Elektrownie

  • Przegląd

Transformacja i hybrydyzacja energii

Świat systematycznie i dość szybko rozszerza swoje główne źródła energii. Udział paliw kopalnych w światowych źródłach energii pierwotnej zmniejszy się z obecnego poziomu 81% do 52% do 2050 roku. Jednakże w miarę wzrostu zapotrzebowania na energię, niezbędne stało się przejście na bardziej zrównoważone, odnawialne źródła energii. Oczekuje się, że do 2050 r. znacznie ponad 80% energii elektrycznej będzie wytwarzane ze źródeł odnawialnych.

Danfoss jest liderem w rozwoju innowacyjnych i zrównoważonych technologii wytwarzania i dystrybucji energii oraz zwiększania efektywności jej zużycia.

Szybka decentralizacja

Rosnący wpływ odnawialnych źródeł energii oznacza, że system energetyczny szybko się rozwija w celu dostosowania do decentralizacji. Postęp w dziedzinie energii wiatrowej i słonecznej już zrewolucjonizował sposób dystrybucji energii elektrycznej w wielu częściach świata. Centralne elektrownie cieplne są szybko zastępowane zdecentralizowanymi elektrociepłowniami opalanymi gazem, biomasą i odpadami, a także ogrzewaniem słonecznym, pompami ciepła i energią geotermalną.

Aby zapewniać niezawodną i energooszczędną pracę, pompy, przenośniki, wentylatory i sprężarki w elektrociepłowniach są w znacznym stopniu uzależnione od przemienników częstotliwości AC. Natomiast odnawialne źródła energii, jak energia słoneczna i wiatrowa, opierają się na rozwiązaniach w zakresie jej przetwarzania i magazynowania.

Zastosowania do magazynowania energii

Aby utrzymać efektywny przepływ energii, dostawcy energii koncentrują się na równoważeniu podaży i popytu. I tutaj do gry wkraczają rozwiązania z zakresu magazynowania energii.

Lokalne elektrociepłownie i chłodnie korzystają z rozwiązań w zakresie magazynowania energii cieplnej. Zastosowanie przetwornic AC firmy Danfoss jest niezbędne w procesie przetwarzania nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych, na przykład energii wiatrowej, na energię cieplną za pomocą pomp ciepła.

Niewielkie elektrownie szczytowo-pompowe zapewniają tanią, zdecentralizowaną pojemność magazynową, szczególnie w rejonach górskich. W przypadku nadwyżki energii elektrycznej woda jest pompowana w góry, a w razie potrzeby wraca w postaci energii wodnej. Pompy i turbiny są często sterowane za pomocą przetwornic AC w celu zoptymalizowania wydajności obwodów. Przetwornice AC zapewniające zwrot energii do sieci zasilającej (mikrosieci) dostarczają odzyskaną energię z powrotem do sieci.

Systemy magazynowania energii w akumulatorach pozwalają na zmaksymalizowanie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i stabilizują obciążenie sieci. Ich znaczenie dla lokalnego wytwarzania energii, zużycia energii w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i przemyśle oraz dla ładowania pojazdów elektrycznych już jest duże i stale wzrasta.

Innowacyjne rozwiązania oferowane przez Danfoss są niezbędne do stworzenia możliwości magazynowania energii elektrycznej i cieplnej w supermarketach. Dzięki nim systemy stosowane w supermarketach będą mogły, oprócz zajmowania się normalnym odzyskiem ciepła odpadowego, stać się zdecentralizowanymi producentami ciepła, mogącymi eksportować jego nadmiar do podłączonych sieci cieplnych. Ponieważ parametry systemów chłodniczych w supermarketach są gotowe do pracy w „najgorętszym dniu od dziesięciu lat”, normalny system chłodniczy ma znaczną nadwyżkę mocy – do 70% można wykorzystać jako uzupełnienie zewnętrznych systemów energetycznych.

Niezawodność elektrowni wiatrowych

Ogólna tendencja do budowy większych turbin wiatrowych w odległych lokalizacjach, często na morzu, stawia nowe wymagania przed wyposażeniem turbin i wyznacza nowe standardy ich utrzymania w cyklu eksploatacji. Sterowanie ciśnieniem i temperaturą w różnych systemach gondoli wymaga doskonałej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz niezawodnych i dokładnych pomiarów.

W celu zapewnienia długiego i bezobsługowego okresu eksploatacyjnego konieczne jest wyposażenie gondoli w elementy hydrauliczne dostosowane do pracy z dużym obciążeniem, chronione przez obudowy ze stali kwasoodpornej (AISI 316) w celu uniknięcia korozji w środowisku morskim.

Na pierwszy rzut oka czujniki i przełączniki ciśnienia i temperatury oraz mogą wydawać się małe i nieistotne w porównaniu z imponującą konstrukcją turbin wiatrowych. Niemniej jednak awaria nawet najmniejszego czujnika może zatrzymać turbinę, skutkując kosztownymi przestojami i konserwacją oraz utraconymi przychodami. Dlatego ważne jest, aby przy doborze odpowiednich komponentów do kluczowych zastosowań w turbinach wiatrowych zachować szczególną ostrożność i wybrać takie, które spełniają wymagania dotyczące najwyższej dokładności podczas codziennej eksploatacji oraz trwałości w niejednokrotnie trudnych warunkach środowiskowych.

Wkrótce dostępne...

Wkrótce dostępne...