Elastyczne zasilanie rezerwowe DC chroni rosyjską elektrownię

wtorek, 10 września 2019

ROSJA: Duża rosyjska elektrownia podatna na przerwy w dostawie prądu jest teraz wyposażona w VACON® NXP DC/DC Converter do przemysłowego zasilania prądem stałym. System zapewnia nieprzerwaną pracę elektrowni nawet podczas najkrótszych spadków napięcia zasilania.

Dowiedz się, w jaki sposób elastyczne i wydajne systemy zasilania prądem stałym zapewniają nieprzerwaną pracę pomimo spadków napięcia zasilania

Przemysłowe systemy zasilania rezerwowego DC dla wentylatorów kotłów

Przemysłowe systemy zasilania rezerwowego DC dla wentylatorów kotłowych

Korzystając z chłodzonych wodą napędów w konfiguracji „step down - step up” z silnikami średniego napięcia, ART i Danfoss Russia opracowali przemysłowy system zasilania rezerwowego DC, aby zapewnić niezawodne działanie nawet podczas spadków napięcia w sieci.

Potężny system 1,2 MW wykorzystuje dwa chłodzone powietrzem konwertery VACON® NXP DC/DC Converter (690V).

Seria wentylatorów kotłowych 1200 kW zapewnia do 10 sekund działania w przypadku awarii głównej sieci. Pojedynczy akumulator jest podłączony przez dwa oddzielne konwertery  DC/DC do 4 napędów.

Łatwe uruchomienie i serwisowanie

Rozwiązanie to składa się tylko z kilku elementów, prostych połączeń i zintegrowanej aplikacji Danfoss, aby zapewnić proste procedury uruchamiania i serwisowania.

ART oferuje szereg przemysłowych systemów zasilania rezerwowego DC znanych jako bezprzerwowe napędy silnikowe (UMD).

UMD są elastyczne, ponieważ spełniają:

  • różne topologie
  •  różne typy napędu AC
  • różne technologie magazynowania energii
  • różnorodne układy

Inżynieryjne centrum The Automation of Resource-saving Technologies, znane jako ART, znajduje się w Sankt Petersburgu w Rosji. Zespół składa się z 25 pracowników i ma długą historię współpracy z Danfoss, sięgającą 1999 roku.

ART oferuje projektowanie inżynieryjne przetwornic częstotliwości i układów automatyki do zastosowań niskiego i średniego napięcia, układów bezprzerwowego napędu silnika (UMD) oraz filtrów aktywnych do zastosowania w harmonicznych i kompensowaniu mocy biernej mocy biernej.

Poznaj VACON® NXP DC/DC Converter

Hybrydyzacja - przyszłość energii jest teraz

Przechodzimy od paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa i węgiel, do gazu ziemnego i energii jądrowej oraz dalej do odnawialnych źródeł energii zależnych od pogody, więc rośnie potrzeba przezwyciężenia luk powstających w sytuacji niezrównoważenia skali zaopatrzenia w energię i zapotrzebowania na nią. Akumulatory i inne technologie magazynowania stają sie coraz bardziej popularne.