Przetwarzanie energii elektrycznej w inteligentnych sieciach zasilających

 • Przegląd
 • Produkty
 • Studium przypadku
 • Skontaktuj się z nami

Inteligentne rozwiązania do przetwarzania energii dla inteligentnych sieci zasilających

W związku z coraz większymi wymaganiami w zakresie dostaw energii, inteligentne sieci zasilające są nieustannie rozwijane. Rozwój tych sieci jest ściśle związany z integracją odnawialnych źródeł energii (OZE) i pojazdów elektrycznych (PE) z energetyką rozproszoną lub rozproszonymi zasobami energetycznymi sieci krajowej. Integracja ta stawia przed nowymi jednostkami wytwórczymi wysokie wymagania w zakresie zgodności. Większość z tych specyfikacji jest regulowana i egzekwowana przez krajowe organy regulacyjne.

Równoważenie dostaw energii ze stopniem jej zużycia to skomplikowane zadanie w rozproszonej inteligentnej sieci zasilającej. Dlatego Danfoss wspiera producentów OEM i integratorów systemów poprzez certyfikowane rozwiązania do przetwarzania energii, pozwalając zaoszczędzić czas, pieniądze i wysiłek związany z przeprowadzaniem testów i certyfikacji.

Aby osiągnąć wymaganą równowagę pomiędzy dostawami energii a stopniem jej zużycia, jednym z najważniejszych czynników, jakie należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu inteligentnej sieci zasilającej, jest zgodność z lokalnymi przepisami i normami. Wymagania dotyczące zgodności odnoszą się do bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i kodeksów sieci. Wspomniane kodeksy, normy i przepisy regulują proces projektowania, budowy, instalacji, uruchamiania i eksploatacji całej sieci, mając na celu ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i dobra publicznego.

Jednym z najnowszych trendów w dziedzinie inteligentnych sieci zasilających jest włączanie w ich obręb „brakującego ogniwa”, jakim jest magazynowanie energii. Magazynowanie energii umożliwia łatwe dostosowanie potencjału sieci do odbiorców o zmiennym zapotrzebowaniu i źródeł wytwórczych o zmiennym poziomie produkcji. Energia często magazynowana jest w akumulatorach lub w bateryjnych magazynach energii (BESS).  Rzecz jasna, systemy magazynowania energii podlegają również lokalnym wymogom w zakresie zgodności.

 

Inteligentna sieć zasilająca z systemem magazynowania energii

Inteligentne sieci zasilające ze zintegrowanym systemem magazynowania energii ułatwiają przesunięcie w czasie dostaw energii, aby zrównoważyć nieciągły charakter wielu odnawialnych źródeł energii. Zapewniają one również możliwość korzystania z zasilania rezerwowego w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej i umożliwiają redukcję wartości szczytowych. Dzięki temu projektanci mogą obniżyć wartości znamionowe sprzętu, tak aby odpowiadały one obciążeniom standardowym, a nie szczytowym.

Jak magazynowanie energii poprawia jakość energii elektrycznej

Tradycyjna sieć zasilająca: obciążenie odbiorców powoduje powstawanie szczytów zapotrzebowania w sieci zasilającej.

Inteligentna sieć zasilająca: bateryjne magazyny energii rozwiązują problem szczytów zapotrzebowania w sieci zasilającej. dzięki czemu obciążenie odbiorców nie powoduje w niej praktycznie żadnych zakłóceń. Pozwala to uzyskać dobrą jakość energii elektrycznej, a nawet zredukować infrastrukturę dystrybucyjną, umożliwiając oszczędności.

Dowiedz się więcej o hybrydyzacji
Odwiedź stronę internetową na temat hybrydyzacji

Dowiedz się więcej o magazynowaniu energii przy użyciu akumulatorów litowych, kondensatorów i kół zamachowych
Przeczytaj wpis na blogu

Wsparcie dla kodeksów sieci zasilających

Nieustannie pojawiają się nowe technologie, generowanie energii w systemie rozproszonym zwiększa swój udział w koszyku energetycznym, a normy i przepisy bezpieczeństwa z czasem zmieniają się zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.  Przy projektowaniu systemów hybrydowych wszystkie te czynniki muszą zostać poddane należytej analizie i uwzględnione, co oznacza, że projektanci muszą stawić czoła wielu wyzwaniom i niewiadomym.

Różnorodne wymagania lokalne mają wpływ na zgodność projektu, jego budowę, niezbędne czynności konserwacyjne i nie tylko. Obowiązujące kodeksy, normy i przepisy dotyczące komponentu lub systemu opierają się na następujących czynnikach:

 • Kraj/region, w którym urządzenie/system zostaną uruchomione
 • Identyfikacja przez uprawniony organ (AHJ)
 • Podmioty zewnętrzne będące wykonawcami
 • Punkt przyłączenia (PoC/PCC)
 • ŚN/NN
 • Zastosowanie lub technologia

Nowoczesne kodeksy, normy i przepisy sprawiają, że rozwój nowych produktów i systemów staje się coraz bardziej złożonym i kosztownym procesem ze względu na konieczność spełnienia szeregu wymagań technicznych oraz wykonania testów i procedur prawnych. Każdy uprawniony organ może podejmować działania mające na celu weryfikację zgodności z przepisami i w związku z tym – wymagać stosownej dokumentacji, testów i symulacji. Jednym ze sposobów na uproszczenie procesu certyfikacji całego systemu jest indywidualna wstępna certyfikacja zgodności dla każdego z jego elementów. Dlatego też, mając na celu uproszczenie procesów projektowania, testowania, uruchamiania i konserwacji, Danfoss stale aktualizuje i certyfikuje swoje produkty zgodnie z najnowszymi i najważniejszymi normami.

Rozwiązania do przetwarzania energii dla inteligentnych sieci zasilających

Włączając do sieci systemy magazynowania energii i różne jej źródła, inteligentne rozwiązania firmy Danfoss w zakresie przetwarzania energii poprawiają wydajność sieci zasilającej i zmniejszają wymagania inwestycyjne. Producenci OEM i integratorzy systemów mogą korzystać z udostępnionych przez Danfoss projektów referencyjnych, aby usprawnić proces projektowania i budowy własnych instalacji energetycznych, oszczędzając czas, pieniądze i wysiłek związany z przeprowadzaniem testów i certyfikacji.

Rozwiązania Danfoss wspierają szeroką gamę technologii wytwarzania energii i rozwiązań w zakresie jej magazynowania:

Doskonałe równoważenie zasilania i zapotrzebowania

Zwiększenie wydajności dzięki lepszemu wykorzystaniu energii

Skonteneryzowane rozwiązania do przetwarzania energii

Inteligentne sieci zasilające są z natury złożonymi systemami. Są one powszechnie stosowane w odległych lokalizacjach, takich jak wyspy lub oddalone od reszty świata społeczności, w oparciu o lokalne zasoby energetyczne.

W tych środowiskach skonteneryzowane rozwiązania do przetwarzania energii zapewniają odpowiednią integrację systemu, ochronę urządzeń i korzyści logistyczne dla klienta.

Danfoss wspiera integratorów systemów w projektowaniu systemów z możliwością optymalizacji wydajności w oparciu o preferowane przez nich komponenty. Naszym celem jest umożliwienie naszym klientom uzyskania przewagi w przetargach poprzez dostarczenie im narzędzi i projektów referencyjnych ułatwiających projektowanie ich własnych systemów. Przykładowo, Danfoss może dostarczyć konfigurowalne modele 3D, jak również rysunki poglądowe 2D w obrębie swojej oferty produktowej.

Więcej informacji

Aby uzyskać projekty referencyjne, modele konfigurowalne i rysunki, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży.

Produkty

Studium przypadku

 • if (isSmallPicture) { Zygfryd Glaeser, profesor teologii na Uniwersytecie Opolskim; } else if (isBigColumns) { Zygfryd Glaeser, profesor teologii na Uniwersytecie Opolskim } else { Zygfryd Glaeser, profesor teologii na Uniwersytecie Opolskim }
  Instytut Kneippa efektywnie korzysta z magazynowania energii odnawialnej

  Instytut w Kamieniu Śląskim korzysta z neutralnego klimatycznie zużycia energii, co generuje oszczędności w opłatach za energię elektryczną i pozytywnie wpływa na obniżenie emisji CO2.

 • if (isSmallPicture) { Magazyny energii Alfen umożliwiają stworzenie sieci energetycznej przyszłości; } else if (isBigColumns) { Magazyny energii Alfen umożliwiają stworzenie sieci energetycznej przyszłości } else { Magazyny energii Alfen umożliwiają stworzenie sieci energetycznej przyszłości }
  Magazyny energii Alfen umożliwiają stworzenie sieci energetycznej przyszłości

  Elektryfikacja i rozwiązania hybrydowe wciąż się rozwijają. Jednym z pionierów tych rozwiązań jest holenderski producent magazynów energii Alfen B.V., który od samego początku wykorzystywał urządzenia Danfoss do konwersji mocy.

 • if (isSmallPicture) { Magazyn Energii QINOUS optymalizuje globalną kogenerację; } else if (isBigColumns) { Magazyn Energii QINOUS optymalizuje globalną kogenerację } else { Magazyn Energii QINOUS optymalizuje globalną kogenerację }
  Magazyn Energii QINOUS optymalizuje globalną kogenerację

  Rozwiązania elektryczne i hybrydowe stale się rozwijają. Niemiecki producent magazynów energii QINOUS GmbH jest jednym z pierwszych klientów Danfoss, który rozpoczął opracowywanie takich rozwiązań, zanim temat stał się "gorącym" w branży energetycznej.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami