R407A/F – Et alternativt kølemiddel med lavt GWP til R404A i kølesystemer

I midten af november 2012 præsenterede Europa-Kommissionen et forslag om en betragtelig reducering i udledningen af fluorholdige gasser (F-gasser).

Et af hovedemnerne er forbuddet mod kølemidler i perioden 2015 til 2020.

Specifikke forbud træder i kraft: R404A forbydes i specifikke systemtyper, og senere alle HFC’er med GWP >150 i specifikke systemtyper (køleskabe og frysere i hjemmet og forseglede kommercielle systemer).

Servicesystemer med 1,3 kg R404A eller mere forbydes fra 2020.

Et muligt alternativ

R407A/F kunne være et alternativ til R404A med lavt GWP i kølesystemer og til udskiftning i eksisterende kølesystemer.

R407A/F blev udviklet af Honeywell og kaldes også "Performax™ LT".

Det er en blanding af R32, R125 og R134a og er beslægtet med R407C, men det har et tryk, som bedre matcher R22's.

Med de nyligt påbegyndte drøftelser om at reducere GWP'et for kølemidler kan R407A/F også være et alternativ som erstatning for R404A/R507. R407A/F's GWP er 1.800, hvilket er lavere end R404A's, som er 3.900. R407A/F er et alternativ i applikationer med både mellemhøje og lave temperaturer i kommercielle kølesystemer. Det er ikke-brændbart og har kun lav giftighed.


 

R407F

R404A

Klasse

HFC

HFC

Kølemiddeltype

Blanding

Blanding

Glide

Moderat

Lav

Typisk smøremiddel

POE

POE

Indeholder

R32, R125, R134a

R125, R143a, R134a

Molekylevægt

82,1

97,6

Kogepunkt ved 1 atm (°F)

-50,9

-51,2

Frysepunkt ved 1 atm (°F)

 

161,88

Kritisk temperatur (°F) (ASTM D-1321)

180,8

 

Kritisk tryk* (psia)

689,6

540,82

Mættet væsketæthed ved 86 °F, (lb/ft3)

68,3

63,6

Specifik varme for væske ved 86 °F, (Btu/lb·°F)

0,39

0,38

Specifik varme fra damp ved konstant tryk* (Cp) ved 86 °F og 1 atm (Btu/lb ·°F)

0,2

0,19

Brændbart område, % vol. i luften (baseret på ASHRAE-standard 34 med tændstiktænding)

Ingen

Ingen

ANSIASHRAE-standard 36-1992 sikkerhedsgruppeklassifikation

A1

A1

Danfoss produkter, der anvendes til R407A/F
Alle Danfoss' ventiler og andre reguleringsprodukter, som er godkendt til R22 og R407C, fungerer også godt med R407A/F.

Når du vælger en termostatisk ekspansionsventil, skal du vælge en Danfoss ventil, som kan bruges til både R22 og R407C. Damptrykkurverne passer bedre til disse ventiler, end ventilerne, der kun kan bruges med R407C. TXV'erne skal genjusteres ved at "åbne" ved 0,7K (ved -10 °C), så de har den korrekte overhedningsindstilling. Kapaciteterne for termostatiske ekspansionsventiler med R407A/F vil være ca. 10 % større end kapaciteten for R22.

For kapacitetskorrektionsfaktorer til termostatiske ekspansionsventiler og andre typer ventiler skal du læse mere i oplysningerne om "R407A/F – et alternativ til R404A med lavere GWP".

Danfoss' retningslinjer for udskiftning eller installation af kompressorer i nyt udstyr med vores nuværende udvalg er blevet opdateret med tekniske anbefalinger til erstatning af R404A med potentielle blandinger, der findes på markedet, såsom R407A/F.