologisk forsvarligt og økonomisk gennemførligt. Syntetiske kølemidler vil sandsynligvis stadig spille en vigtig rolle i både køle- og air conditioning-branchen, hvor tendensen også er på vej mod nye substanser med lavt GWP, som har minimal påvirkning af miljøet.

Kølemidler, der har et moderat GWP, kan være tilstrækkelige til at nedbringe emissionerne. Eksempelvis er R32, der har et GWP på 677, ifølge IPCC's 5. rapport et godt alternativ til R410A, der har et GWP på 1.900, hvilket sænker påvirkningen med 1/3 eller mere, da den volumetriske effektivitet for R32 er højere end for R410A. Et andet eksempel er erstatningen af R404A med enten R407A eller R407F, hvorved der opnås en reduktion på 50 % i GWP ved næsten den samme effektivitet.

Disse alternative kølemidler kan sænke emissionerne betydeligt, samtidig med at de tilbyder en pragmatisk, omend midlertidig, løsning.