Koncepcja EC+ napędza klimatyzację w fabryce Volkswagen Navarra

piątek, 13 września 2019

Hiszpania: Poprzez wprowadzanie innowacji i nieustanne planowanie Volkswagen dąży do ciągłego zmniejszania zużycia energii i związanej z tym emisji CO2 w swoich fabrykach. Dobrym przykładem są centra klimatyzacji. Wymagania stawiane przed klimatyzacją budynków nieustannie rosną. Wentylatory osiowe mogą wnieść istotny wkład w łączenie wymagań technicznych ze zrównoważonym projektowaniem budynków.

Dlatego w 2018 roku dwa zakłady produkcyjne w dwóch oddzielnych krajach zainstalowały centrale wentylacyjne z nową technologią oraz wysokowydajnymi wentylatorami osiowymi sterowanymi przez VLT® HVAC Drive FC 102: Porsche w Stuttgarcie / Zuffenhausen w Niemczech i Volkswagen Navarra w Pampelunie w Hiszpanii. Modernizacja w Volkswagen Navarra zaowocowała imponującą 20% oszczędnością energii podczas pracy AHU.

Nowa, wyznaczająca trendy technologia AHU zainstalowana w Volkswagenie w pełni spełniła wszystkie oczekiwania Asiera Matorella, kierownika ds. Planowania fabryki Volkswagena Navarry (po lewej) i Axela Rossmannka, szefa planowania dostaw w Volkswagen Wolfsburg (po prawej).

Dowiedz się, w jaki sposób Volkswagen osiągnął 20% oszczędności energii podczas pracy centrali klimatyzacyjnej.

Nowa, wyznaczająca trendy technologia AHU zainstalowana w Volkswagenie w pełni spełniła wszystkie oczekiwania Asiera Matorella, kierownika ds. Planowania fabryki Volkswagena Navarry (po lewej) i Axela Rossmannka, szefa planowania dostaw w Volkswagen Wolfsburg (po prawej).

Pionierska, zrównoważona technologia wentylacji

Pionierska, zrównoważona technologia wentylacji

W jednym z największych budynków produkcyjnych należało całkowicie odnowić instalację wentylacyjną. Dostępna przestrzeń do instalacji sprzętu była niewystarczająca. W związku z tym należało znaleźć nowe miejsce na dachu do montażu centrali klimatyzacyjnych. Duże jednostki 80 000 m³/h miały zostać umieszczone na stalowej platformie na łączniku pomiędzy dwoma budynkami. Z tego powodu kluczowymi wymogami, oprócz oszczędności energii, były kryteria wielkości jednostki i masa oraz redukcja hałasu.

Inteligentna interakcja

Inteligentna interakcja

Wysokie wymagania można było spełnić jedynie dzięki nowej generacji central wentylacyjnych, optymalnie wykorzystujących wysokowydajne wentylatory osiowe NOVENCO i VLT® HVAC Drive FC 10. Uzyskana wydajność przekroczyła oczekiwania. Wentylatory osiowe ZerAx® reprezentują obecnie wiodącą na świecie technologię wentylatorów o sprawności do 92%. NOVENCO poszło jednak o krok dalej, optymalizując ZerAx® jeszcze bardziej do zastosowania w centralach wentylacyjnych. Koncepcja Danfoss EC+ była istotnym czynnikiem przyczyniającym się do oszczędności energii.

Kluczowe jest tutaj inteligentne współdziałanie komponentów systemu. Taka interakcja jest zawarta w pojęciu EC+ i jest rozwijana we współpracy pomiędzy Danfoss i NOVENCO. Tylko optymalne współdziałanie systemu wentylator – silnik – elektronika – dyfuzor umożliwia wykorzystanie pełnego potencjały wysoce wydajnego wentylatora.

Czym jest koncepcja Danfoss EC+?

Podczas budowania systemu HVAC, aby uzyskać najwyższą wydajność i sprawność systemu, poszczególne komponenty – silnik, napęd i wentylator – muszą być elastyczne i szeroko kompatybilne ze sobą. Na przykład, jeżeli wybierzesz silnik o wysokiej sprawności, który jest kompatybilny tylko z wentylatorami o niskiej sprawności, ogólna wydajność systemu ucierpi i nie będzie odzwierciedlać wysokiej wydajności i inwestycji w poszczególne komponenty.

Koncepcja EC+ firmy Danfoss Drives umożliwia projektantom systemów wentylacji połączenie przetwornicy VLT® HVAC Drive FC 102 z najbardziej wydajnym wentylatorem i silnikiem z magnesami trwałymi.

Zalety koncepcji EC+:

  • Dowolny wybór technologii silnika: PM lub asynchroniczna, przy użyciu tej samej przetwornicy częstotliwości
  • Instalacja i sposób działania urządzenia pozostają niezmienne
  • Niezależność od producenta przy doborze poszczególnych komponentów
  • Wyższa sprawność systemu dzięki połączeniu komponentów o optymalnym poziomie sprawności
  • Możliwa modernizacja istniejących systemów
  • Szeroki zakres mocy znamionowych dla silników standardowych oraz PM.
Uzyskaj jeszcze w swojej instalacji HVAC

Uzyskaj jeszcze w swojej instalacji HVAC

Produkty

Przeczytaj więcej o rozwiązaniach Danfoss dla HVAC

Przeczytaj więcej referencji dla AHU

;