Przetwornice do sprężarek

  • Przegląd
  • Produkty
  • Studium przypadku
  • Skontaktuj się z nami

Dopasuj wydajność do obciążenia cieplnego i wymagań roboczych

Jednym z największych czynników kosztowych w cyklu żywotności systemu chłodzenia jest energia. W przypadku wielu zastosowań chłodniczych wydajność przekracza obciążenie cieplne z uwagi na wahania sezonowe, obciążenie produktowe, zmienne zapełnienie oraz urządzenia elektryczne generujące straty mocy. Nowoczesne, dedykowane przetwornice AC, np. seria VLT® Danfoss Drives, doskonale nadają się do ciągłej regulacji wydajności względem rzeczywistego obciążenia cieplnego oraz zapotrzebowania wynikającego z procesów. Korzyści: znacznie mniejsze zużycie energii oraz niższe koszty eksploatacji i konserwacji.

Inteligentne sterowanie pracą sprężarki oraz wentylatora kondensatora/parownika ma kluczowe znaczenie dla każdego zoptymalizowanego systemu chłodniczego. Stosując przetwornice AC firmy Danfoss do optymalizacji sterowania wydajnością sprężarek chłodniczych, kondensatorów oraz parowników, użytkownik może zazwyczaj uzyskać oszczędności w zakresie zużycia energii na poziomie 10 – 25%. Dzięki stabilności i zrównoważeniu wydajności względem rzeczywistego obciążenia, poprawie ulega współczynnik efektywności (COP) całego systemu, i odnotowywane są znaczne oszczędności energii.

Sterowanie kaskadowe optymalizuje oszczędności energetyczne oraz obniża koszty eksploatacyjne
Konfiguracja kaskadowa tworzy optymalne połączenie pomiędzy danym zastosowaniem a przetwornicą AC pracującą z obciążeniem częściowym. Obciążenie podstawowe jest obsługiwane przez pojedyncze urządzenie, np. sprężarkę, której pracą steruje przetwornica. W miarę wzrostu obciążenia cieplnego przetwornica po kolei uruchamia dodatkowe sprężarki. Dzięki temu urządzenia pracują z optymalną wydajnością, a przetwornica utrzymuje maksymalną wydajność energetyczną w całym systemie.

Dobrze rozplanowane sterowanie kaskadowe również gwarantuje minimalny stopień zużycia poszczególnych urządzeń. Przykładowo dzięki zmianom sprężarek zasilanych sieciowo kierownicy ds. utrzymania ruchu zyskują pewność, że każda z nich zakończy pracę z podobną liczbą roboczogodzin i równym poziomem zużycia. Powyższe przekłada się na wydłużenie żywotności urządzeń oraz wydłuża okresy międzyserwisowe, redukując tym samym koszty eksploatacyjne.

Zaawansowany pakietowy sterownik wielostrefowy Danfoss Drives gwarantuje skuteczne sterowanie kaskadowe oraz pozwala na regulację maksymalnie sześciu zestawów sprężarek. Dzięki temu minimalizowane jest zużycie energii, a ponadto umożliwia to uniknięcie zbyt częstego załączania i wyłączania, stabilizuje wartości ciśnień oraz temperatur, a także ogranicza zużycie sprężarki. Sterownik kaskady pomp w podobny sposób równo rozdziela godziny pracy pomiędzy wszystkie pompy, aby zminimalizować zużycie poszczególnych urządzeń.

Szybkie uruchomienie
Przekazanie do eksploatacji jest szybkie i łatwe, ponieważ panel wyświetlacza Danfoss Drives wykorzystuje powszechnie znane pojęcia z zakresu chłodnictwa, a nie język komputerowy. Kreator aplikacyjny prowadzi użytkownika przez niezbędne ustawienia. Łatwość programowania zwiększa komfort i pewność siebie instalatorów oraz techników serwisu. Ułatwia ich pracę i czyni ją szybszą, zmniejsza ilość błędów popełnianych przez ludzi oraz poprawia wydajność pracowników.

Wydajność termodynamiczna w chłodnictwie komercyjnym

Sektor chłodnictwa komercyjnego obejmuje placówki prowadzące sprzedaż żywności, tj. supermarkety, hipermarkety oraz sklepy spożywczo-przemysłowe, a także systemy klimatyzacji precyzyjnej w centrach danych.

Typowe zastosowania obejmują lady i szafy chłodnicze, skraplacze, parowniki oraz pompy.

Kluczowymi czynnikami stanowiącymi o skuteczności każdego komercyjnego systemu chłodniczego są niezawodność oraz wydajność termodynamiczna. Szereg funkcji dostosowanych do zastosowań chłodniczych zapewnia wszechstronną kompatybilność, stabilną wydajność, niezawodność systemu oraz optymalną wydajność energetyczną.

Udoskonalone sterowanie w chłodnictwie przemysłowym

Sektor chłodnictwa przemysłowego obejmuje chłodnie składowe oraz komory chłodnicze, urządzenia do przetwórstwa mięsa, owoców morza oraz innej żywności i napojów, a także zakłady biofarmaceutyczne, chemiczne oraz włókiennicze. Typowe zastosowania obejmują procesowe agregaty chłodnicze, skraplacze oraz parowniki, jednostki AHU oraz pompy.

W przypadku świeżych owoców oraz warzyw, chłodzenie wstępne, przetwarzanie oraz składowanie w chłodniach są najbardziej wymagającymi energetycznie procesami w obrębie branży żywieniowej. Konieczne jest zastosowanie szybkiego początkowego chłodzenia świeżych owoców i warzyw, które spowalnia ich psucie się i pozwala utrzymać świeżość i smak takie jak tuż po zebraniu. Przetwornice AC firmy Danfoss w razie potrzeby zapewniają szybkie chłodzenie oraz zamrażanie. Ponadto utrzymują również stałą temperaturę, wilgotność, przepływ powietrza i dopływ powietrza świeżego do produktów składowanych w chłodniach, utrzymując żywność w stanie nadającym się do sprzedaży przez całe miesiące przy mniejszym zużyciu energii elektrycznej, niż w przypadku konwencjonalnych instalacji.

Logistyka sterowania temperaturą w ciągu chłodniczym

Logistyka sterowania temperaturą to istotny czynnik pozwalający zapewnić odpowiednią konserwację oraz bezpieczny transport żywności, napojów i lekarstw do klientów od chwili zbioru lub od momentu wyprodukowania. Typowe zastosowania obejmują stojaki, opakowania, procesowe agregaty chłodnicze, kondensatory i parowniki/urządzenia do uzdatniania powietrza oraz pompy. Niezawodność oraz wydajność termodynamiczna przetwornic AC firmy Danfoss zapewnia higieniczne oraz kontrolowane środowisko w chłodniach, zakładach przetwórstwa żywności, podczas detalicznej sprzedaży żywności oraz w obrębie całego łańcucha chłodniczego.

Agregaty chłodnicze

Regulacja poprzez zmianę prędkości w agregatach chłodniczych pozwala na zapewnianie optymalnej temperatury procesowej przy jednoczesnym dopasowaniu wydajności do rzeczywistych potrzeb w oparciu o pomiary dokonane w systemie. Regulacja prędkości jest szczególnie użyteczna, jeśli sprężarki pracują przez długi czas jedynie przy obciążeniu częściowym. Obniż koszty operacyjne, uruchamiając urządzenia przy mniejszych prędkościach, co przełoży się na mniejsze zużycie energii. Dzięki zoptymalizowaniu systemu oraz samej sprężarki, obniżeniu ulegają również koszty montażu.

Przetwornice AC firmy Danfoss redukują liczbę włączeń i wyłączeń, co zmniejsza zużycie mechaniczne. Bezpieczną pracę agregatów chłodniczych gwarantują specjalne funkcje, takie jak zarządzanie obiegiem powrotnym oleju, zabezpieczenia przed zbyt niskim/zbyt wysokim ciśnieniem oraz pominięcie częstotliwości rezonansowych.

Produkty przeznaczone dla sprężarek obejmują również softstartery, przetwornice dużych mocy, filtry harmonicznych AHF z opcjonalnymi regulatorami kaskadowymi, dławiki DC oraz regulatory typu PID.

Koncepcje związane z rozruchem i obciążeniem szczytowym

Rozruch jest krytycznym etapem pracy sprężarki. Przetwornica VLT Refrigeration Drive minimalizuje liczbę koniecznych uruchomień, na bieżąco dostosowując prędkość pracy sprężarki do wydajności. Za pomocą panelu sterowania można skonfigurować maksymalną liczbę cykli uruchomień/wyłączeń w danym okresie.

VLT Refrigeration Drive przez krótki czas zapewnia 135% znamionowego momentu rozruchowego. Podczas normalnej pracy przez 60 sekund zapewniane jest 110% znamionowego momentu obrotowego.

W celu wydłużenia żywotności przetwornicy można otworzyć nadmiarowy zawór ciśnieniowy, co umożliwi szybkie uruchomienie sprężarki bez obciążenia.

Mniejsze sprężarki o tym samym obciążeniu szczytowym

W przypadku krótkich obciążeń szczytowych można zastosować w systemie mniejszą sprężarkę i uruchamiać przetwornicę przy wartościach nieprzekraczających 90 Hz. Dzięki temu praca z obciążeniami szczytowymi nie wymaga już stosowania większych sprężarek.

VLT Refrigeration Drive steruje pracą sprężarek o stałej prędkości w sytuacjach, kiedy zawodzą sprężarki o prędkości zmiennej. W przypadku awarii strefa neutralna określana jest za pomocą specjalnego parametru „Fixed speed neutral zone” (Strefa neutralna prędkości stałej), co umożliwia zmniejszenie liczby uruchomień dzięki rozszerzaniu strefy neutralnej.

Danfoss i Inertech zmieniają przyszłość systemów chłodzenia w centrach przetwarzania danych

Nowe rozwiązanie pozwala na rozbudowę bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, zużywa mniej energii i wody oraz kosztuje mniej niż tradycyjny agregat chłodniczy.

Produkty

Studium przypadku

  • if (isSmallPicture) { Danfoss i Inertech zmieniają przyszłość systemów chłodzenia w centrach przetwarzania danych; } else if (isBigColumns) { Danfoss i Inertech zmieniają przyszłość systemów chłodzenia w centrach przetwarzania danych } else { Danfoss i Inertech zmieniają przyszłość systemów chłodzenia w centrach przetwarzania danych }
    Danfoss i Inertech zmieniają przyszłość systemów chłodzenia w centrach przetwarzania danych

    Nowe rozwiązanie pozwala na rozbudowę bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, zużywa mniej energii i wody oraz kosztuje mniej niż tradycyjny agregat chłodniczy.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami