Syntetiske kølemidler med lavt GWP

Mindre brændbare HFC'er med lavt GWP

Der er et stigende fokus på en ny gruppe af mindre brændbare HFC'er med lavt GWP, hvoraf ingen af dem anvendes i almindelighed i dag. De vigtigste kølemidler i denne gruppe er på nuværende tidspunkt R1234yf, R1234ze og blandinger mellem disse og ikke-brændbare HFC'er. R1234yf og R1234ze er eksempler på umættede HFC'er, også kendt som HFO'er (hydrofluoroolefin).

HFC'er med lavt GWP vil sandsynligvis få en betydelig rolle i fremtiden, men er typisk mindre brændbare og skal håndteres i overensstemmelse dermed.

R1234yf
HFO'en R1234yf er et alternativ til R134a med lavt GWP med et lignende tryk, men med en lidt mindre volumetrisk effektivitet og kølekapacitet. GWP-værdien for R1234yf (4) er meget lavere end R134a (1.430), og det er en af årsagerne til, at det er blevet valgt af størstedelen af bilindustrien som erstatning for R134a i Europa til air conditioning i biler. R1234yf er en vigtig ingrediens i de mest lovende HFC-blandinger med lavt GWP. 

R1234ze(E)
HFO'en R1234ze(E) er et alternativ til R134a med lavt GWP med et lignende tryk, men med en mindre volumetrisk effektivitet og kølekapacitet. Produktionsomkostningerne for dette kølemiddel, der oprindeligt blev udviklet til opblæsning af skumplast, er lavere end R1234yf. Sammen med den høje molekylevægt er dette blandt årsagerne til, at R1234ze(E) er under overvejelse til at erstatte R134a i centrifugal chillere til store klimaanlæg. R1234ze(E) er en vigtig ingrediens i fremtidige HFC-blandinger – ligesom R1234yf.

Sikkerhed
HFC'er med lav brændbarhed skal håndteres korrekt, både i forhold til at undgå antændelseskilder og i forhold til relevante standarder og lovgivninger. Hvis de bruges ansvarligt, kan HFC'er med lav brændbarhed anvendes til en lang række applikationer inden for køling og air conditioning. 

 
Miljøpåvirkning
HFC'er med lav brændbarhed nedbrydes relativt hurtigt i atmosfæren. Dette gør, at disse kølemidler har et lavt GWP, og det er den primære årsag til, at der er en øget interesse i disse kølemidler.